Edit this pageEAED02

Last edit

Summary: Автоматическое обновление (расписание)

Changed:

< === EAED02/14 - Ehitus ja keskkonnatehnika [http://ois.ttu.ee/portal/page?_pageid=35,428589&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_action=view&p_fk_str_yksus_id=89&p_kava_versioon_id=50245&p_net=intranet&p_lang=ET&amp;p_rezhiim=0&p_mode=1&p_from=]
< [[EAX9033]] Arhitektuuri ja urbanistika eriõpe I\\
< [[EAX9034]] Arhitektuuri ja urbanistika eriõpe II\\
< [[EXX9010]] Doktoriseminar\\
< [[EXX9033]] Doktoritöö temaatika eriõpe ehituses I\\
< [[EXX9034]] Doktoritöö temaatika eriõpe ehituses II\\
< [[EXX9051]] Erialased ettekanded\\
< [[HHI9010]] Innovatsioon\\
< [[YMR9040]] Inseneristatistika\\
< [[HHP9010]] Juhtimispsühholoogia\\
< [[EMX9033]] Keskkonna- ja rannikutehnika eriõpe I\\
< [[EMX9034]] Keskkonna- ja rannikutehnika eriõpe II\\
< [[HHP9030]] Kõrgkoolididaktika\\
< [[ELV9010]] Logistika eripeatükid\\
< [[EXX9021]] Õpetamispraktika\\
< [[ELT9010]] Tarneahela kavandamise eripeatükid\\
< [[TMM9240]] Teadusartiklite kirjutamine inglise keeles\\
< [[HHF9030]] Teadusfilosoofia\\
< [[HUP9010]] Teadus- ja hariduskorraldus\\
< [[ELP9010]] Transpordi planeerimise eripeatükid\\
< ===
EAED02/09 - Ehitus ja keskkonnatehnika [http://ois.ttu.ee/portal/page?_pageid=35,428589&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_action=view&p_fk_str_yksus_id=89&p_kava_versioon_id=50110&p_net=intranet&p_lang=ET&p_rezhiim=0&p_mode=1&amp;p_from=]
< [[EXX9010]] Doktoriseminar\\
< [[EXX9040]] Doktoritöö temaatika erikursus\\
< [[EXX9030]] Doktoritöö temaatika üldkursus\\
< [[EXX9050]] Doktoritöö tulemuste avaldamine\\
< [[HHI9010]] Innovatsioon\\
< [[YMR9040]] Inseneristatistika\\
< [[HHP9010]] Juhtimispsühholoogia\\
< [[HHP9030]] Kõrgkoolididaktika\\
< [[EXX9021]] Õpetamispraktika\\
< [[TMM9240]] Teadusartiklite kirjutamine inglise keeles\\
< [[HHF9030]] Teadusfilosoofia\\
< [[HUP9010]] Teadus- ja hariduskorraldus\\
< ===
EAED02/02 - Ehitus ja keskkonnatehnika [http://ois.ttu.ee/portal/page?_pageid=35,428589&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_action=view&p_fk_str_yksus_id=89&p_kava_versioon_id=1334&p_net=intranet&p_lang=ET&p_rezhiim=0&p_mode=1&amp;p_from=]
< [[EXX9020]] Ametipraktika\\
< [[EXX9010]] Doktoriseminar\\
< [[EXX9040]] Doktoritöö temaatika erikursus\\
< [[EXX9030]] Doktoritöö temaatika üldkursus\\
< [[EXX9050]] Doktoritöö tulemuste avaldamine\\
< [[HHP9010]] Juhtimispsühholoogia\\
< [[HHP9020]] Kõrgkoolididaktika\\
< [[YMM9060]] Matemaatika doktorantidele I\\
< [[YMR9140]] Matemaatika doktorantidele II\\
< [[TMK9310]] Projektijuhtimine\\
< [[HHF9030]] Teadusfilosoofia\\
< [[HUP9010]] Teadus
- ja hariduskorraldus\\

to

> &lt;include "EAED02-14">
> &lt;include "EAED02-09">
> &lt;include "EAED02-02">


EAED02/14 - Ehitus ja keskkonnatehnika 〔Õppekava ÕIS-is〕

EAX9033 Arhitektuuri ja urbanistika eriõpe I
EAX9034 Arhitektuuri ja urbanistika eriõpe II
EXX9010 Doktoriseminar
EXX9033 Doktoritöö temaatika eriõpe ehituses I
EXX9034 Doktoritöö temaatika eriõpe ehituses II
EXX9051 Erialased ettekanded
HHI9010 Innovatsioon
YMR9040 Inseneristatistika
HHP9010 Juhtimispsühholoogia
EMX9033 Keskkonna- ja rannikutehnika eriõpe I
EMX9034 Keskkonna- ja rannikutehnika eriõpe II
HHP9030 Kõrgkoolididaktika
ELV9010 Logistika eripeatükid
EXX9021 Õpetamispraktika
ELT9010 Tarneahela kavandamise eripeatükid
TMM9240 Teadusartiklite kirjutamine inglise keeles
HHF9030 Teadusfilosoofia
HUP9010 Teadus- ja hariduskorraldus
ELP9010 Transpordi planeerimise eripeatükid

EAED02/09 - Ehitus ja keskkonnatehnika 〔Õppekava ÕIS-is〕

EXX9010 Doktoriseminar
EXX9040 Doktoritöö temaatika erikursus
EXX9030 Doktoritöö temaatika üldkursus
EXX9050 Doktoritöö tulemuste avaldamine
HHI9010 Innovatsioon
YMR9040 Inseneristatistika
HHP9010 Juhtimispsühholoogia
HHP9030 Kõrgkoolididaktika
EXX9021 Õpetamispraktika
TMM9240 Teadusartiklite kirjutamine inglise keeles
HHF9030 Teadusfilosoofia
HUP9010 Teadus- ja hariduskorraldus

EAED02/02 - Ehitus ja keskkonnatehnika 〔Õppekava ÕIS-is〕

EXX9020 Ametipraktika
EXX9010 Doktoriseminar
EXX9040 Doktoritöö temaatika erikursus
EXX9030 Doktoritöö temaatika üldkursus
EXX9050 Doktoritöö tulemuste avaldamine
HHP9010 Juhtimispsühholoogia
HHP9020 Kõrgkoolididaktika
YMM9060 Matemaatika doktorantidele I
YMR9140 Matemaatika doktorantidele II
TMK9310 Projektijuhtimine
HHF9030 Teadusfilosoofia
HUP9010 Teadus- ja hariduskorraldusTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)