Edit this pageEATM07

EATM07/09 - Teedeehitus ja geodeesia 〔Õppekava ÕIS-is〕

ETT0150 Arvutikasutus teedeasjanduses
ETG0170 Deformatsioonide uurimine
ETG0114 Digitaalne fotogramm-meetria
HLE6060 Eesti keele väljendusõpetus
ETG0081 Ehitusgeodeesia I
ETG0082 Ehitusgeodeesia II
ETG0142 Ehitusgeodeesia praktika II
ETG0113 Fotogramm-meetria
ETG0121 Füüsikaline geodeesia
ETG0030 Geodeetilised instrumendid
ETG0041 Geodeetiliste mõõtmiste andmetöötluse teooria
ETG3511 Geograafiline infosüsteem GIS I
ETG3512 Geograafiline infosüsteem GIS II
ETG8441 Gravimeetria
ETG3730 Kaevandusgeodeesia
ETG0100 Kartograafia
ETG3470 Katastrimõõdistamine
ETG3440 Kinnisvaraõiguse alused
ETG0051 Kõrgem geodeesia I
ETG0053 Kõrgem geodeesia II
ETT0110 Liikluskorraldus ja -ohutus
ETT0101 Liiklussõlmede projekteerimine
ETT0102 Liiklussõlmede projekteerimine - projekt
ETT0090 Linnaliiklus
ETG0020 Maamõõdupraktikum
ETG0180 Mõõdistusandmete automatiseeritud töötlus
ETG0131 Mõõtmissüsteemide programmeerimine I
ETG0132 Mõõtmissüsteemide programmeerimine II
ETS0050 Puitsillad
ETS0051 Puitsillad - projekt
ETS0040 Raudbetoonsillad
ETS0041 Raudbetoonsillad - projekt
ETG0071 Satelliidigeodeesia
ETG0072 Satelliidigeodeesia - projekt
ETS0070 Sildade erikursus
ETS0030 Sildade hooldus
ETS0010 Sillad
ETS0080 Sillaehituse arvutusmeetodid
ETS0060 Sillasambad
ETS0061 Sillasambad - projekt
ETG0090 Tasandamise alused
HLX8040 Teadusvõõrkeel
ETT0030 Tee-ehituse ökonoomika
ETT0061 Tee-ehitus I
ETT0065 Tee-ehitus II
EPT3420 Tee-ehitusmasinad
ETT0041 Tee-ehitusmaterjalid I
ETT0042 Tee-ehitusmaterjalid II
ETT0132 Tee-ehituspraktika II
ETT0011 Tee-ehitustööde korraldus
ETT0012 Tee-ehitustööde korraldus - projekt
ETG0150 Teegeodeesia
ETT0161 Teekonstruktsioonid
ETT0162 Teekonstruktsioonid - projekt
ETT0051 Tee korrashoid I
ETT0052 Tee korrashoid II
ETT0020 Teemajandi juhtimine
ETT0073 Teeprojekteerimine - projekt II
ETS0020 Terassillad
ETS0021 Terassillad - projekt
ETG0061 Topograafiline mõõdistamine I
ETG0062 Topograafiline mõõdistamine II
ETT0081 Transpordiuuringud ja prognoos
ETG3513 Ülevaade geoinformaatikast
ETT0121 Veeristete projekteerimine
ETT0122 Veeristete projekteerimine - projekt
ETG8410 Vesiehitiste uuringud

EATM07/07 - Teedeehitus ja geodeesia 〔Õppekava ÕIS-is〕

ETT0150 Arvutikasutus teedeasjanduses
ETG0170 Deformatsioonide uurimine
ETG0160 Digitaalkartograafia
ETG0081 Ehitusgeodeesia I
ETG0082 Ehitusgeodeesia II
ETG0111 Fotogramm-meetria I
ETG0112 Fotogramm-meetria II
ETG0030 Geodeetilised instrumendid
ETG8450 Geodeetilised tööd kõrghoonete ehitusel
ETG0200 Geodeetiliste võrkude tasandamine - projekt
ETG3511 Geograafiline infosüsteem GIS I
ETG3512 Geograafiline infosüsteem GIS II
ETG0120 Gravimeetria
ETG8440 Gravimeetria erikursus
ETG3731 Kaevandusgeodeesia
ETG0100 Kartograafia
ETG0300 Kartograafia - ainetöö
ETG3460 Katastrimõõtmised
MTT0050 Keevitus
ETG3440 Kinnisvaraõiguse alused
ETG8421 Kohalikud geodeetilised põhivõrgud I
ETG8422 Kohalikud geodeetilised põhivõrgud II
ETG0051 Kõrgem geodeesia I
ETG0052 Kõrgem geodeesia II
ETT0080 Liikluse modelleerimine
ETT0110 Liikluskorraldus ja -ohutus
ETT0101 Liiklussõlmede projekteerimine
ETT0102 Liiklussõlmede projekteerimine - projekt
ETT0090 Linnaliiklus
ETG0020 Maamõõdupraktikum
ETG0180 Mõõdistusandmete automatiseeritud töötlus
ETG0131 Mõõtmissüsteemide programmeerimine I
ETG0132 Mõõtmissüsteemide programmeerimine II
ETG0040 Mõõtmisvigade teooria
ETS0050 Puitsillad
ETS0051 Puitsillad - projekt
ETS0040 Raudbetoonsillad
ETS0041 Raudbetoonsillad - projekt
ETT0140 Rööbasteed
ETG0071 Satelliidigeodeesia
ETG0072 Satelliidigeodeesia - projekt
ETS0070 Sildade erikursus
ETS0030 Sildade hooldus
ETS0010 Sillad
ETS0080 Sillaehituse arvutusmeetodid
ETS0060 Sillasambad
ETS0061 Sillasambad - projekt
ETG0090 Tasandamise alused
HLX8040 Teadusvõõrkeel
ETT0030 Tee-ehituse ökonoomika
ETT0031 Tee-ehituse ökonoomika - ainetöö
ETT0061 Tee-ehitus I
ETT0064 Tee-ehitus I - ainetöö
ETT0062 Tee-ehitus II
EPT3420 Tee-ehitusmasinad
ETT0041 Tee-ehitusmaterjalid I
ETT0042 Tee-ehitusmaterjalid II
ETT0063 Tee-ehitus - projekt
ETT0011 Tee-ehitustööde korraldus
ETT0012 Tee-ehitustööde korraldus - projekt
ETT0161 Teekonstruktsioonid
ETT0162 Teekonstruktsioonid - projekt
ETT0051 Tee korrashoid I
ETT0052 Tee korrashoid II
ETT0020 Teemajandi juhtimine
ETT0073 Teeprojekteerimine - projekt II
ETS0020 Terassillad
ETS0021 Terassillad - projekt
ETG0061 Topograafiline mõõdistamine I
ETG0062 Topograafiline mõõdistamine II
ETG3760 Ülevaade geoinfosüsteemidest
ETG8430 Valguse refraktsioon geodeetilistel mõõtmistel
ETT0121 Veeristete projekteerimine
ETT0122 Veeristete projekteerimine - projekt
ETG8411 Vesiehitiste uuringud I
ETG8412 Vesiehitiste uuringud IITo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)