Edit this pageKATB02-02

Last edit

Summary: (Kava\:\d+) → [$1 〔Õppekava ÕIS-is〕]

Changed:

< == KATB02/02 - Toidutehnika ja tootearendus Kava:813

to

> == KATB02/02 - Toidutehnika ja tootearendus [Kava:813 〔Õppekava ÕIS-is〕]


KATB02/02 - Toidutehnika ja tootearendus 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
YKA0010 Analüütiline keemia
YKA0020 Analüütiline keemia - praktikum
YKI0030 Anorgaaniline keemia
YKI3152 Anorgaaniline keemia - praktikum
YKL3311 Biokeemia
YKL3312 Biokeemia - praktikum
YKB5220 Biotehnoloogia I
YKB3221 Biotehnoloogia II
YMR0010 Diferentsiaalvõrrandid
KTT0070 Ensüümid toidu töötlemisel
TMV3370 Ettevõtlus ja väikeettevõtte juhtimine
HHF3070 Filosoofia
YFR0011 Füüsika I
YFR0012 Füüsika II
KYF0021 Füüsikaline keemia I
KYF0022 Füüsikaline keemia II
KYF0030 Füüsikaline keemia - praktikum
IDK0011 Informaatika I
IDK0012 Informaatika II
YGK3360 Insenerigraafika
YKI0020 Keemia alused
KAT3181 Keemiatehnika alused
KAT3182 Keemiatehnika alused - projekt
YGK3340 Kujutav geomeetria
KTT0110 Kvalimeetria
YMA3710 Lineaaralgebra
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
YMM0012 Matemaatiline analüüs II
KTT0011 Mikrobioloogia
KTT0012 Mikrobioloogia - praktikum
TTO3160 Õigusõpetus
KAK0010 Ökoloogia ja keskkonnakaitse tehnoloogia
UTT0010 Õpingukorraldus
YKO3405 Orgaaniline keemia I
YKO3403 Orgaaniline keemia I - praktikum A
KT0310P Praktika
HHA3030 Sotsioloogia
YMR0110 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
KTO3210 Toiduainekeemia
KTT0090 Toiduinformaatika
KTO0060 Toidu sensoorne analüüs
KTT0100 Toidu töötlemise alused
KTO0011 Toitumisõpetus
KTO0012 Toitumisõpetus - praktikumTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)