Edit this pageRDIR02

Last edit

Summary: Автоматическое обновление (расписание)

Changed:

< === RDIR02/12 - Rakendusinfotehnoloogia [http://ois.ttu.ee/portal/page?_pageid=35,428589&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_action=view&p_fk_str_yksus_id=361&p_kava_versioon_id=50200&p_net=intranet&p_lang=ET&p_rezhiim=0&p_mode=1&amp;p_from=]
< [[RAM0100]] 3D-modelleerimine\\
< [[RAR0320]] Algoritmid ja andmestruktuurid\\
< [[RAM0070]] Andmeanalüüs\\
< [[RAR0301]] Andmebaaside projekteerimine\\
< [[RAR0380]] Andmebaasisüsteemid\\
< [[RAM0110]] Animatsioon ja video - projekt\\
< [[RAR0181]] Arvutid I\\
< [[RAR2081]] Arvutigraafika I\\
< [[RAM0150]] Arvutivõrkude administreerimine\\
< [[RAR0910]] Arvutivõrkude alused\\
< [[RAM0191]] Arvutivõrkude projekteerimine I\\
< [[RAM0192]] Arvutivõrkude projekteerimine II\\
< [[RAR0270]] Arvutivõrkude tarkvara\\
< [[RAM0170]] Arvutivõrkude turvalisus\\
< [[RAR1230]] Automaatika alused\\
< [[RAM0060]] Diskreetne matemaatika\\
< [[RAX0511]] Erialane võõrkeel I\\
< [[RAX0512]] Erialane võõrkeel II\\
< [[RAM0281]] Erialapraktika I\\
< [[RAM0282]] Erialapraktika II\\
< [[RAR0200]] Ettevõtte majandusõpetus\\
< [[RAH0120]] Filosoofia\\
< [[RAM0140]] Graafiteooria\\
< [[RAR0211]] Informaatika I\\
< [[RAR0212]] Informaatika II\\
< [[RAR0213]] Informaatika II - projekt\\
< [[RAM0080]] Infosüsteemide arendusprotsess\\
< [[RAM0200]] Juhtmeta võrgud\\
< [[RAM0090]] Kasutajaliidese disaini ja arendamise alused\\
< [[RAH3170]] Keskkonnakaitse\\
< [[RAR3050]] Lineaaralgebra\\
< [[RAR3270]] Makro- ja mikroökonoomika\\
< [[RAM0260]] Mängude programmeerimine\\
< [[RAR3061]] Matemaatiline analüüs I\\
< [[RAM0290]] Matemaatiline analüüs II\\
< [[RAR3210]] Mikroprotsessortehnika\\
< [[RAM0250]] Mobiilseadmete programmeerimine\\
< [[RAR0190]] Multimeedia\\
< [[RAR0430]] Objektorienteeritud modelleerimine\\
< [[RAM0270]] Objektorienteeritud programmeerimine\\
< [[RAH3140]] Õigusõpetus\\
< [[RAR0250]] Operatsioonisüsteemid\\
< [[RAM0211]] Operatsioonisüsteemide administreerimine I\\
< [[RAM0212]] Operatsioonisüsteemide administreerimine II\\
< [[RAR2800]] Õpingukorraldus\\
< [[RAR0031]] Õppepraktika I\\
< [[RAR0032]] Õppepraktika II\\
< [[RAR0033]] Õppepraktika III\\
< [[RAR2770]] Programmeerimise alused\\
< [[RAR0280]] Programmeerimise põhikursus\\
< [[RAR1270]] Programmeeritavad kontrollerid\\
< [[RAM0130]] Rakenduste arendus\\
< [[RAM0230]] Rakenduste arhitektuur\\
< [[RAR0160]] Riski- ja ohutusõpetus\\
< [[RAR0470]] Side\\
< [[RAM0220]] Side- ja võrkude tehnoloogiad\\
< [[RAR0230]] Sissejuhatus infosüsteemidesse\\
< [[RAH0660]] Suhtlemispsühholoogia\\
< [[RAR0311]] Tarkvara kvaliteet ja standardid\\
< [[RAM0240]] Tarkvara testimine\\
< [[RAR1290]] Tehniline füüsika\\
< [[RAM0050]] Tõenäosusteooria\\
< [[RAX0480]] Üldvõõrkeel\\
< [[RAH0740]] Väljendusõpetus\\
< [[RAM0121]] Veebiprogrammeerimine I\\
< [[RAM0123]] Veebiprogrammeerimine II\\
< [[RAM0122]] Veebiprogrammeerimine I - projekt\\
< [[RAM0180]] Võrgutehnoloogiad\\
< ===
RDIR02/09 - Rakendusinfotehnoloogia [http://ois.ttu.ee/portal/page?_pageid=35,428589&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_action=view&p_fk_str_yksus_id=361&p_kava_versioon_id=50020&p_net=intranet&p_lang=ET&p_rezhiim=0&p_mode=1&amp;p_from=]
< [[RAR0320]] Algoritmid ja andmestruktuurid\\
< [[RAR0330]] Andmeanalüüsi algoritmika\\
< [[RAR0301]] Andmebaaside projekteerimine\\
< [[RAR0380]] Andmebaasisüsteemid\\
< [[RAR0181]] Arvutid I\\
< [[RAR0910]] Arvutivõrkude alused\\
< [[RAR0270]] Arvutivõrkude tarkvara\\
< [[RAR1230]] Automaatika alused\\
< [[RAR3230]] Diskreetne matemaatika\\
< [[RAX0511]] Erialane võõrkeel I\\
< [[RAX0512]] Erialane võõrkeel II\\
< [[RAR2841]] Erialapraktika I\\
< [[RAR2842]] Erialapraktika II\\
< [[RAR0200]] Ettevõtte majandusõpetus\\
< [[RAR0211]] Informaatika I\\
< [[RAR0212]] Informaatika II\\
< [[RAR0213]] Informaatika II - projekt\\
< [[RAR1060]] Infosüsteemide projekteerimine\\
< [[RAR0420]] Internetirakenduste arhitektuur ja realiseerimine\\
< [[RAR0351]] Internet-programmeerimine (Java) I\\
< [[RAR1080]] Internet-programmeerimine (PHP)\\
< [[RAR0341]] Keel C ja objektorienteeritud programmeerimine\\
< [[RAR0342]] Keel C ja objektorienteeritud programmeerimine - projekt\\
< [[RAH3170]] Keskkonnakaitse\\
< [[RAR3050]] Lineaaralgebra\\
< [[RAR3270]] Makro- ja mikroökonoomika\\
< [[RAR3061]] Matemaatiline analüüs I\\
< [[RAR3072]] Matemaatiline analüüs II\\
< [[RAR0190]] Multimeedia\\
< [[RAR0430]] Objektorienteeritud modelleerimine\\
< [[RAH3140]] Õigusõpetus\\
< [[RAR0250]] Operatsioonisüsteemid\\
< [[RAR1040]] Operatsioonisüsteemide administreerimine\\
< [[RAR1130]] Operatsioonisüsteem Unix\\
< [[RAR2800]] Õpingukorraldus\\
< [[RAR0031]] Õppepraktika I\\
< [[RAR0032]] Õppepraktika II\\
< [[RAR0033]] Õppepraktika III\\
< [[RAH0050]] Organisatsioonipsühholoogia\\
< [[RAR2770]] Programmeerimise alused\\
< [[RAR0280]] Programmeerimise põhikursus\\
< [[RAR1270]] Programmeeritavad kontrollerid\\
< [[RAR1070]] Riistvarapõhine programmeerimine\\
< [[RAR0160]] Riski- ja ohutusõpetus\\
< [[RAR0470]] Side\\
< [[RAR0230]] Sissejuhatus infosüsteemidesse\\
< [[RAR0311]] Tarkvara kvaliteet ja standardid\\
< [[RAR0461]] Tehniline füüsika I\\
< [[RAR0462]] Tehniline füüsika II\\
< [[RAR0220]] Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika\\
< [[RAX0480]] Üldvõõrkeel\\
< [[RAH0740]] Väljendusõpetus\\
< [[RAR2581]] Visuaalprogrammeerimise keeled I\\
< [[RAR2582]] Visuaalprogrammeerimise keeled II\\
< ===
RDIR02/07 - Rakendusinfotehnoloogia [http://ois.ttu.ee/portal/page?_pageid=35,428589&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_action=view&p_fk_str_yksus_id=361&p_kava_versioon_id=5067&p_net=intranet&p_lang=ET&p_rezhiim=0&p_mode=1&amp;p_from=]
< [[RAR0320]] Algoritmid ja andmestruktuurid\\
< [[RAR0330]] Andmeanalüüsi algoritmika\\
< [[RAR0301]] Andmebaaside projekteerimine\\
< [[RAR0380]] Andmebaasisüsteemid\\
< [[RAR0181]] Arvutid I\\
< [[RAR0910]] Arvutivõrkude alused\\
< [[RAR0270]] Arvutivõrkude tarkvara\\
< [[RAR3230]] Diskreetne matemaatika\\
< [[RAH0010]] Eesti keele ortograafia ja kirjalik eneseväljendus\\
< [[RAH0060]] Erialane inglise keel\\
< [[RAR0034]] Erialapraktika I\\
< [[RAR0035]] Erialapraktika II\\
< [[RAR0200]] Ettevõtte majandusõpetus\\
< [[RAR0211]] Informaatika I\\
< [[RAR0212]] Informaatika II\\
< [[RAR0213]] Informaatika II - projekt\\
< [[RAR1060]] Infosüsteemide projekteerimine\\
< [[RAR0420]] Internetirakenduste arhitektuur ja realiseerimine\\
< [[RAR0351]] Internet-programmeerimine (Java) I\\
< [[RAR1080]] Internet-programmeerimine (PHP)\\
< [[RAR0341]] Keel C ja objektorienteeritud programmeerimine\\
< [[RAR0342]] Keel C ja objektorienteeritud programmeerimine - projekt\\
< [[RAH3170]] Keskkonnakaitse\\
< [[RAR3050]] Lineaaralgebra\\
< [[RAR3270]] Makro- ja mikroökonoomika\\
< [[RAR3061]] Matemaatiline analüüs I\\
< [[RAR3072]] Matemaatiline analüüs II\\
< [[RAR0190]] Multimeedia\\
< [[RAR0430]] Objektorienteeritud modelleerimine\\
< [[RAH3140]] Õigusõpetus\\
< [[RAR2570]] Operatsioonisüsteemid ja arvutivõrkude administreerimine\\
< [[RAR1130]] Operatsioonisüsteem Unix\\
< [[RAR0010]] Õpingukorraldus\\
< [[RAR0031]] Õppepraktika I\\
< [[RAR0032]] Õppepraktika II\\
< [[RAR0033]] Õppepraktika III\\
< [[RAR0280]] Programmeerimise põhikursus\\
< [[RAR0160]] Riski- ja ohutusõpetus\\
< [[RAR0470]] Side\\
< [[RAR0230]] Sissejuhatus infosüsteemidesse\\
< [[RAH0020]] Suuline eneseväljendus\\
< [[RAR0311]] Tarkvara kvaliteet ja standardid\\
< [[RAR0461]] Tehniline füüsika I\\
< [[RAR0462]] Tehniline füüsika II\\
< [[RAR0220]] Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika\\
< [[RAR2581]] Visuaalprogrammeerimise keeled I\\
< [[RAR2582]] Visuaalprogrammeerimise keeled II\\
< [[RAX0031]] Võõrkeel I\\
< [[RAX0032]] Võõrkeel II\\
< ===
RDIR02/04 - Rakendusinfotehnoloogia [http://ois.ttu.ee/portal/page?_pageid=35,428589&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_action=view&p_fk_str_yksus_id=361&p_kava_versioon_id=3302&p_net=intranet&p_lang=ET&p_rezhiim=0&p_mode=1&amp;p_from=]
< [[RAR0320]] Algoritmid ja andmestruktuurid\\
< [[RAR0330]] Andmeanalüüsi algoritmika\\
< [[RAR0301]] Andmebaaside projekteerimine\\
< [[RAR0380]] Andmebaasisüsteemid\\
< [[RAR0181]] Arvutid I\\
< [[RAR0270]] Arvutivõrkude tarkvara\\
< [[RAR3230]] Diskreetne matemaatika\\
< [[RAH0010]] Eesti keele ortograafia ja kirjalik eneseväljendus\\
< [[RAH0060]] Erialane inglise keel\\
< [[RAR0034]] Erialapraktika I\\
< [[RAR0035]] Erialapraktika II\\
< [[RAR0170]] Erialatutvustus\\
< [[RAR0200]] Ettevõtte majandusõpetus\\
< [[RAR0211]] Informaatika I\\
< [[RAR0212]] Informaatika II\\
< [[RAR0213]] Informaatika II - projekt\\
< [[RAR0360]] Interneti baaskursus\\
< [[RAR0420]] Internetirakenduste arhitektuur ja realiseerimine\\
< [[RAR0351]] Internet-programmeerimine (Java) I\\
< [[RAR0341]] Keel C ja objektorienteeritud programmeerimine\\
< [[RAR0342]] Keel C ja objektorienteeritud programmeerimine - projekt\\
< [[RAH3170]] Keskkonnakaitse\\
< [[RAH0090]] Kirjutamise ja esinemise alused\\
< [[RAR3050]] Lineaaralgebra\\
< [[RAR3270]] Makro- ja mikroökonoomika\\
< [[RAR3061]] Matemaatiline analüüs I\\
< [[RAR0190]] Multimeedia\\
< [[RAR0430]] Objektorienteeritud modelleerimine\\
< [[RAH3140]] Õigusõpetus\\
< [[RAR0250]] Operatsioonisüsteemid\\
< [[RAR0031]] Õppepraktika I\\
< [[RAR0032]] Õppepraktika II\\
< [[RAR0033]] Õppepraktika III\\
< [[RAR0240]] Programmeerimise alused\\
< [[RAR0280]] Programmeerimise põhikursus\\
< [[RAR0160]] Riski- ja ohutusõpetus\\
< [[RAR0470]] Side\\
< [[RAR0230]] Sissejuhatus infosüsteemidesse\\
< [[RAH0020]] Suuline eneseväljendus\\
< [[RAR0410]] Tabelarvutussüsteemid\\
< [[RAR0311]] Tarkvara kvaliteet ja standardid\\
< [[RAR0461]] Tehniline füüsika I\\
< [[RAR0462]] Tehniline füüsika II\\
< [[RAR0220]] Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika\\
< [[RAH0070]] Väljenduskunsti alused\\
< [[RAR0370]] Visuaalprogrammeerimise keeled\\
< [[RAX0031]] Võõrkeel I\\
< [[RAX0032]] Võõrkeel II\\
< ===
RDIR02/02 - Rakendusinfotehnoloogia [http://ois.ttu.ee/portal/page?_pageid=35,428589&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_action=view&p_fk_str_yksus_id=361&p_kava_versioon_id=1601&p_net=intranet&p_lang=ET&p_rezhiim=0&p_mode=1&amp;p_from=]
< [[RAR0320]] Algoritmid ja andmestruktuurid\\
< [[RAR0330]] Andmeanalüüsi algoritmika\\
< [[RAR0301]] Andmebaaside projekteerimine\\
< [[RAR0302]] Andmebaaside projekteerimine - projekt\\
< [[RAR0380]] Andmebaasisüsteemid\\
< [[RAR0181]] Arvutid I\\
< [[RAR0270]] Arvutivõrkude tarkvara\\
< [[RAR3230]] Diskreetne matemaatika\\
< [[RAH0010]] Eesti keele ortograafia ja kirjalik eneseväljendus\\
< [[RAH0060]] Erialane inglise keel\\
< [[RAR0034]] Erialapraktika I\\
< [[RAR0035]] Erialapraktika II\\
< [[RAR0170]] Erialatutvustus\\
< [[RAR0200]] Ettevõtte majandusõpetus\\
< [[RAR0211]] Informaatika I\\
< [[RAR0212]] Informaatika II\\
< [[RAR0260]] Informaatika õpetamise metoodika\\
< [[RAR0291]] Infosüsteemi analüüs ja projekteerimine I\\
< [[RAR0440]] Infosüsteemide arendamise tehnoloogia\\
< [[RAR0390]] Infosüsteemide arendusprotsess\\
< [[RAH0080]] Intellektuaalse omandi õiguskaitse\\
< [[RAR0360]] Interneti baaskursus\\
< [[RAR0420]] Internetirakenduste arhitektuur ja realiseerimine\\
< [[RAR0351]] Internet-programmeerimine (Java) I\\
< [[RAR0341]] Keel C ja objektorienteeritud programmeerimine\\
< [[RAR0342]] Keel C ja objektorienteeritud programmeerimine - projekt\\
< [[RAH3170]] Keskkonnakaitse\\
< [[RAR0400]] Kompilaatorid\\
< [[RAR3050]] Lineaaralgebra\\
< [[RAR0150]] Makroökonoomika\\
< [[RAR3061]] Matemaatiline analüüs I\\
< [[RAR0190]] Multimeedia\\
< [[RAR0430]] Objektorienteeritud modelleerimine\\
< [[RAH3140]] Õigusõpetus\\
< [[RAR0250]] Operatsioonisüsteemid\\
< [[RAR0031]] Õppepraktika I\\
< [[RAR0032]] Õppepraktika II\\
< [[RAR0033]] Õppepraktika III\\
< [[RAR0240]] Programmeerimise alused\\
< [[RAR0280]] Programmeerimise põhikursus\\
< [[RAR0160]] Riski- ja ohutusõpetus\\
< [[RAR0230]] Sissejuhatus infosüsteemidesse\\
< [[RAH0020]] Suuline eneseväljendus\\
< [[RAR0410]] Tabelarvutussüsteemid\\
< [[RAR0312]] Tarkavara kvaliteet ja standardid
- ainetöö\\
< [[RAR0311]] Tarkvara kvaliteet ja standardid\\
< [[RAR0220]] Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika\\
< [[RAH0070]] Väljenduskunsti alused\\
< [[RAR0370]] Visuaalprogrammeerimise keeled\\
< [[RAX0031]] Võõrkeel I\\
< [[RAX0032]] Võõrkeel II\\

to

> &lt;include "RDIR02-12">
> &lt;include "RDIR02-09">
> &lt;include "RDIR02-07">
> &lt;include "RDIR02-04">
> &lt;include "RDIR02-02">


RDIR02/12 - Rakendusinfotehnoloogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

RAM0100 3D-modelleerimine
RAR0320 Algoritmid ja andmestruktuurid
RAM0070 Andmeanalüüs
RAR0301 Andmebaaside projekteerimine
RAR0380 Andmebaasisüsteemid
RAM0110 Animatsioon ja video - projekt
RAR0181 Arvutid I
RAR2081 Arvutigraafika I
RAM0150 Arvutivõrkude administreerimine
RAR0910 Arvutivõrkude alused
RAM0191 Arvutivõrkude projekteerimine I
RAM0192 Arvutivõrkude projekteerimine II
RAR0270 Arvutivõrkude tarkvara
RAM0170 Arvutivõrkude turvalisus
RAR1230 Automaatika alused
RAM0060 Diskreetne matemaatika
RAX0511 Erialane võõrkeel I
RAX0512 Erialane võõrkeel II
RAM0281 Erialapraktika I
RAM0282 Erialapraktika II
RAR0200 Ettevõtte majandusõpetus
RAH0120 Filosoofia
RAM0140 Graafiteooria
RAR0211 Informaatika I
RAR0212 Informaatika II
RAR0213 Informaatika II - projekt
RAM0080 Infosüsteemide arendusprotsess
RAM0200 Juhtmeta võrgud
RAM0090 Kasutajaliidese disaini ja arendamise alused
RAH3170 Keskkonnakaitse
RAR3050 Lineaaralgebra
RAR3270 Makro- ja mikroökonoomika
RAM0260 Mängude programmeerimine
RAR3061 Matemaatiline analüüs I
RAM0290 Matemaatiline analüüs II
RAR3210 Mikroprotsessortehnika
RAM0250 Mobiilseadmete programmeerimine
RAR0190 Multimeedia
RAR0430 Objektorienteeritud modelleerimine
RAM0270 Objektorienteeritud programmeerimine
RAH3140 Õigusõpetus
RAR0250 Operatsioonisüsteemid
RAM0211 Operatsioonisüsteemide administreerimine I
RAM0212 Operatsioonisüsteemide administreerimine II
RAR2800 Õpingukorraldus
RAR0031 Õppepraktika I
RAR0032 Õppepraktika II
RAR0033 Õppepraktika III
RAR2770 Programmeerimise alused
RAR0280 Programmeerimise põhikursus
RAR1270 Programmeeritavad kontrollerid
RAM0130 Rakenduste arendus
RAM0230 Rakenduste arhitektuur
RAR0160 Riski- ja ohutusõpetus
RAR0470 Side
RAM0220 Side- ja võrkude tehnoloogiad
RAR0230 Sissejuhatus infosüsteemidesse
RAH0660 Suhtlemispsühholoogia
RAR0311 Tarkvara kvaliteet ja standardid
RAM0240 Tarkvara testimine
RAR1290 Tehniline füüsika
RAM0050 Tõenäosusteooria
RAX0480 Üldvõõrkeel
RAH0740 Väljendusõpetus
RAM0121 Veebiprogrammeerimine I
RAM0123 Veebiprogrammeerimine II
RAM0122 Veebiprogrammeerimine I - projekt
RAM0180 Võrgutehnoloogiad

RDIR02/09 - Rakendusinfotehnoloogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

RAR0320 Algoritmid ja andmestruktuurid
RAR0330 Andmeanalüüsi algoritmika
RAR0301 Andmebaaside projekteerimine
RAR0380 Andmebaasisüsteemid
RAR0181 Arvutid I
RAR0910 Arvutivõrkude alused
RAR0270 Arvutivõrkude tarkvara
RAR1230 Automaatika alused
RAR3230 Diskreetne matemaatika
RAX0511 Erialane võõrkeel I
RAX0512 Erialane võõrkeel II
RAR2841 Erialapraktika I
RAR2842 Erialapraktika II
RAR0200 Ettevõtte majandusõpetus
RAR0211 Informaatika I
RAR0212 Informaatika II
RAR0213 Informaatika II - projekt
RAR1060 Infosüsteemide projekteerimine
RAR0420 Internetirakenduste arhitektuur ja realiseerimine
RAR0351 Internet-programmeerimine (Java) I
RAR1080 Internet-programmeerimine (PHP)
RAR0341 Keel C ja objektorienteeritud programmeerimine
RAR0342 Keel C ja objektorienteeritud programmeerimine - projekt
RAH3170 Keskkonnakaitse
RAR3050 Lineaaralgebra
RAR3270 Makro- ja mikroökonoomika
RAR3061 Matemaatiline analüüs I
RAR3072 Matemaatiline analüüs II
RAR0190 Multimeedia
RAR0430 Objektorienteeritud modelleerimine
RAH3140 Õigusõpetus
RAR0250 Operatsioonisüsteemid
RAR1040 Operatsioonisüsteemide administreerimine
RAR1130 Operatsioonisüsteem Unix
RAR2800 Õpingukorraldus
RAR0031 Õppepraktika I
RAR0032 Õppepraktika II
RAR0033 Õppepraktika III
RAH0050 Organisatsioonipsühholoogia
RAR2770 Programmeerimise alused
RAR0280 Programmeerimise põhikursus
RAR1270 Programmeeritavad kontrollerid
RAR1070 Riistvarapõhine programmeerimine
RAR0160 Riski- ja ohutusõpetus
RAR0470 Side
RAR0230 Sissejuhatus infosüsteemidesse
RAR0311 Tarkvara kvaliteet ja standardid
RAR0461 Tehniline füüsika I
RAR0462 Tehniline füüsika II
RAR0220 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
RAX0480 Üldvõõrkeel
RAH0740 Väljendusõpetus
RAR2581 Visuaalprogrammeerimise keeled I
RAR2582 Visuaalprogrammeerimise keeled II

RDIR02/07 - Rakendusinfotehnoloogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

RAR0320 Algoritmid ja andmestruktuurid
RAR0330 Andmeanalüüsi algoritmika
RAR0301 Andmebaaside projekteerimine
RAR0380 Andmebaasisüsteemid
RAR0181 Arvutid I
RAR0910 Arvutivõrkude alused
RAR0270 Arvutivõrkude tarkvara
RAR3230 Diskreetne matemaatika
RAH0010 Eesti keele ortograafia ja kirjalik eneseväljendus
RAH0060 Erialane inglise keel
RAR0034 Erialapraktika I
RAR0035 Erialapraktika II
RAR0200 Ettevõtte majandusõpetus
RAR0211 Informaatika I
RAR0212 Informaatika II
RAR0213 Informaatika II - projekt
RAR1060 Infosüsteemide projekteerimine
RAR0420 Internetirakenduste arhitektuur ja realiseerimine
RAR0351 Internet-programmeerimine (Java) I
RAR1080 Internet-programmeerimine (PHP)
RAR0341 Keel C ja objektorienteeritud programmeerimine
RAR0342 Keel C ja objektorienteeritud programmeerimine - projekt
RAH3170 Keskkonnakaitse
RAR3050 Lineaaralgebra
RAR3270 Makro- ja mikroökonoomika
RAR3061 Matemaatiline analüüs I
RAR3072 Matemaatiline analüüs II
RAR0190 Multimeedia
RAR0430 Objektorienteeritud modelleerimine
RAH3140 Õigusõpetus
RAR2570 Operatsioonisüsteemid ja arvutivõrkude administreerimine
RAR1130 Operatsioonisüsteem Unix
RAR0010 Õpingukorraldus
RAR0031 Õppepraktika I
RAR0032 Õppepraktika II
RAR0033 Õppepraktika III
RAR0280 Programmeerimise põhikursus
RAR0160 Riski- ja ohutusõpetus
RAR0470 Side
RAR0230 Sissejuhatus infosüsteemidesse
RAH0020 Suuline eneseväljendus
RAR0311 Tarkvara kvaliteet ja standardid
RAR0461 Tehniline füüsika I
RAR0462 Tehniline füüsika II
RAR0220 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
RAR2581 Visuaalprogrammeerimise keeled I
RAR2582 Visuaalprogrammeerimise keeled II
RAX0031 Võõrkeel I
RAX0032 Võõrkeel II

RDIR02/04 - Rakendusinfotehnoloogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

RAR0320 Algoritmid ja andmestruktuurid
RAR0330 Andmeanalüüsi algoritmika
RAR0301 Andmebaaside projekteerimine
RAR0380 Andmebaasisüsteemid
RAR0181 Arvutid I
RAR0270 Arvutivõrkude tarkvara
RAR3230 Diskreetne matemaatika
RAH0010 Eesti keele ortograafia ja kirjalik eneseväljendus
RAH0060 Erialane inglise keel
RAR0034 Erialapraktika I
RAR0035 Erialapraktika II
RAR0170 Erialatutvustus
RAR0200 Ettevõtte majandusõpetus
RAR0211 Informaatika I
RAR0212 Informaatika II
RAR0213 Informaatika II - projekt
RAR0360 Interneti baaskursus
RAR0420 Internetirakenduste arhitektuur ja realiseerimine
RAR0351 Internet-programmeerimine (Java) I
RAR0341 Keel C ja objektorienteeritud programmeerimine
RAR0342 Keel C ja objektorienteeritud programmeerimine - projekt
RAH3170 Keskkonnakaitse
RAH0090 Kirjutamise ja esinemise alused
RAR3050 Lineaaralgebra
RAR3270 Makro- ja mikroökonoomika
RAR3061 Matemaatiline analüüs I
RAR0190 Multimeedia
RAR0430 Objektorienteeritud modelleerimine
RAH3140 Õigusõpetus
RAR0250 Operatsioonisüsteemid
RAR0031 Õppepraktika I
RAR0032 Õppepraktika II
RAR0033 Õppepraktika III
RAR0240 Programmeerimise alused
RAR0280 Programmeerimise põhikursus
RAR0160 Riski- ja ohutusõpetus
RAR0470 Side
RAR0230 Sissejuhatus infosüsteemidesse
RAH0020 Suuline eneseväljendus
RAR0410 Tabelarvutussüsteemid
RAR0311 Tarkvara kvaliteet ja standardid
RAR0461 Tehniline füüsika I
RAR0462 Tehniline füüsika II
RAR0220 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
RAH0070 Väljenduskunsti alused
RAR0370 Visuaalprogrammeerimise keeled
RAX0031 Võõrkeel I
RAX0032 Võõrkeel II

RDIR02/02 - Rakendusinfotehnoloogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

RAR0320 Algoritmid ja andmestruktuurid
RAR0330 Andmeanalüüsi algoritmika
RAR0301 Andmebaaside projekteerimine
RAR0302 Andmebaaside projekteerimine - projekt
RAR0380 Andmebaasisüsteemid
RAR0181 Arvutid I
RAR0270 Arvutivõrkude tarkvara
RAR3230 Diskreetne matemaatika
RAH0010 Eesti keele ortograafia ja kirjalik eneseväljendus
RAH0060 Erialane inglise keel
RAR0034 Erialapraktika I
RAR0035 Erialapraktika II
RAR0170 Erialatutvustus
RAR0200 Ettevõtte majandusõpetus
RAR0211 Informaatika I
RAR0212 Informaatika II
RAR0260 Informaatika õpetamise metoodika
RAR0291 Infosüsteemi analüüs ja projekteerimine I
RAR0440 Infosüsteemide arendamise tehnoloogia
RAR0390 Infosüsteemide arendusprotsess
RAH0080 Intellektuaalse omandi õiguskaitse
RAR0360 Interneti baaskursus
RAR0420 Internetirakenduste arhitektuur ja realiseerimine
RAR0351 Internet-programmeerimine (Java) I
RAR0341 Keel C ja objektorienteeritud programmeerimine
RAR0342 Keel C ja objektorienteeritud programmeerimine - projekt
RAH3170 Keskkonnakaitse
RAR0400 Kompilaatorid
RAR3050 Lineaaralgebra
RAR0150 Makroökonoomika
RAR3061 Matemaatiline analüüs I
RAR0190 Multimeedia
RAR0430 Objektorienteeritud modelleerimine
RAH3140 Õigusõpetus
RAR0250 Operatsioonisüsteemid
RAR0031 Õppepraktika I
RAR0032 Õppepraktika II
RAR0033 Õppepraktika III
RAR0240 Programmeerimise alused
RAR0280 Programmeerimise põhikursus
RAR0160 Riski- ja ohutusõpetus
RAR0230 Sissejuhatus infosüsteemidesse
RAH0020 Suuline eneseväljendus
RAR0410 Tabelarvutussüsteemid
RAR0312 Tarkavara kvaliteet ja standardid - ainetöö
RAR0311 Tarkvara kvaliteet ja standardid
RAR0220 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
RAH0070 Väljenduskunsti alused
RAR0370 Visuaalprogrammeerimise keeled
RAX0031 Võõrkeel I
RAX0032 Võõrkeel IITo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)