РедактироватьIVSM09

IVSM09/15 - Tarkvaratehnika 〔Õppekava ÕIS-is〕

IDY0203 Agentorienteeritud modelleerimine ja multiagentsüsteemid
ITI8590 Algoritmide ja andmestruktuuride erikursus
MTAT.03.238 Algoritmika
MTAT.03.183 Andmekaeve
MTAT.03.231 Äriprotsesside juhtimine
MTAT.03.229 Ettevõttesüsteemide integreerimine
MTAT.03.270 Ettevõtte tarkvara seminar
ITI8580 Hübriidsüsteemid
ITX8301 Magistriseminar I
ITX8302 Magistriseminar II
ITX8510 Menetluspraktika
ITX8511 Menetluspraktika infotehnoloogias
MTAT.03.262 Mobiilirakenduste loomine
IDY0201 Nõuete analüüs
MTAT.08.308 Ontoloogiate arendus
IDX8500 Õpetamispraktika
MTAT.00.023 Õppemetoodiline töö
ITT8060 Programmeerimise erikursus
ITI8510 Reaalaja operatsioonisüsteemid ja süsteemprogrammeerimine
ITI8500 Reaalaja sardsüsteemide teoreetilised alused
ITI8520 Reaalaja tarkvaratehnika
MTAT.03.245 Sotsiaalinformaatika
MTAT.03.083 Süsteemide modelleerimine
IAF0530 Süsteemide usaldusväärsus ja veakindlus
MTAT.03.243 Tarkvaraarenduse juhtimine
IDY0204 Tarkvara kvaliteet ja standardid
IDU8520 Tarkvaraprojekt
ITI8531 Tarkvara süntees ja verifitseerimine
ITI8600 Teadmispõhise tarkvaraarenduse meetodid
MTAT.03.190 Tekstialgoritmid
MTAT.07.015 Turvalise programmeerimise meetodid
MTAT.07.016 Turvalise programmeerimise meetodid: projektitöö
MTAT.03.307 Turvalise tarkvaradisaini põhimõtted
MTAT.03.295 Väle tarkvaraarendus

IVSM09/13 - Tarkvaratehnika 〔Õppekava ÕIS-is〕

IDY0203 Agentorienteeritud modelleerimine ja multiagentsüsteemid
ITI8590 Algoritmide ja andmestruktuuride erikursus
MTAT.03.238 Algoritmika
MTAT.03.183 Andmekaeve
MTAT.03.231 Äriprotsesside juhtimine
HLI2200 Eesti keel ja kultuur I
MTAT.03.229 Ettevõttesüsteemide integreerimine
MTAT.03.240 Ettevõtte tarkvara seminar
ITI8530 Formaalmeetodid reaalaja sardsüsteemide arenduses
ITI8580 Hübriidsüsteemid
ITX8510 Menetluspraktika
ITX8511 Menetluspraktika infotehnoloogias
MTAT.03.280 Mobiili- ja pilvearvutuse seminar
MTAT.03.262 Mobiilirakenduste loomine
MTAT.03.266 Mobiilirakenduste loomine. Projekt
IDY0201 Nõuete analüüs
IDX8500 Õpetamispraktika
MTAT.00.023 Õppemetoodiline töö
MTAT.08.027 Pilvetehnoloogia alused
ITT8060 Programmeerimise erikursus
MTAT.03.174 Projektijuhtimine
ITI8510 Reaalaja operatsioonisüsteemid ja süsteemprogrammeerimine
ITI8500 Reaalaja sardsüsteemide teoreetilised alused
ITI8520 Reaalaja tarkvaratehnika
MTAT.03.245 Sotsiaalinformaatika
MTAT.03.083 Süsteemide modelleerimine
IAF0530 Süsteemide usaldusväärsus ja veakindlus
MTAT.03.243 Tarkvaraarenduse juhtimine
IDY0204 Tarkvara kvaliteet ja standardid
MTAT.03.244 Tarkvaraökonoomika
IDU8520 Tarkvaraprojekt
IDY0202 Tarkvaratehnika paradigmad
MTAT.03.159 Tarkvara testimine
ITI8560 Tehisintellekti põhimõtted
MTAT.03.190 Tekstialgoritmid
MTAT.07.015 Turvalise programmeerimise meetodid
MTAT.07.016 Turvalise programmeerimise meetodid: projektitöö
MTAT.03.246 Turvalise tarkvaradisaini põhimõtted
MTAT.03.247 Turvalise tarkvaradisaini põhimõtted: projektitöö

IVSM09/09 - Tarkvaratehnika 〔Õppekava ÕIS-is〕

IDY0203 Agentorienteeritud modelleerimine ja multiagentsüsteemid
ITI8590 Algoritmide ja andmestruktuuride erikursus
MTAT.03.238 Algoritmika
MTAT.03.183 Andmekaeve
MTAT.03.231 Äriprotsesside juhtimine
HLI2200 Eesti keel ja kultuur I
MTAT.03.229 Ettevõttesüsteemide integreerimine
MTAT.03.240 Ettevõtte tarkvara seminar
ITI8530 Formaalmeetodid reaalaja sardsüsteemide arenduses
ITI8580 Hübriidsüsteemid
ITX8510 Menetluspraktika
ITX8511 Menetluspraktika infotehnoloogias
IDY0201 Nõuete analüüs
IDX8500 Õpetamispraktika
ITI8510 Reaalaja operatsioonisüsteemid ja süsteemprogrammeerimine
ITI8500 Reaalaja sardsüsteemide teoreetilised alused
ITI8520 Reaalaja tarkvaratehnika
MTAT.03.245 Sotsiaalinformaatika
MTAT.03.083 Süsteemide modelleerimine
MTAT.03.243 Tarkvaraarenduse juhtimine
IDY0204 Tarkvara kvaliteet ja standardid
MTAT.03.244 Tarkvaraökonoomika
IDU8520 Tarkvaraprojekt
IDY0202 Tarkvaratehnika paradigmad
MTAT.03.159 Tarkvara testimine
MTAT.03.190 Tekstialgoritmid
MTAT.07.015 Turvalise programmeerimise meetodid
MTAT.07.016 Turvalise programmeerimise meetodid: projektitöö
MTAT.03.246 Turvalise tarkvaradisaini põhimõtted
MTAT.03.247 Turvalise tarkvaradisaini põhimõtted: projektitööЧтобы сохранить эту страницу вы должны ответить на вопрос:

Please type here the name of our university (three letters)