Edit this pageEABM03

EABM03/15 - Keskkonnatehnika ja juhtimine 〔Õppekava ÕIS-is〕

EKE8120 Ametipraktika
TMK8300 Ärieetika
TMK8290 Äritegevuse alused
EKE8200 Elutsükli analüüs
HHA1460 Haldusjuhtimine ja avalik haldus
EKE8210 Keskkonnahindamine ja süsteemanalüüs
EKE8260 Keskkonnajuhtimissüsteemid
KAK0050 Keskkonnakeemia
EKE0120 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnaaudit
EKE8250 Keskkonnapoliitika
KAK8210 Keskkonnatehnoloogia
EKV8320 Muda- ja prügikäitluse teooria ning seadmed
EKK0170 Õhusaaste vältimine ja juhtimine
EKE8230 Ökodisain
TMK8280 Rahvusvaheline ettevõtlus
HHA1450 Riik ja valitsemine
KAK8220 Säästlik/puhtam tootmine
EKV8360 Säästlik veemajandus
TES8140 Statistiline analüüs
EKV0110 Veekogude veekvaliteet ja veesääst
EKV8370 Veevärgi- ja kanalisatsiooniteenus

EABM03/09 - Keskkonnatehnika ja juhtimine 〔Õppekava ÕIS-is〕

EKE8120 Ametipraktika
TMK8300 Ärieetika
TMK8290 Äritegevuse alused
EKE8200 Elutsükli analüüs
HHA1460 Haldusjuhtimine ja avalik haldus
EKE8210 Keskkonnahindamine ja süsteemanalüüs
EKE8260 Keskkonnajuhtimissüsteemid
KAK0050 Keskkonnakeemia
EKE0120 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnaaudit
EKE8250 Keskkonnapoliitika
KAK8210 Keskkonnatehnoloogia
EKV8320 Muda- ja prügikäitluse teooria ning seadmed
EKK0170 Õhusaaste vältimine ja juhtimine
EKE8230 Ökodisain
TMK8280 Rahvusvaheline ettevõtlus
HHA1450 Riik ja valitsemine
KAK8220 Säästlik/puhtam tootmine
EKV8360 Säästlik veemajandus
TES8140 Statistiline analüüs
TMM8790 Tööstuslik turundus
EKV0110 Veekogude veekvaliteet ja veesääst

EABM03/05 - Keskkonnatehnika ja juhtimine 〔Õppekava ÕIS-is〕

TMK8300 Ärieetika
TMK8290 Äritegevuse alused
EKE8200 Elutsükli analüüs
EKE8210 Keskkonnahindamine ja süsteemanalüüs
EKE8260 Keskkonnajuhtimissüsteemid
KAK0050 Keskkonnakeemia
EKE8240 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnaaudit
EKE8250 Keskkonnapoliitika
KAK8210 Keskkonnatehnoloogia
EKV8320 Muda- ja prügikäitluse teooria ning seadmed
EKK0170 Õhusaaste vältimine ja juhtimine
EKE8230 Ökodisain
TMK8280 Rahvusvaheline ettevõtlus
KAK8220 Säästlik/puhtam tootmine
EKV8360 Säästlik veemajandus
TES8140 Statistiline analüüs
TMM8790 Tööstuslik turundus

EABM03/03 - Keskkonnatehnika ja juhtimine 〔Õppekava ÕIS-is〕

TMK8300 Ärieetika
TMK8290 Äritegevuse alused
EKE8200 Elutsükli analüüs
EKE8170 Keskkonnaekspertiis ja -audit
EKE8210 Keskkonnahindamine ja süsteemanalüüs
EKE0021 Keskkonnakorraldus
HHR1070 Keskkonnapoliitika, -õigus ja -majandus
KAK8210 Keskkonnatehnoloogia
EKV8320 Muda- ja prügikäitluse teooria ning seadmed
EKE8230 Ökodisain
TMK8280 Rahvusvaheline ettevõtlus
KAK8220 Säästlik/puhtam tootmine
EKV8360 Säästlik veemajandus
TES8140 Statistiline analüüs
TMM8790 Tööstuslik turundus
MES8610 Tootmise juhtimise infosüsteemidTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)