Edit this pageIDK0051

Objektorienteeritud programmeerimine keeles Java 〔Õppeaine ÕIS-is〕

Информация

Вся необходимая информация имеется на странице курса https://ained.ttu.ee/course/view.php?id=8

Пример контрольной работы: File:kt2.jpg

Правила и оценивание предмета File:IDK2015_sygis2015_reeglid_v2.pdfLehekülje salvestamiseks vasta küsimusele:

Please type here the name of our university (three letters)