Edit this pageBDÄR02-09

BDÄR02/09 - Rahvusvaheline majandus ja ärikorraldus 〔Õppekava ÕIS-is〕

BCU0510 Ärieetika alused
BCU1910 Ärilogistika
BCU3340 Äriõigus
BCU3800 Äriõiguse erialapraktika
BCU3870 Äriõiguslik dokumentatsioon
BCU0141 Arvestuse alused
BCU1410 Asjaõigus
BCU0270 Dokumendihaldus
BCU1900 E-äri
BCU3130 Eesti keele väljendusõpetus
BCU4030 Ettevõtluse alused
BCU0500 Ettevõtte rahandus
BCU3280 Euroopa Liidu majandus
BCU1430 Euroopa Liidu õigus
BCU0330 Informaatika
BCU0481 Inglise ärikeel I
BCU0482 Inglise ärikeel II
BCU0471 Inglise keel I
BCU0472 Inglise keel II
BCU1930 Inimressursi juhtimine
BCU1940 Innovatsioon ja tootearendus
BCU1440 Intellektuaalomandi kaitse
BCU0460 Juhtimine
BCU3600 Juhtimisarvestus
BCU3590 Keskkonnakaitse ja säästev areng
BCU1480 Kindlustusõigus
BCU3250 Konfliktoloogia
BCU1500 Konkurentsiõigus
BCU3170 Kursusetöö
BCU3580 Lepinguõigus
BCU3970 Majandushaldusõigus
BCU3620 Makroökonoomika
BCU3960 Maksejõuetuse õigus
BCU1530 Maksuõigus
BCU3610 Mikroökonoomika
BCU2010 Müügijuhtimine
BCU3980 Notari ja täitemenetluse õigus
BCU3480 Õiguse alused
BCU1890 Operatsioonijuhtimine
BCU3350 Organisatsioonikäitumine
BCU3950 Panganduse ja finantsturgude õigus
BCU3380 Politoloogia
BCU3360 Projektijuhtimine
BCU1810 Protokoll ja etikett
BCU3410 Raha ja pangandus
BCU0680 Rahvusvaheline finantsjuhtimine
BCU3060 Rahvusvaheline kaubandusõigus
BCU0550 Rahvusvaheline majandus
BCU3500 Rahvusvaheline majandusõigus
BCU0611 Rahvusvaheline turundus
BCU3690 Rahvusvahelise äritegevuse erialapraktika
BCU3421 Rahvusvahelised investeeringud
BCU3810 Sissejuhatav praktika
BCU3330 Sotsioloogia
BCU0431 Statistika
BCU0432 Statistika - ainetöö
BCU0560 Strateegiline juhtimine
BCU3160 Tarbijakaitse
BCU2000 Tarbijakäitumine
BCU4010 Tarneahela juhtimine
BCU3290 Teenuste turundus ja kliendi kogemus
BCU1630 Tööõigus
BCU3750 Tsiviilkohtumenetlus
BCU3400 Turundus
BCU1920 Turundus jaekaubanduses
BCU3240 Uurimistöö alused
BCU4160 Vene keelTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)