Edit this pageEAEI02-06

EAEI02/06 - Tööstus- ja tsiviilehitus 〔Õppekava ÕIS-is〕

NTK0040 Akadeemiline võõrkeel
NTM0360 Arhiivindus ja inventeerimine
NTM0460 Arhitektuurigraafika
NTM0990 Arhitektuuri teooria
NTS0341 Arvutigraafika I
NTS0342 Arvutigraafika II
NTS0460 Betooniõpetus
NTS0190 Diferentsiaalvõrrandid
NTS0570 Ehitise tehnilise seisukorra hindamine
NTS0480 Ehitiste katsetamine
NTM0470 Ehitiste restaureerimine
NTK0310 Ehituse maksumuse hindamine
NTK0080 Ehitusettevõtte ökonoomika
NTS0490 Ehitusfüüsika
NTS0151 Ehitusgraafika I
NTS0152 Ehitusgraafika II
NTS0630 Ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused
NTS0320 Ehituskorraldus
NTS0430 Ehitusmasinad
NTS0240 Ehitusmaterjalid
NTS0242 Ehitusmaterjalid II
NTS0281 Ehitusmehaanika I
NTS0282 Ehitusmehaanika II
NTS0540 Ehitusplatsi korraldus - projekt
NTS0410 Ehituspraktika
NTS0550 Ehitusprojekteerimise arvmeetodid
NTS0500 Ehitustehnoloogia
NTS0440 Elastsusõpetus
NTS0250 Elektrotehnika
NTM1040 Esteetika
NTM0060 Filosoofia
NTS0131 Füüsika I
NTS0132 Füüsika II
NTM0211 Geodeesia I
NTM0212 Geodeesia II
NTM0213 Geodeesia õppepraktika
NTS0220 Hoonete konstruktsioonid
NTM0030 Hüdraulika alused
NTS0121 Informaatika I
NTS0122 Informaatika II
NTS0100 Insenerieetika
NTM0890 Joonistamine
NTK0360 Keemia ja materjaliõpetus
NTK0020 Keskkonnakaitse
NTS0580 Kivikonstruktsioonid
NTM0530 Konserveerimisbioloogia
NTM0490 Konserveerimiskeemia
NTS0470 Korrosioonikaitse ehituses
NTS0140 Kujutav geomeetria
NTM0900 Kultuuriajalugu ja -geograafia
NTS0160 Lineaaralgebra
NTS0171 Matemaatiline analüüs I
NTS0172 Matemaatiline analüüs II
NTS0521 Metallkonstruktsioonid I
NTS0525 Metallkonstruktsioonid II
NTS0524 Metallkonstruktsioonid II - projekt
NTS0522 Metallkonstruktsioonid I - projekt
NTK0050 Mikro- ja makroökonoomika
NTM0540 Muinsuskaitse filosoofia ja ajalugu
NTK0030 Õigusõpetus
NTK0010 Õpingukorraldus
NTS0530 Pinnasemehaanika ja ehitusgeoloogia
NTM0350 Plaanimine ja teed
NTM0630 Planeerimise teooria ja linnaplaneerimise alused
NTM0290 Projekteerimispraktika
NTS0601 Puitkonstruktsioonid
NTS0602 Puitkonstruktsioonid - praktikum
NTS0513 Raudbetoonkonstruktsioonid II
NTS0514 Raudbetoonkonstruktsioonid II - projekt
NTS0511 Raudbetoonkonstruktsioonid I  
NTS0512 Raudbetoonkonstruktsioonid I - projekt
NTS0070 Riski- ja ohutusõpetus
NTS0560 Säästev ja keskkonnasõbralik ehitamine
NTK0090 Teadusvõõrkeel
NTS0231 Tehniline mehaanika I
NTS0232 Tehniline mehaanika II
NTS0200 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
NTK0350 Tootmispraktika
NTM0930 Üldine arhitektuuri ajalugu
NTM0950 Üldine kunstiajalugu
NTM0111 Visuaalne kommunikatsioon I
NTM0112 Visuaalne kommunikatsioon II
NTS0591 Vundamendid
NTS0592 Vundamendid - projektLehekülje salvestamiseks vasta küsimusele:

Please type here the name of our university (three letters)