Edit this pageAES0370

Hajatootmise ühendamine elektrivõrguga 〔Õppeaine ÕIS-is〕

Õppematerjal

Selle õppeaine materjal on salastatud

Sarnane õppeaine mille õppematerjal on saadaval on: AAV3340

Upcoming events


Eksam

Eksami küsimused ja vastused

Kirjandus

  1. Ü. Treufeldt. Hajatootmise ühendamine elektrivõrguga. Loengukonspekt. Tallinn. 2012. (SALASTATUD)
  2. M. Meldorf, H. Tammoja, Ü. Treufeldt, J. Kilter. Jaotusvõrgud. Tallinn. 2007. 546 lk.
  3. Short-circuit Currents in Three Phase AC Systems. IEC 60909. 1998. 67 pg.
  4. Technical Guideline. Generating Plants Connected to the Medium-Voltage Network. BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. 2008. 130 pg.
  5. Elektrijaotusvõrkude pinge tunnussuurused. Eesti standard EVS EN 50160. 2007. 22 lk.
  6. Ü. Treufeldt. Lühised elektrisüsteemides. Tallinn. 2002. 158 lkTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)