Edit this pageEAKM07

EAKM07/09 - Keskkonnatehnika 〔Õppekava ÕIS-is〕

ISS0090 Arukad hooned
ISS0120 Automaatika alused
HLE6060 Eesti keele väljendusõpetus
EEK0080 Ehituskonstruktsioonid
EKE8200 Elutsükli analüüs
EKK0062 Gaasivarustus - projekt
EKE0070 Geoinformaatika
EKK0051 Hoonete sisekliima
EKV0031 Hoone veevärk ja kanalisatsioon I
EKV0033 Hoone veevärk ja kanalisatsioon II
EKV0032 Hoone veevärk ja kanalisatsioon - projekt
EMH5020 Hüdro- ja aeromehaanika
EKE3050 Hüdroloogia ja vesiehitised
EKV0041 Jäätmekäitlus I
EKV0042 Jäätmekäitlus II
EKK0141 Jahutus ja külmatehnika
EKK0142 Jahutus ja külmatehnika - projekt
EKE0130 Jätkusuutliku ettevõtluse strateegiline juhtimine
HHP3540 Juhtimispsühholoogia
EKV0051 Kanalisatsioonivõrk ja pumplad
EKV0052 Kanalisatsioonivõrk ja pumplad - projekt
MTT0050 Keevitus
EKE0100 Keskkonnakorraldus
EKE0050 Keskkonnameetmete ökonoomika
EKE0120 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnaaudit
EKE0110 Keskkonnapoliitika ja -juhtimissüsteemid
EKE0060 Keskkonnariski hindamine ja ökotoksikoloogia
EKK0090 Keskkonnasäästlik energeetika
EKE8110 Keskkonnaseisundi mõjurid ja seire
EKV0090 Korrosioonitõrje
EKK0011 Küte
EKK0130 Küte ja ventilatsioon
EKK0012 Küte - projekt
EKE0040 Maastikuökoloogia
EKK0041 Õhu konditsioneerimine
EKK0042 Õhu konditsioneerimine - projekt
EKK0100 Õhu kvaliteet ja atmosfääri kaitse
HHR0100 Regionaalpoliitika ja kohalik omavalitsus
EKV0053 Reoveekäitlus
EKV0054 Reoveekäitlus - projekt
MSE0061 Soojusgeneraatorid
MSE0062 Soojusgeneraatorid - ainetöö
EKK0080 Soojustehnika
EKK0031 Soojusvarustus
EKK0032 Soojusvarustus - projekt
HLX8040 Teadusvõõrkeel
EPJ3940 Tehnovõrkude ekspluatatsioon
EKK0110 Tehnovõrkude renoveerimine
EKV3103 Tootmispraktika
EKV0021 Ühisveevärk I
EKV0022 Ühisveevärk II
EKV0023 Ühisveevärk II - projekt
EKE3030 Vee keemia ja mikrobioloogia
EKV0110 Veekogude veekvaliteet ja veesääst
EXX0030 Veetorustikud ja modelleerimine
EKK0021 Ventilatsioon
EKK0022 Ventilatsioon - projekt

EAKM07/07 - Keskkonnatehnika 〔Õppekava ÕIS-is〕

ISS0090 Arukad hooned
ISS0120 Automaatika alused
EEP3440 Ehituskonstruktsioonid
EKK0061 Gaasivarustus
EKK0062 Gaasivarustus - projekt
EKE0070 Geoinformaatika
HHR0010 Haldusjuhtimine ja halduskorraldus
EKK0050 Hoonete sisekliima
EKV0031 Hoone veevärk ja kanalisatsioon I
EKV0033 Hoone veevärk ja kanalisatsioon II
EKV0032 Hoone veevärk ja kanalisatsioon - projekt
EMH5020 Hüdro- ja aeromehaanika
EKE3050 Hüdroloogia ja vesiehitised
EKV0041 Jäätmekäitlus I
EKV0042 Jäätmekäitlus II
EKK0141 Jahutus ja külmatehnika
EKK0142 Jahutus ja külmatehnika - projekt
HHP8202 Juhtimispsühholoogia
EKV0051 Kanalisatsioonivõrk ja pumplad
EKV0052 Kanalisatsioonivõrk ja pumplad - projekt
MTT0050 Keevitus
EKE0021 Keskkonnakorraldus
EKE0022 Keskkonnakorraldus - ainetöö
EKE0050 Keskkonnameetmete ökonoomika
EKE8240 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnaaudit
EKE0011 Keskkonnapoliitika ja -juhtimissüsteemid
EKE0012 Keskkonnapoliitika ja -juhtimissüsteemid - ainetöö
EKE0060 Keskkonnariski hindamine ja ökotoksikoloogia
EKK0090 Keskkonnasäästlik energeetika
EKE8110 Keskkonnaseisundi mõjurid ja seire
EKV0090 Korrosioonitõrje
EKK0011 Küte
EKK0130 Küte ja ventilatsioon
EKK0012 Küte - projekt
EKE0040 Maastikuökoloogia
EKK0041 Õhu konditsioneerimine
EKK0042 Õhu konditsioneerimine - projekt
EKK0100 Õhu kvaliteet ja atmosfääri kaitse
EKV0053 Reoveekäitlus
EKV0054 Reoveekäitlus - projekt
MSE0061 Soojusgeneraatorid
MSE0062 Soojusgeneraatorid - ainetöö
EKK0080 Soojustehnika
EKK0031 Soojusvarustus
EKK0032 Soojusvarustus - projekt
HLX8040 Teadusvõõrkeel
EKK0120 Tehnosüsteemide materjalid
EKV0060 Tehnosüsteemide tehnoloogia
EPJ3940 Tehnovõrkude ekspluatatsioon
EKK0110 Tehnovõrkude renoveerimine
EKV0021 Ühisveevärk I
EKV0022 Ühisveevärk II
EKV0023 Ühisveevärk II - projekt
EKV8330 Vee- ja kanalisatsioonirajatiste hoolduse korraldamine
EKE3030 Vee keemia ja mikrobioloogia
EKV0070 Veekogude veekvaliteet ja veesääst
EMH8030 Veetehnika süsteemide arvutiprojekteerimine
EXX0011 Veetorustikud ja modelleerimine
EXX0012 Veetorustikud ja modelleerimine - projekt
EKK0021 Ventilatsioon
EKK8110 Ventilatsiooni erikursus
EKK0022 Ventilatsioon - projektTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)