Edit this pageAAED02

AAED02/09 - Energia- ja geotehnika 〔Õppekava ÕIS-is〕

AXX9020 Doktoriseminar
AMM9001 Elektrikvaliteedi individuaalõpe
AES9020 Elektroenergeetika teadusseminar I
AEK9020 Elektroenergeetika teadusseminar II
AME9001 Elektromagnetilise ühilduvuse individuaalõpe
AME9011 Elektrotehnika teadusseminar I
AMM9011 Elektrotehnika teadusseminar II
AES9010 Energiasüsteemide individuaalõpe
AAV9110 Energiatehnika ja elektrivarustuse individuaalõpe
AAV9120 Energiatehnika teadusseminar
HHI9010 Innovatsioon
HHP9010 Juhtimispsühholoogia
AEK9010 Kõrgepingetehnika individuaalõpe
HHP9030 Kõrgkoolididaktika
AKM9170 Mäenduse individuaalõpe
AKM9160 Mäenduse teadusseminar II
AXX9011 Õpetamispraktika I
AXX9012 Õpetamispraktika II
AKG9130 Rakendusgeoloogia individuaalõpe
AKG9120 Rakendusgeoloogia teadusseminar I
HHF9030 Teadusfilosoofia
HUP9010 Teadus- ja hariduskorraldus
AAR9110 Tööstusautomaatika individuaalõpe
AAR9120 Tööstusautomaatika teadusseminar

AAED02/02 - Energia- ja geotehnika 〔Õppekava ÕIS-is〕

AKM9140 Allmaarajatiste erikursus
AAR9140 Ametipraktika
AEK9220 Dielektrikute läbilöögiteooriad
AAR9130 Doktoriõppe eriseminar
AES9730 Ebamäärased süsteemid
AAV9730 Elektriajamite ja elektrivarustuse teadusseminar
AMM9010 Elektrivõrgu parameetrite stabiliseerimine
AES9691 Elektroenergeetika teadusseminar I
AES9692 Elektroenergeetika teadusseminar II
AME8110 Elektromagnetilise ühilduvuse erikursus
AME8120 Elektrotehnika erikursus II
AMM9040 Elektrotehnika eriseminar
AMM9050 Elektrotehnika teadusseminar I
AMM9060 Elektrotehnika teadusseminar II
AAV9700 Energia ja keskkond
AAV9710 Energiasalvestus ja sääst
AES9740 Energiasüsteemide küberneetika
AES9770 Energiasüsteemide majanduskorraldus
AES9750 Energiasüsteemi optimeerimise erikursus
AES9760 Energiasüsteemi siirdeprotsesside erikursus
AKM9120 Eriseminar
AKG9060 Geotehnika erikursus
AKG9070 Hüdrogeoloogia erikursus
AAR9700 Inimese ja masina vastastiktoime
HHP9010 Juhtimispsühholoogia
AKG9050 Kaevandusgeoloogia erikursus
AKG9040 Keskkonnakaitse erikursus
AEK9230 Kõrgepingetehnika erikursus
HHP9020 Kõrgkoolididaktika
AAR9720 Liikumise optimaaljuhtimine
AMM9020 Liinide juhitav kompensatsioon
AKM9130 Mäeettevõtte tehnoloogiastruktuur
AKM9020 Mäetööstuse planeering
AKM9010 Mäetööstuskeskkonna kujundamine
YMM9060 Matemaatika doktorantidele I
YMR9140 Matemaatika doktorantidele II
AME9030 Muundustehnika erikursus
TMK9310 Projektijuhtimine
HHF9030 Teadusfilosoofia
HUP9010 Teadus- ja hariduskorraldus
AKG9100 Teadusseminar
AAR9730 Tööstusautomaatika teadusseminar
AAR9710 Tööstussüsteemide juhtimine
AAV9720 Üldistatud elektrienergia muunduridTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)