Edit this pageEAAM11

EAAM11/11 - Hoonete energiatõhusus 〔Õppekava ÕIS-is〕

ISS0090 Arukad hooned
ISS0120 Automaatika alused
HLE6060 Eesti keele väljendusõpetus
EEA0013 Ehitiste renoveerimine
EEA0031 Ehitusfüüsika
AME0510 Elektrienergia säästlik kasutamine hoonetes
AME3130 Elektrotehnika
EKK0300 Energiatehnika
EKK0250 Energiatõhusus ja selle majanduslik hindamine
EEA0012 Hooned
EKK0240 Hoonete planeerimine ja fassaadide kujundamine
EKK0051 Hoonete sisekliima
EKK0270 Hoonete soojusliku käitumise modelleerimine ja analüüs
EKK0230 Hoonete soojusvarustus
EKV0031 Hoone veevärk ja kanalisatsioon I
EKE0140 Keskkonnakaitse ja säästev areng
EKK0090 Keskkonnasäästlik energeetika
EKV0090 Korrosioonitõrje
EKK0200 Küte
MSE0200 Lokaalkatlamajad
MHT0010 Metroloogia ja mõõtetehnika
EKK0260 Õhu konditsioneerimine ja jahutus
EMH0040 Pumbad ja ventilaatorid
EKK0080 Soojustehnika
HLX8040 Teadusvõõrkeel
EKK0310 Tööpraktika
EKK0280 VentilatsioonTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)