Edit this pageAAGM02

AAGM02/09 - Geotehnoloogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

AKM0259 Allmaakaevandamine ja projekt
AKM0170 Allmaarajatised
AKM0250 Avakaevandamine ja projekt
TMJ3330 Ettevõtte majandusõpetus
HHF3080 Filosoofia
AKG0100 Geokeemia
AKG0140 Geoloogia välipraktika
AKG0226 Geomehaanika
AKM0263 Geotehnoloogia tootmispraktika
AKG0223 Hüdrogeoloogia
EKE3050 Hüdroloogia ja vesiehitised
AKM0190 Kaevandamiskeskkond ja ohutus
AKM0252 Kaevandatud alade kasutamine
ETG3730 Kaevandusgeodeesia
ETG3732 Kaevandusgeodeesia - ainetöö
ETG3733 Kaevandusgeodeesia - õppepraktika
EKE0140 Keskkonnakaitse ja säästev areng
AKG0180 Kvaternaarigeoloogia
AKM0200 Mäekonstruktsioonid
AKM0258 Mäemajandus ja projekt
AKM0050 Mäeõiguse alused
AKG0130 Rakendusgeoloogia - projekt
AKG0224 Struktuurigeoloogia
HLX8040 Teadusvõõrkeel
YMR0120 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika

AAGM02/02 - Geotehnoloogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

AKM0091 Allmaakaevandamine
AKM0092 Allmaakaevandamine - projekt
AKM0181 Avakaevandamine
AKM0182 Avakaevandamine - projekt
TMJ3330 Ettevõtte majandusõpetus
AKG0100 Geokeemia
AKG0080 Geoloogia uurimismeetodid
AKG0140 Geoloogia välipraktika
AKG0210 Geomehaanika
AKG0190 Geotektoonika
AKG0091 Hüdrogeoloogia
AKG0092 Hüdrogeoloogia - projekt
EKE3050 Hüdroloogia ja vesiehitised
AKG0120 Jäätmekäitluse geoloogiaaspektid
AKM0210 Jäätmekäitluse mäenduslikud aspektid
EKV0041 Jäätmekäitlus I
AKM0190 Kaevandamiskeskkond ja ohutus
ETG3731 Kaevandusgeodeesia
ETG3732 Kaevandusgeodeesia - ainetöö
ETG3733 Kaevandusgeodeesia - õppepraktika
EKE3710 Keskkonnakaitse
AKG0180 Kvaternaarigeoloogia
AKG0160 Maardlate uuring
AKG0170 Maastikugeokeemia
AKM0061 Mäeettevõtte projekteerimine
AKM0062 Mäeettevõtte projekteerimine - projekt
AKM0200 Mäekonstruktsioonid
AKM0070 Mäemajandus
AKM0041 Mäendusanalüüs
AKM0042 Mäendusanalüüs - ainetöö
AKM0050 Mäeõiguse alused
AKM0080 Mäetööstuse juhtimine
TTO3160 Õigusõpetus
EEG3430 Pinnasemehaanika ja ehitusgeoloogia
AKG0130 Rakendusgeoloogia - projekt
AKG0110 Struktuurigeoloogia
HLX8040 Teadusvõõrkeel
YMR0110 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
AKM0032 Tootmispraktika IITo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)