Edit this pageEAXM15

EAXM15/15 - Hooned ja rajatised 〔Õppekava ÕIS-is〕

EAA0130 Arhitektuurne projekt
TTO1100 Äriõigus
ISS0090 Arukad hooned
TAF3141 Arvestuse alused
ETT0150 Arvutikasutus teedeasjanduses
ISS0120 Automaatika alused
EEK0025 Betoonkonstruktsioonid I
EEK0022 Betoonkonstruktsioonid II
EEK0023 Betoonkonstruktsioonid II - projekt
EEK0024 Betoonkonstruktsioonid I - projekt
ETG0170 Deformatsioonide uurimine
ETG0114 Digitaalne fotogramm-meetria
HLE6060 Eesti keele väljendusõpetus
EEA0013 Ehitiste renoveerimine
EPJ3750 Ehituse juhtimine
EPJ0161 Ehitusettevõtlus I
EPJ0162 Ehitusettevõtlus II
EEA0033 Ehitusfüüsika II
ETG0081 Ehitusgeodeesia I
ETG0082 Ehitusgeodeesia II
ETG0142 Ehitusgeodeesia praktika II
EPJ0120 Ehitushanke juhtimine
EPJ0051 Ehitusinformatsiooni modelleerimine (BIM) I
EPJ0052 Ehitusinformatsiooni modelleerimine (BIM) II
EPJ3760 Ehitusinvesteeringud
EEK0080 Ehituskonstruktsioonid
EEK0013 Ehituskonstruktsioonide projekteerimise üldpõhimõtted
EPM0020 Ehitusmaterjalide valikkursus
TTO0050 Ehitusõigus
EPT0110 Ehitustehnoloogia
EPT0111 Ehitustehnoloogia erikursus
EMD0020 Elastsusõpetus
EPT0131 Erialapraktika
EEK0230 Erikonstruktsioonid
ETG0113 Fotogramm-meetria
ETG0121 Füüsikaline geodeesia
EKK0061 Gaasivarustus
ETG0030 Geodeetilised instrumendid
ETG0041 Geodeetiliste mõõtmiste andmetöötluse teooria
ETG3511 Geograafiline infosüsteem GIS I
ETG3512 Geograafiline infosüsteem GIS II
EKE0070 Geoinformaatika
EEA0036 Hoonete energiatõhususe määramine
EEA0011 Hoonete konstruktsioonid
EKK0240 Hoonete planeerimine ja fassaadide kujundamine
EKK0051 Hoonete sisekliima
EKK0270 Hoonete soojusliku käitumise modelleerimine ja analüüs
EKV0081 Hoonete tehnovõrgud ja -seadmed
EKV0082 Hoonete tehnovõrgud ja -seadmed - projekt
EKV0031 Hoone veevärk ja kanalisatsioon I
EKV0033 Hoone veevärk ja kanalisatsioon II
EKV0032 Hoone veevärk ja kanalisatsioon - projekt
EMH5020 Hüdro- ja aeromehaanika
EKE3050 Hüdroloogia ja vesiehitised
EKV0041 Jäätmekäitlus I
EKV0042 Jäätmekäitlus II
EKK0141 Jahutus ja külmatehnika
EKK0142 Jahutus ja külmatehnika - projekt
ETG3730 Kaevandusgeodeesia
EKV0051 Kanalisatsioonivõrk ja pumplad
EKV0052 Kanalisatsioonivõrk ja pumplad - projekt
ETG0100 Kartograafia
EKE0050 Keskkonnameetmete ökonoomika
EKK0090 Keskkonnasäästlik energeetika
EPJ3810 Kinnisvara haldamine
EPJ0130 Kinnisvaraökonoomika
EEK0060 Kivikonstruktsioonid
ETG0051 Kõrgem geodeesia I
ETG0053 Kõrgem geodeesia II
EKV0090 Korrosioonitõrje
EKK0011 Küte
EKK0130 Küte ja ventilatsioon
EKK0012 Küte - projekt
TTO3280 Lepinguõigus
ETT0110 Liikluskorraldus ja -ohutus
ETT0101 Liiklussõlmede projekteerimine
ETT0102 Liiklussõlmede projekteerimine - projekt
ETT0090 Linnaliiklus
EPJ3780 Linnamajanduse korraldus
ETG0020 Maamõõdupraktikum
EEK0031 Metallkonstruktsioonide projekteerimine I
EEK0032 Metallkonstruktsioonid II
EEK0033 Metallkonstruktsioonid II - projekt
ETG0180 Mõõdistusandmete automatiseeritud töötlus
ETG0131 Mõõtmissüsteemide programmeerimine I
ETG0132 Mõõtmissüsteemide programmeerimine II
EKK0041 Õhu konditsioneerimine
EKK0042 Õhu konditsioneerimine - projekt
EEA0025 Projekteerimispraktika
EPJ0040 Projektijuhtimine ehituses
EEK0050 Puitkonstruktsioonid
EEK0053 Puitkonstruktsioonide erikursus
ETS0050 Puitsillad
ETS0051 Puitsillad - projekt
EEK0100 Raalprojekteerimine
ETS0040 Raudbetoonsillad
ETS0041 Raudbetoonsillad - projekt
EKV0053 Reoveekäitlus
EKV0054 Reoveekäitlus - projekt
ETG0071 Satelliidigeodeesia
ETG0072 Satelliidigeodeesia - projekt
ETS0070 Sildade erikursus
ETS0030 Sildade hooldus
ETS0010 Sillad
ETS0080 Sillaehituse arvutusmeetodid
ETS0060 Sillasambad
ETS0061 Sillasambad - projekt
EKK0080 Soojustehnika
EKK0031 Soojusvarustus
EKK0032 Soojusvarustus - projekt
HHP3800 Suhtlemispsühholoogia
HLX8040 Teadusvõõrkeel
ETT0030 Tee-ehituse ökonoomika
ETT0061 Tee-ehitus I
ETT0065 Tee-ehitus II
EPT3420 Tee-ehitusmasinad
ETT0041 Tee-ehitusmaterjalid I
ETT0042 Tee-ehitusmaterjalid II
ETT0132 Tee-ehituspraktika II
ETT0011 Tee-ehitustööde korraldus
ETT0012 Tee-ehitustööde korraldus - projekt
ETG0150 Teegeodeesia
ETT0161 Teekonstruktsioonid
ETT0162 Teekonstruktsioonid - projekt
ETT0051 Tee korrashoid I
ETT0052 Tee korrashoid II
ETT0020 Teemajandi juhtimine
ETT0073 Teeprojekteerimine - projekt II
EPJ3940 Tehnovõrkude ekspluatatsioon
EKK0110 Tehnovõrkude renoveerimine
ETS0020 Terassillad
ETS0021 Terassillad - projekt
EKV3103 Tootmispraktika
ETG0061 Topograafiline mõõdistamine I
ETG0062 Topograafiline mõõdistamine II
ETT0081 Transpordiuuringud ja prognoos
EKV0021 Ühisveevärk I
EKV0022 Ühisveevärk II
EKV0023 Ühisveevärk II - projekt
ETG3513 Ülevaade geoinformaatikast
EKE3030 Vee keemia ja mikrobioloogia
EKV0110 Veekogude veekvaliteet ja veesääst
ETT0121 Veeristete projekteerimine
ETT0122 Veeristete projekteerimine - projekt
EXX0030 Veetorustikud ja modelleerimine
EKK0021 Ventilatsioon
EKK0022 Ventilatsioon - projekt
EEK0110 Vesiehitiste projekteerimine
ETG8410 Vesiehitiste uuringud
EEK0071 VundamendidTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)