Edit this pageKAOM02

Last edit

Summary: Автоматическое обновление (расписание)

Changed:

< === KAOM02/10 - Materjalitehnoloogia [http://ois.ttu.ee/portal/page?_pageid=35,428589&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_action=view&p_fk_str_yksus_id=92&p_kava_versioon_id=50143&p_net=intranet&p_lang=ET&amp;p_rezhiim=0&p_mode=1&p_from=]
< [[KMP0240]] Adhesioon ja materjalide liimimine\\
< [[MER0100]] Arendustöö ja innovatsioon\\
< [[YGD3270]] Disain\\
< [[HLE6060]] Eesti keele väljendusõpetus\\
< [[KYF0100]] Erialainfo otsing keemias ja materjalitehnoloogias\\
< [[KMT0400]] Erirõivaste projekteerimine\\
< [[TMJ3380]] Ettevõtlus ja väikeettevõtte juhtimine\\
< [[KAT3181]] Keemiatehnika alused\\
< [[KMT0340]] Kõrgsuutlikud materjalid\\
< [[MHT0050]] Kvaliteeditehnika\\
< [[KYP0020]] Materjalide mikro- ja nanotehnoloogiad\\
< [[YGD0050]] Moedisain\\
< [[TTO3160]] Õigusõpetus\\
< [[KMP0150]] Pinnakattematerjalid\\
< [[KMP0180]] Plastide töötlemistehnika\\
< [[KMP0230]] Plastitehnoloogia ja tootearendus\\
< [[KMP0200]] Polümeeride analüüs ja testimine\\
< [[KMP0190]] Polümeeride füüsika ja mehaanika\\
< [[KMP0160]] Polümeermaterjalid\\
< [[KMM0240]] Puidu kuivatamine ja hüdrotermiline töötlemine\\
< [[KMM0210]] Puiduteadus\\
< [[KMM0340]] Puidutööstuse arengusuunad\\
< [[KMM0220]] Puidutööstuse masinad\\
< [[KMM0250]] Puidutöötlemisettevõtete projekteerimine\\
< [[KMM0270]] Puitpolümeerkomposiidid\\
< [[KMM0260]] Puittoodete tehnoloogia\\
< [[KMT0350]] Raalintegreeritud tootmissüsteem rõivatööstuses\\
< [[KMT0360]] Rõivaste konstrueerimine\\
< [[KMT0261]] Rõivaste tootmistehnoloogia ja kvaliteedikontroll\\
< [[KMT0260]] Rõivaste tootmistehnoloogia ja seadmed\\
< [[KMT0380]] Rõivatootmisprotsesside projekteerimine\\
< [[KMM0230]] Saetööstuse tehnoloogia\\
< [[HLX8040]] Teadusvõõrkeel\\
< [[KMT0412]] Tekstiili- ja rõivamaterjalid II\\
< [[KMT0330]] Tekstiilikatsetus\\
< [[KMT0370]] Tekstiilimaterjalide värvimine ja viimistlemine\\
< [[MER0070]] Toodete ja protsesside modelleerimine\\
< [[KMT0090]] Töökeskkond ja ergonoomika rõivatööstuses\\
< [[KMX0040]] Tööpraktika\\
< [[KMM0200]] Tootearendus puidutööstuses\\
< [[KMM0280]] Viimistlusmaterjalid\\
< ===
KAOM02/09 - Materjalitehnoloogia [http://ois.ttu.ee/portal/page?_pageid=35,428589&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_action=view&p_fk_str_yksus_id=92&p_kava_versioon_id=50072&p_net=intranet&p_lang=ET&p_rezhiim=0&p_mode=1&amp;p_from=]
< [[KMP0240]] Adhesioon ja materjalide liimimine\\
< [[YGD3270]] Disain\\
< [[HLE6060]] Eesti keele väljendusõpetus\\
< [[KYF0100]] Erialainfo otsing keemias ja materjalitehnoloogias\\
< [[KMT0390]] Erirõivaste projekteerimine\\
< [[TMJ3380]] Ettevõtlus ja väikeettevõtte juhtimine\\
< [[KMT0340]] Kõrgsuutlikud materjalid\\
< [[MHT0050]] Kvaliteeditehnika\\
< [[KYP0020]] Materjalide mikro- ja nanotehnoloogiad\\
< [[YGD0050]] Moedisain\\
< [[TTO3160]] Õigusõpetus\\
< [[KMM0240]] Puidu kuivatamine ja hüdrotermiline töötlemine\\
< [[KMM0210]] Puiduteadus\\
< [[KMM0340]] Puidutööstuse arengusuunad\\
< [[KMM0220]] Puidutööstuse masinad\\
< [[KMM0250]] Puidutöötlemisettevõtete projekteerimine\\
< [[KMM0270]] Puitpolümeerkomposiidid\\
< [[KMM0260]] Puittoodete tehnoloogia\\
< [[KMT0350]] Raalintegreeritud tootmissüsteem rõivatööstuses\\
< [[KMT0360]] Rõivaste konstrueerimine\\
< [[KMT0261]] Rõivaste tootmistehnoloogia ja kvaliteedikontroll\\
< [[KMT0260]] Rõivaste tootmistehnoloogia ja seadmed\\
< [[KMT0380]] Rõivatootmisprotsesside projekteerimine\\
< [[KMM0230]] Saetööstuse tehnoloogia\\
< [[HLX8040]] Teadusvõõrkeel\\
< [[MER0010]] Tehnoarendus ja innovatsioon\\
< [[KMT0330]] Tekstiilikatsetus\\
< [[KMT0370]] Tekstiilimaterjalide värvimine ja viimistlemine\\
< [[MER0070]] Toodete ja protsesside modelleerimine\\
< [[KMT0090]] Töökeskkond ja ergonoomika rõivatööstuses\\
< [[KMX0040]] Tööpraktika\\
< [[KMM0200]] Tootearendus puidutööstuses\\
< [[KMM0280]] Viimistlusmaterjalid\\
< ===
KAOM02/02 - Materjalitehnoloogia [http://ois.ttu.ee/portal/page?_pageid=35,428589&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_action=view&p_fk_str_yksus_id=92&p_kava_versioon_id=1000&p_net=intranet&p_lang=ET&p_rezhiim=0&p_mode=1&amp;p_from=]
< [[KMP0070]] Adhesioon ja adhesiivid\\
< [[YGD3270]] Disain\\
< [[TMV3370]] Ettevõtlus ja väikeettevõtte juhtimine\\
< [[KYF0070]] Funktsionaalsed materjalid\\
< [[MES0010]] Integreeritud tootearendus\\
< [[KYF3630]] Keemiainformaatika\\
< [[KAT3181]] Keemiatehnika alused\\
< [[KMT0020]] Kiuteadus\\
< [[KMT0140]] Kõrgsuutlikud materjalid\\
< [[MHT0050]] Kvaliteeditehnika\\
< [[KYP0060]] Materjalide füüsikalised uurimismeetodid\\
< [[KYP0020]] Materjalide mikro
- ja nanotehnoloogiad\\
< [[YGD0050]] Moedisain\\
< [[KMT0060]] Õmblusettevõtete tootmisseadmed\\
< [[KMP0040]] Polümeeride füüsika, mehaanika ja testimine\\
< [[KMP0060]] Polümeermaterjalide töötlemistehnika\\
< [[YFR5420]] Pooljuhtide füüsika\\
< [[KMM0040]] Puidu kuivatamine ja hüdrotermiline töötlemine\\
< [[KMM0140]] Puidutööstuse arengusuunad\\
< [[KMM0020]] Puidutööstuse masinad\\
< [[KMM0050]] Puidutöötlemisettevõtete projekteerimine\\
< [[KMM0070]] Puitpolümeerkomposiidid\\
< [[KMM0100]] Puittoodete konstrueerimine\\
< [[KMM0060]] Puittoodete tehnoloogia\\
< [[KMT0160]] Raalintegreeritud tootmissüsteem rõivatööstuses\\
< [[MER0050]] Raalprojekteerimine\\
< [[KYF0040]] Rakenduselektrokeemia\\
< [[KMT0040]] Rõivaste konstrueerimine I\\
< [[KMT0170]] Rõivaste konstrueerimine II\\
< [[KMT0050]] Rõivaste tootmistehnoloogia\\
< [[KMM0030]] Saetööstuse tehnoloogia\\
< [[KYF5310]] Tahke keha keemia\\
< [[HLX8040]] Teadusvõõrkeel\\
< [[MER0010]] Tehnoarendus ja innovatsioon\\
< [[KMT0180]] Tekstiilikeemia\\
< [[KMT0150]] Tekstiilitehnoloogiate alused\\
< [[KMT0030]] Tekstiilmaterjaliõpetus II\\
< [[MER0070]] Toodete ja protsesside modelleerimine\\
< [[KMX0130]] Tootmispraktika\\
< [[KMP0080]] Viimistlusmaterjalid\\

to

> &lt;include "KAOM02-10">
> &lt;include "KAOM02-09">
> &lt;include "KAOM02-02">


KAOM02/10 - Materjalitehnoloogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

KMP0240 Adhesioon ja materjalide liimimine
MER0100 Arendustöö ja innovatsioon
YGD3270 Disain
HLE6060 Eesti keele väljendusõpetus
KYF0100 Erialainfo otsing keemias ja materjalitehnoloogias
KMT0400 Erirõivaste projekteerimine
TMJ3380 Ettevõtlus ja väikeettevõtte juhtimine
KAT3181 Keemiatehnika alused
KMT0340 Kõrgsuutlikud materjalid
MHT0050 Kvaliteeditehnika
KYP0020 Materjalide mikro- ja nanotehnoloogiad
YGD0050 Moedisain
TTO3160 Õigusõpetus
KMP0150 Pinnakattematerjalid
KMP0180 Plastide töötlemistehnika
KMP0230 Plastitehnoloogia ja tootearendus
KMP0200 Polümeeride analüüs ja testimine
KMP0190 Polümeeride füüsika ja mehaanika
KMP0160 Polümeermaterjalid
KMM0240 Puidu kuivatamine ja hüdrotermiline töötlemine
KMM0210 Puiduteadus
KMM0340 Puidutööstuse arengusuunad
KMM0220 Puidutööstuse masinad
KMM0250 Puidutöötlemisettevõtete projekteerimine
KMM0270 Puitpolümeerkomposiidid
KMM0260 Puittoodete tehnoloogia
KMT0350 Raalintegreeritud tootmissüsteem rõivatööstuses
KMT0360 Rõivaste konstrueerimine
KMT0261 Rõivaste tootmistehnoloogia ja kvaliteedikontroll
KMT0260 Rõivaste tootmistehnoloogia ja seadmed
KMT0380 Rõivatootmisprotsesside projekteerimine
KMM0230 Saetööstuse tehnoloogia
HLX8040 Teadusvõõrkeel
KMT0412 Tekstiili- ja rõivamaterjalid II
KMT0330 Tekstiilikatsetus
KMT0370 Tekstiilimaterjalide värvimine ja viimistlemine
MER0070 Toodete ja protsesside modelleerimine
KMT0090 Töökeskkond ja ergonoomika rõivatööstuses
KMX0040 Tööpraktika
KMM0200 Tootearendus puidutööstuses
KMM0280 Viimistlusmaterjalid

KAOM02/09 - Materjalitehnoloogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

KMP0240 Adhesioon ja materjalide liimimine
YGD3270 Disain
HLE6060 Eesti keele väljendusõpetus
KYF0100 Erialainfo otsing keemias ja materjalitehnoloogias
KMT0390 Erirõivaste projekteerimine
TMJ3380 Ettevõtlus ja väikeettevõtte juhtimine
KMT0340 Kõrgsuutlikud materjalid
MHT0050 Kvaliteeditehnika
KYP0020 Materjalide mikro- ja nanotehnoloogiad
YGD0050 Moedisain
TTO3160 Õigusõpetus
KMM0240 Puidu kuivatamine ja hüdrotermiline töötlemine
KMM0210 Puiduteadus
KMM0340 Puidutööstuse arengusuunad
KMM0220 Puidutööstuse masinad
KMM0250 Puidutöötlemisettevõtete projekteerimine
KMM0270 Puitpolümeerkomposiidid
KMM0260 Puittoodete tehnoloogia
KMT0350 Raalintegreeritud tootmissüsteem rõivatööstuses
KMT0360 Rõivaste konstrueerimine
KMT0261 Rõivaste tootmistehnoloogia ja kvaliteedikontroll
KMT0260 Rõivaste tootmistehnoloogia ja seadmed
KMT0380 Rõivatootmisprotsesside projekteerimine
KMM0230 Saetööstuse tehnoloogia
HLX8040 Teadusvõõrkeel
MER0010 Tehnoarendus ja innovatsioon
KMT0330 Tekstiilikatsetus
KMT0370 Tekstiilimaterjalide värvimine ja viimistlemine
MER0070 Toodete ja protsesside modelleerimine
KMT0090 Töökeskkond ja ergonoomika rõivatööstuses
KMX0040 Tööpraktika
KMM0200 Tootearendus puidutööstuses
KMM0280 Viimistlusmaterjalid

KAOM02/02 - Materjalitehnoloogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

KMP0070 Adhesioon ja adhesiivid
YGD3270 Disain
TMV3370 Ettevõtlus ja väikeettevõtte juhtimine
KYF0070 Funktsionaalsed materjalid
MES0010 Integreeritud tootearendus
KYF3630 Keemiainformaatika
KAT3181 Keemiatehnika alused
KMT0020 Kiuteadus
KMT0140 Kõrgsuutlikud materjalid
MHT0050 Kvaliteeditehnika
KYP0060 Materjalide füüsikalised uurimismeetodid
KYP0020 Materjalide mikro- ja nanotehnoloogiad
YGD0050 Moedisain
KMT0060 Õmblusettevõtete tootmisseadmed
KMP0040 Polümeeride füüsika, mehaanika ja testimine
KMP0060 Polümeermaterjalide töötlemistehnika
YFR5420 Pooljuhtide füüsika
KMM0040 Puidu kuivatamine ja hüdrotermiline töötlemine
KMM0140 Puidutööstuse arengusuunad
KMM0020 Puidutööstuse masinad
KMM0050 Puidutöötlemisettevõtete projekteerimine
KMM0070 Puitpolümeerkomposiidid
KMM0100 Puittoodete konstrueerimine
KMM0060 Puittoodete tehnoloogia
KMT0160 Raalintegreeritud tootmissüsteem rõivatööstuses
MER0050 Raalprojekteerimine
KYF0040 Rakenduselektrokeemia
KMT0040 Rõivaste konstrueerimine I
KMT0170 Rõivaste konstrueerimine II
KMT0050 Rõivaste tootmistehnoloogia
KMM0030 Saetööstuse tehnoloogia
KYF5310 Tahke keha keemia
HLX8040 Teadusvõõrkeel
MER0010 Tehnoarendus ja innovatsioon
KMT0180 Tekstiilikeemia
KMT0150 Tekstiilitehnoloogiate alused
KMT0030 Tekstiilmaterjaliõpetus II
MER0070 Toodete ja protsesside modelleerimine
KMX0130 Tootmispraktika
KMP0080 ViimistlusmaterjalidTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)