Edit this pageHVWM11

Last edit

Summary: Автоматическое обновление (расписание)

Changed:

< === HVWM11/12 - Töö- ja organisatsioonipsühholoogia [http://ois.ttu.ee/portal/page?_pageid=35,428589&amp;_dad=portal&_schema=PORTAL&p_action=view&p_fk_str_yksus_id=90&p_kava_versioon_id=50179&p_net=intranet&p_lang=ET&p_rezhiim=0&p_mode=1&p_from=]
< [[HPP8320]] Eetika ja väärtused töö- ja organisatsioonipsühholoogias\\
< [[TMJ0110]] Ettevõtluse alused\\
< [[HPP8520]] Grupiprotsessid ja meeskonna arendamine\\
< [[HPP8370]] Hindamine ja mõõtmine töö- ja organisatsioonipsühholoogias\\
< [[HPP8102]] Inimfaktor inseneriteaduses\\
< [[HHP8202]] Juhtimispsühholoogia\\
< [[HPP8440]] Kommunikatsiooni juhtimine organisatsioonis\\
< [[HPP8340]] Konsulteerimis- ja nõustamisoskused\\
< [[MHT0060]] Kvaliteedijuhtimine\\
< [[HPP8115]] Majanduspsühholoogia\\
< [[HPP8213]] Organisatsiooni areng ja innovatsioon\\
< [[HPP8410]] Organisatsiooniteooria ja -psühholoogia\\
< [[HPP8480]] Personali arendamine ja koolitus\\
< [[HPP8460]] Personali planeerimine, valik ja hindamine\\
< [[HPP8430]] Personalipsühholoogia alused\\
< [[HPP8380]] Praktika\\
< [[HPP8360]] Sekkumismeetodid ja hindamine\\
< [[HPP8310]] Sissejuhatus töö-, organisatsiooni- ja personalipsühholoogiasse\\
< [[HPP8540]] Tehnopsühholoogia\\
< [[HPP8470]] Töö- ja organisatsioonipsühholoogia interventsioon\\
< [[HPP8420]] Töö- ja tööstuspsühholoogia\\
< [[HPP8510]] Töömotivatsioon\\
< [[HPP8490]] Töötervishoid ja tööohutus\\
< [[HPP8450]] Töötervishoiupsühholoogia ja tööelu kvaliteet\\
< [[TTS1080]] Tööturuprotsessid ja -poliitika\\
< [[HPP8550]] Uudsed uuringumeetodid töö
- ja organisatsioonipsühholoogias\\
< [[HPP8350]] Uurimismeetodid ja andmeanalüüs\\
< [[HPP8212]] Virtuaalsed, mobiilsed ja multilokaalsed töökohad\\

to

> &lt;include "HVWM11-12">


HVWM11/12 - Töö- ja organisatsioonipsühholoogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

HPP8320 Eetika ja väärtused töö- ja organisatsioonipsühholoogias
TMJ0110 Ettevõtluse alused
HPP8520 Grupiprotsessid ja meeskonna arendamine
HPP8370 Hindamine ja mõõtmine töö- ja organisatsioonipsühholoogias
HPP8102 Inimfaktor inseneriteaduses
HHP8202 Juhtimispsühholoogia
HPP8440 Kommunikatsiooni juhtimine organisatsioonis
HPP8340 Konsulteerimis- ja nõustamisoskused
MHT0060 Kvaliteedijuhtimine
HPP8115 Majanduspsühholoogia
HPP8213 Organisatsiooni areng ja innovatsioon
HPP8410 Organisatsiooniteooria ja -psühholoogia
HPP8480 Personali arendamine ja koolitus
HPP8460 Personali planeerimine, valik ja hindamine
HPP8430 Personalipsühholoogia alused
HPP8380 Praktika
HPP8360 Sekkumismeetodid ja hindamine
HPP8310 Sissejuhatus töö-, organisatsiooni- ja personalipsühholoogiasse
HPP8540 Tehnopsühholoogia
HPP8470 Töö- ja organisatsioonipsühholoogia interventsioon
HPP8420 Töö- ja tööstuspsühholoogia
HPP8510 Töömotivatsioon
HPP8490 Töötervishoid ja tööohutus
HPP8450 Töötervishoiupsühholoogia ja tööelu kvaliteet
TTS1080 Tööturuprotsessid ja -poliitika
HPP8550 Uudsed uuringumeetodid töö- ja organisatsioonipsühholoogias
HPP8350 Uurimismeetodid ja andmeanalüüs
HPP8212 Virtuaalsed, mobiilsed ja multilokaalsed töökohadTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)