Edit this pageEAUI12

EAUI12/15 - Arhitektuur 〔Õppekava ÕIS-is〕

EEA7130 3D programmide õpe
EAK0040 Arhitekt, arhitektuur ja eetika
EEA7350 Arhitektuuri ajalugu I
EAK0010 Arhitektuurialase uurimistöö metoodika
EEA7351 Arhitektuuri ja linnaehituse ajalugu 19.saj. teisest poolest tänapäevani
EEA7391 Arhitektuurne alustusprojekt ÜI. Arhitektuursed ruumid
EEA7431 Arhitektuurne mudelprojekteerimine (BIM) I
EEA7432 Arhitektuurne mudelprojekteerimine (BIM) II
EEA7433 Arhitektuurne mudelprojekteerimine (BIM) III
EEA7434 Arhitektuurne mudelprojekteerimine (BIM) IV
EEA7401 Arhitektuurne projekt EI. Eramu
EEA7403 Arhitektuurne projekt EIII. Korterelamu
EEA7402 Arhitektuurne projekt EII. Tüüpkorterelamu
EEA7030 Arhitektuurne projekt III. Restaureerimine ja interjöörid
EEA7020 Arhitektuurne projekt II. Olulise linnaehitusliku tähtsusega objekt
EEA7010 Arhitektuurne projekt I. Ühiskondlik hoone - saalehitis
EEA7393 Arhitektuurne projekt ÜIII. Avaliku kasutusega hoone
EEA7392 Arhitektuurne projekt ÜII. Väike ühiskondlik hoone - paviljon
HHR0012 Avalik haldus
EEA7120 BIM
HLE6060 Eesti keele väljendusõpetus
EEA7180 Ehitusakustika
EPJ0110 Ehituse maksumuse hindamine
EPJ0160 Ehitusettevõtluse alused
EEA0031 Ehitusfüüsika
EEK0066 Ehituskonstruktsioonid arhitektidele, kivi
EEK0036 Ehituskonstruktsioonid arhitektidele, metallkonstruktsioonid
EEK0056 Ehituskonstruktsioonid arhitektidele, puit
EEK0026 Ehituskonstruktsioonid arhitektidele, raudbetoon
EPM3500 Ehitusmaterjalid
EMD0024 Ehitusmehaanika arhitektidele
TTO0050 Ehitusõigus
EPT0110 Ehitustehnoloogia
AAV3351 Elektervalgustus arhitektidele
EKK0320 Energiatõhusus ja sisekliima hoonete planeerimisel
EEA7360 Esteetika
HHF3080 Filosoofia
EEA7440 Fotograafia
ETG0013 Geodeesia õppepraktika
ETG0010 Geodeesia põhialused
EEK0072 Geotehnika alused
EEK0090 Hoonete konstruktsioonid arhitektidele
EAA0120 Hoonete osad
EKV0081 Hoonete tehnovõrgud ja -seadmed
EEA7160 Interjöör
EEA7370 Interjööri ajalugu
EEA7301 Joonistamine I
EEA7302 Joonistamine II
EEA7303 Joonistamine III
EEA7304 Joonistamine IV
EEA7470 Joonistamise ja maalipraktika
EEA7080 Kaasaegse arhitektuuri ajalugu
EAK0020 Kaasaegse arhitektuuri- ja linnaplaneerimise teooriad
EKE0140 Keskkonnakaitse ja säästev areng
EPJ3815 Kinnisvara haldamine ja kohalik omavalitsus
EEA7311 Kompositsioon I
EEA7312 Kompositsioon II
YGK0010 Kujutav geomeetria
EEA7380 Kultuuriajalugu
EEA7341 Kunstiajalugu I
EEA7342 Kunstiajalugu II
EEA7412 Linnaehituse projektide stuudio. Planeerimisprojekt LII. Avaliku ruumi, väljaku planeering
EEA7411 Linnaehituse projektide stuudio. Planeerimisprojekt LI. Madaltihe elamukvartal
EEA7040 Linnaehituslik planeerimine. Planeerimisprojekt I. Energiatõhus linnakvartal
EEA7060 Linnaehituslik planeerimine. Planeerimisprojekt III
EEA7050 Linnaehituslik planeerimine. Planeerimisprojekt II. Planeering linna keskuses
TTS1100 Linna- ja eluasemesotsioloogia
TTX1130 Linna- ja keskkonnapoliitika: juhtumiuuring
ETT0090 Linnaliiklus
EEA7090 Linnaruumi dimensioonid
EAV0010 Loovusõpetus
ETV6020 Maakasutuse ja transpordi integreeritud planeerimine
EEA7321 Maalimine I
EEA7322 Maalimine II
EEA7420 Maastiku kujundus
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
UTT0010 Õpingukorraldus
EEA7413 Planeerimisprojekt LIII. Linnaehituslik analüüs, üldplaneering
EEA7200 Praktika
EPJ0040 Projektijuhtimine ehituses
EEA7150 Restaureerimise projekti põhialused
HLX8040 Teadusvõõrkeel
EMD0011 Tehniline mehaanika I
EMD0013 Tehniline mehaanika II arhitektidele
ETV6010 Transpordiinfrastruktuuri planeerimise alused
EEA7460 Vaatluspraktika
EEA7330 Värvusõpetus
EEA7170 Vertikaalplaneerimine
EEA7480 Vormiõpetus
EEA7100 XXI sajandi linnaehituslikud arengusuunad

EAUI12/13 - Arhitektuur 〔Õppekava ÕIS-is〕

EEA7130 3D programmide õpe
EEA7140 Arhitekt, arhitektuur ja eetika
EEA7350 Arhitektuuri ajalugu I
EEA7351 Arhitektuuri ja linnaehituse ajalugu 19.saj. teisest poolest tänapäevani
EEA7391 Arhitektuurne alustusprojekt ÜI. Arhitektuursed ruumid
EEA7431 Arhitektuurne mudelprojekteerimine (BIM) I
EEA7432 Arhitektuurne mudelprojekteerimine (BIM) II
EEA7433 Arhitektuurne mudelprojekteerimine (BIM) III
EEA7434 Arhitektuurne mudelprojekteerimine (BIM) IV
EEA7401 Arhitektuurne projekt EI. Eramu
EEA7403 Arhitektuurne projekt EIII. Korterelamu
EEA7402 Arhitektuurne projekt EII. Tüüpkorterelamu
EEA7030 Arhitektuurne projekt III. Restaureerimine ja interjöörid
EEA7020 Arhitektuurne projekt II. Olulise linnaehitusliku tähtsusega objekt
EEA7010 Arhitektuurne projekt I. Ühiskondlik hoone - saalehitis
EEA7393 Arhitektuurne projekt ÜIII. Avaliku kasutusega hoone
EEA7392 Arhitektuurne projekt ÜII. Väike ühiskondlik hoone - paviljon
HHR0012 Avalik haldus
EEA7120 BIM
HLE6060 Eesti keele väljendusõpetus
EEA7180 Ehitusakustika
EPJ0110 Ehituse maksumuse hindamine
EEA0031 Ehitusfüüsika
EEK0066 Ehituskonstruktsioonid arhitektidele, kivi
EEK0036 Ehituskonstruktsioonid arhitektidele, metallkonstruktsioonid
EEK0056 Ehituskonstruktsioonid arhitektidele, puit
EEK0026 Ehituskonstruktsioonid arhitektidele, raudbetoon
EPM3500 Ehitusmaterjalid
EMD0024 Ehitusmehaanika arhitektidele
TTO0050 Ehitusõigus
EPT0110 Ehitustehnoloogia
AAV3351 Elektervalgustus arhitektidele
EKK0320 Energiatõhusus ja sisekliima hoonete planeerimisel
EEA7360 Esteetika
HHF3080 Filosoofia
EEA7440 Fotograafia
ETG0013 Geodeesia õppepraktika
ETG0010 Geodeesia põhialused
EEK0072 Geotehnika alused
EEK0090 Hoonete konstruktsioonid arhitektidele
EKV0081 Hoonete tehnovõrgud ja -seadmed
EEA7160 Interjöör
EEA7370 Interjööri ajalugu
EEA7301 Joonistamine I
EEA7302 Joonistamine II
EEA7303 Joonistamine III
EEA7304 Joonistamine IV
EEA7470 Joonistamise ja maalipraktika
EEA7080 Kaasaegse arhitektuuri ajalugu
EEA7070 Kaasaegse arhitektuuri- ja linnaplaneerimise teooriad
EKE0140 Keskkonnakaitse ja säästev areng
EPJ3815 Kinnisvara haldamine ja kohalik omavalitsus
EEA7311 Kompositsioon I
EEA7312 Kompositsioon II
YGK0010 Kujutav geomeetria
EEA7380 Kultuuriajalugu
EEA7341 Kunstiajalugu I
EEA7342 Kunstiajalugu II
EEA7412 Linnaehituse projektide stuudio. Planeerimisprojekt LII. Avaliku ruumi, väljaku planeering
EEA7411 Linnaehituse projektide stuudio. Planeerimisprojekt LI. Madaltihe elamukvartal
EEA7040 Linnaehituslik planeerimine. Planeerimisprojekt I. Energiatõhus linnakvartal
EEA7060 Linnaehituslik planeerimine. Planeerimisprojekt III
EEA7050 Linnaehituslik planeerimine. Planeerimisprojekt II. Planeering linna keskuses
TTS1100 Linna- ja eluasemesotsioloogia
TTX1130 Linna- ja keskkonnapoliitika: juhtumiuuring
ETT0090 Linnaliiklus
EEA7090 Linnaruumi dimensioonid
EEA7190 Loomiskunsti õpetus
ETV6020 Maakasutuse ja transpordi integreeritud planeerimine
EEA7321 Maalimine I
EEA7322 Maalimine II
EEA7420 Maastiku kujundus
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
EEA7413 Planeerimisprojekt LIII. Linnaehituslik analüüs, üldplaneering
EEA7200 Praktika
EPJ0040 Projektijuhtimine ehituses
EEA7150 Restaureerimise projekti põhialused
HLX8040 Teadusvõõrkeel
EMD0011 Tehniline mehaanika I
EMD0013 Tehniline mehaanika II arhitektidele
ETV6010 Transpordiinfrastruktuuri planeerimise alused
TXX0025 Uurimistöö
EEA7460 Vaatluspraktika
EEA7330 Värvusõpetus
EEA7170 Vertikaalplaneerimine
EEA7480 Vormiõpetus
EEA7100 XXI sajandi linnaehituslikud arengusuunadTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)