Edit this pageEAEM07

EAEM07/09 - Tööstus- ja tsiviilehitus 〔Õppekava ÕIS-is〕

EEA0024 Arhitektuur - projekt II
TTO1100 Äriõigus
TMM0030 Ärisuhtlus
TAF3141 Arvestuse alused
EEK0025 Betoonkonstruktsioonid I
EEK0022 Betoonkonstruktsioonid II
EEK0023 Betoonkonstruktsioonid II - projekt
EEK0024 Betoonkonstruktsioonid I - projekt
HLE6060 Eesti keele väljendusõpetus
EEA0013 Ehitiste renoveerimine
EPJ3750 Ehituse juhtimine
EEA0033 Ehitusfüüsika II
EPJ3760 Ehitusinvesteeringud
EEK0013 Ehituskonstruktsioonide projekteerimise üldpõhimõtted
EPM0020 Ehitusmaterjalide valikkursus
TTO0050 Ehitusõigus
EPT0110 Ehitustehnoloogia
EPT0111 Ehitustehnoloogia erikursus
EMD0020 Elastsusõpetus
EPT0131 Erialapraktika
EEK0230 Erikonstruktsioonid
EEA0011 Hoonete konstruktsioonid
EKV0081 Hoonete tehnovõrgud ja -seadmed
EKV0082 Hoonete tehnovõrgud ja -seadmed - projekt
EMH0032 Hüdraulika II
EMH0140 Hüdrodünaamika erikursus
EXX0023 Hüdrotehnilised ehitised sadamates
EPJ3810 Kinnisvara haldamine
EPJ0130 Kinnisvaraökonoomika
EEK0060 Kivikonstruktsioonid
EMH0110 Lainetuse dünaamika
TTO3280 Lepinguõigus
EPJ3780 Linnamajanduse korraldus
EEK0031 Metallkonstruktsioonide projekteerimine I
EEK0032 Metallkonstruktsioonid II
EEK0033 Metallkonstruktsioonid II - projekt
EPJ0140 Plaanimine ja turg
EEA0025 Projekteerimispraktika
EPJ0040 Projektijuhtimine ehituses
EEK0050 Puitkonstruktsioonid
EEK0053 Puitkonstruktsioonide erikursus
EEK0100 Raalprojekteerimine
EMH0090 Rannikuprotsessid
EMH0125 Sadamate planeerimine
EMH0123 Sadamate tehnovõrgud ja -seadmed
HHP3800 Suhtlemispsühholoogia
HLX8040 Teadusvõõrkeel
EEK0110 Vesiehitiste projekteerimine
EEK0071 Vundamendid

EAEM07/07 - Tööstus- ja tsiviilehitus 〔Õppekava ÕIS-is〕

EEA0020 Arhitektuur
EEA0030 Arhitektuur - projekt I
EEA0040 Arhitektuur - projekt II
TTO0020 Äriõigus
TMM0030 Ärisuhtlus
TAF3141 Arvestuse alused
EER0030 Ehitiste katsetamine
EEP3580 Ehitiste renoveerimine
EPJ3750 Ehituse juhtimine
EEA3622 Ehitusfüüsika II
EPJ3760 Ehitusinvesteeringud
EPM0020 Ehitusmaterjalide valikkursus
TTO0050 Ehitusõigus
EPT0012 Ehitustehnoloogia II
EPT0013 Ehitustehnoloogia - projekt
EMD0020 Elastsusõpetus
EEG8400 Geotehnilise projekteerimise erikursus
EKV0081 Hoonete tehnovõrgud ja -seadmed
EKV0082 Hoonete tehnovõrgud ja -seadmed - projekt
EMH0032 Hüdraulika II
EMH0140 Hüdrodünaamika erikursus
EXX0021 Hüdrotehnilised ehitised sadamates
EXX0022 Hüdrotehnilised ehitised sadamates - projekt
EPJ0050 Infotehnoloogia ehituses
MTT0050 Keevitus
EPJ3810 Kinnisvara haldamine
EPJ3770 Kinnisvaraökonoomika
EER0022 Kivikonstruktsioonid - projekt
EPM3850 Korrosioonikaitse ehituses
EMH0110 Lainetuse dünaamika
TTO3280 Lepinguõigus
EEA8520 Linnaehitus
EPJ3780 Linnamajanduse korraldus
AKG0200 Mere geotehnika
EET8491 Metallkonstruktsioonide erikursus
EET8492 Metallkonstruktsioonide erikursus - projekt
EET0013 Metallkonstruktsioonid II
EET0014 Metallkonstruktsioonid II - projekt
EET0012 Metallkonstruktsioonid I - projekt
EEA3640 Plaanimine ja teed
EPJ3790 Plaanimine ja turg
EPJ0040 Projektijuhtimine ehituses
EEP0020 Puitkonstruktsioonide erikursus
EEP0013 Puitkonstruktsioonid - praktikum
EEP0012 Puitkonstruktsioonid - projekt
EET0050 Raalprojekteerimine
EMH0090 Rannikuprotsessid
EER8411 Raudbetoonkonstruktsioonide erikursus
EER8412 Raudbetoonkonstruktsioonide erikursus - projekt
EER0013 Raudbetoonkonstruktsioonid II
EER0014 Raudbetoonkonstruktsioonid II - projekt
EER0012 Raudbetoonkonstruktsioonid I - projekt
EER0015 Raudbetoonkonstruktsioonid - praktikum
EMH0121 Sadamate planeerimine
EMH0122 Sadamate planeerimine - projekt
EMH0151 Sadamate tehnovõrgud ja -seadmed
EMH0152 Sadamate tehnovõrgud ja -seadmed - projekt
HLX8040 Teadusvõõrkeel
TTS1050 Urbanistika
HHR0060 Väljendus- ja vaidlusõpetus
EEG3450 Vesiehitiste projekteerimine
EEG3442 Vundamendid - projektTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)