Edit this pageTTÜ Eesti Mereakadeemia

VAEM14 Merendus

VDTR15 Kalanduse tehnoloogiate majandamine ja juhtimine
VDFR14 Kalapüügi ja -käitlemise tehnoloogia
VDKR14 Külmutusseadmed
VDMR14 Laeva jõuseadmed
VDLR14 Laevajuhtimine
VDSR14 Sadamamajandamine ja meretranspordi juhtimine
VDVR14 Veeteede haldamine ja ohutuse korraldamineLehekülje salvestamiseks vasta küsimusele:

Please type here the name of our university (three letters)