Edit this pageEALM02

EALM02/14 - Logistika 〔Õppekava ÕIS-is〕

IDN5430 Analüütilised meetodid logistikas
TMM1770 Ärisuhtlus ja äriläbirääkimised
IDN5360 Äriteabe haldamine ja visuaalne analüütika
TMM2080 Äriturundus
ELX0010 Ettevõtlus- ja innovatsiooniprojekt
ETV5170 Humanitaar- ja militaarlogistika
ELT0040 Infotehnoloogia tarneahelas
TMO1021 Inimressursi juhtimine
ELV0010 Jaotuslogistika
TMJ1050 Juhtimismäng
EKE0120 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnaaudit
ETV6040 Liikluskorraldus ja -ohutus ning intelligentsed transpordisüsteemid
ETT0090 Linnaliiklus
ETV5120 Maailmamajandus ja logistika
ETV6020 Maakasutuse ja transpordi integreeritud planeerimine
ETV5110 Majandusarvestus logistikas
ELP0030 Majanduskeskkond logistikas
ETV5150 Multi- ja intermodaalne transport
ELT0050 Nõudluse planeerimine ja juhtimine
TMO1071 Organisatsiooni arendamine ja muutuste juhtimine
ELT0020 Ostujuhtimise erikursus
ELT0071 Protsesside analüüs ja juhtimine tarneahelas I
ELT0072 Protsesside analüüs ja juhtimine tarneahelas II
TMK1020 Rahvusvaheline ärikorraldus
TTO3371 Rahvusvaheline majandusõigus
ELP0010 Säästva transpordisüsteemi alused
ETV5100 Sissejuhatus erialasse (magistriõpe)
ETV7080 Tarneahela juhtimine ehitussektoris
ELT0060 Tarneahela rahandus
ELT0090 Tarneahela strateegia
ETV7010 Tarnevõrgu kavandamine
HLX8040 Teadusvõõrkeel
ELT0030 Teooria majandusvalikutest logistikas
ETV5210 Töö- või õpetamispraktika
ETV6010 Transpordiinfrastruktuuri planeerimise alused
ETV6060 Transpordipoliitika
ETV0180 Transpordiprojektide hindamine
ETV6031 Transpordiuuringud ja andmeanalüüs
IDN5440 Tulude juhtimine ja hinnastamine
ETV6050 Ühistransport
ETG3513 Ülevaade geoinformaatikast
ELX0020 Uurimistöö metoodika ja magistriseminar
ELT0080 Varude juhtimine ja koostöö tarneahelas

EALM02/12 - Logistika 〔Õppekava ÕIS-is〕

TMK1160 Analüüsimeetodid äriuuringutes
IDN5340 Analüütilised meetodid tarneahela juhtimises
TMM1770 Ärisuhtlus ja äriläbirääkimised
IDN5360 Äriteabe haldamine ja visuaalne analüütika
TMM2080 Äriturundus
HHL1260 Avaliku halduse alused
ETV7040 Ettevõtetevaheliste kokkulepete haldamine
TER8640 Ettevõtte rahandus
ETV5170 Humanitaar- ja militaarlogistika
IDN5300 IKT logistikas ja tarneahela juhtimises
TMO1021 Inimressursi juhtimine
TMK1130 Innovatsiooni juhtimine
TMJ1050 Juhtimismäng
TTK1020 Keskkonnajuhtimine
TMK1220 Kulusäästlik mõtlemine
ETV7070 Kvaliteedijuhtimine tarneahelas
ETV5140 Laondus
ETV6040 Liikluskorraldus ja -ohutus ning intelligentsed transpordisüsteemid
ETT0090 Linnaliiklus
ETV5162 Logistika juhtimine - ainetöö
ETV5161 Logistika strateegiline juhtimine
ETV5120 Maailmamajandus ja logistika
ETV6020 Maakasutuse ja transpordi integreeritud planeerimine
ETV5200 Magistriseminar
ETV5110 Majandusarvestus logistikas
ETV5150 Multi- ja intermodaalne transport
IDN5320 Nõudluse juhtimine ja prognoosimine
TMO1071 Organisatsiooni arendamine ja muutuste juhtimine
ETV7020 Planeerimine tarneahelas
ETV7031 Protsesside analüüs tarneahelas
ETV7032 Protsesside analüüs tarneahelas - ainetöö
TMK1020 Rahvusvaheline ärikorraldus
TTO3371 Rahvusvaheline majandusõigus
TMM1220 Rahvusvaheline turundus
ETV5100 Sissejuhatus erialasse (magistriõpe)
ETV7080 Tarneahela juhtimine ehitussektoris
ETV7010 Tarnevõrgu kavandamine
HLX8040 Teadusvõõrkeel
ETV5210 Töö- või õpetamispraktika
ETV6010 Transpordiinfrastruktuuri planeerimise alused
ETV6060 Transpordipoliitika
ETV0180 Transpordiprojektide hindamine
ETV6031 Transpordiuuringud ja andmeanalüüs
ETV6032 Transpordiuuringud ja andmeanalüüs - ainetöö
ETV5130 Transport ja jaotussüsteemid
ETV6050 Ühistransport

EALM02/09 - Logistika 〔Õppekava ÕIS-is〕

TTO1030 Äritegevuse õiguslik keskkond
YMR5730 Arvutusmeetodid
TAF8280 Finantsarvestus ja -aruandlus
ETV0050 Hinnakujundus transpordis
IDU0040 Infosüsteemi strateegiline juhtimine ja arendamine
TMJ8610 Investeeringute analüüs ja juhtimine
TMJ8640 Jõustruktuuride logistika
ETV0110 Kaubavedu
EKE8240 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnaaudit
TXX1030 Kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed analüüsimeetodid ärinduses
ETV0210 Liikluse prognoosimeetodid
ETT0110 Liikluskorraldus ja -ohutus
ETV0130 Maakasutus ja transport
TMO1060 Organisatsiooni ja juhtimise teooriad
ETV0220 Praktika
TMK1020 Rahvusvaheline ärikorraldus
ETV0150 Regionaalplaneerimine
TMT8740 Riskiõpetuse erikursus
ETV0190 Sõitjatevedu
ISS0030 Süsteemide modelleerimine
ISS0010 Süsteemiteooria
ETV0160 Tagastuslogistika ja pakkimine
TMJ1080 Tarneahela juhtimine
HLX8040 Teadusvõõrkeel
ETT0130 Transpordiehituse põhialused
ETV0170 Transpordiplaneerimise alused
ETV0180 Transpordiprojektide hindamine
ETV0140 Transporditeenuste valik
ETT0081 Transpordiuuringud ja prognoos
TMM1280 Turundussimulatsioon

EALM02/08 - Logistika 〔Õppekava ÕIS-is〕

TTO1030 Äritegevuse õiguslik keskkond
YMR5730 Arvutusmeetodid
TAF8280 Finantsarvestus ja -aruandlus
ETG3511 Geograafiline infosüsteem GIS I
ETV0050 Hinnakujundus transpordis
IDU0040 Infosüsteemi strateegiline juhtimine ja arendamine
TMJ8610 Investeeringute analüüs ja juhtimine
TMJ8640 Jõustruktuuride logistika
ETV0110 Kaubavedu
EKE8240 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnaaudit
TXX1030 Kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed analüüsimeetodid ärinduses
ETV0210 Liikluse prognoosimeetodid
ETT0110 Liikluskorraldus ja -ohutus
ETV0130 Maakasutus ja transport
TMO1060 Organisatsiooni ja juhtimise teooriad
TMK1020 Rahvusvaheline ärikorraldus
ETV0150 Regionaalplaneerimine
TMT8740 Riskiõpetuse erikursus
ETV0190 Sõitjatevedu
ISS0030 Süsteemide modelleerimine
ISS0010 Süsteemiteooria
ETV0160 Tagastuslogistika ja pakkimine
TMJ1080 Tarneahela juhtimine
HLX8040 Teadusvõõrkeel
ETT0130 Transpordiehituse põhialused
ETV0170 Transpordiplaneerimise alused
ETV0180 Transpordiprojektide hindamine
ETV0140 Transporditeenuste valik
ETV0200 Transpordiuuringud ja andmete analüüs
TMM1280 Turundussimulatsioon

EALM02/02 - Logistika 〔Õppekava ÕIS-is〕

TMM1440 Äritegevuse õiguslik keskkond
YMR5730 Arvutusmeetodid
TAF8280 Finantsarvestus ja -aruandlus
ETV0050 Hinnakujundus transpordis
IDU0040 Infosüsteemi strateegiline juhtimine ja arendamine
TMJ8610 Investeeringute analüüs ja juhtimine
TMJ8640 Jõustruktuuride logistika
ETV0060 Kaubavedu
ETV0040 Korje ja pakkimine
TXX1030 Kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed analüüsimeetodid ärinduses
ETV8360 Liiklusuuringud ja modelleerimine
TMO1060 Organisatsiooni ja juhtimise teooriad
TMK1020 Rahvusvaheline ärikorraldus
TMT8740 Riskiõpetuse erikursus
ETV8250 Sõitjatevedu
ISS0030 Süsteemide modelleerimine
ISS0010 Süsteemiteooria
TMJ1080 Tarneahela juhtimine
HLX8040 Teadusvõõrkeel
MEA5330 Transpordivahendid
TMM8830 Turunduse kontseptsioonid
TMM1280 TurundussimulatsioonTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)