Edit this pageHAAB02

HAAB02/15 - Avalik haldus ja riigiteadused 〔Õppekava ÕIS-is〕

HHL0171 Avalik eetika ja korruptsioon
HHX0050 Avaliku halduse bakalaureuseeksam
HHL0042 Avaliku halduse valikkursus
HHM1151 Avaliku sektori disainilabor
IDK0041 Digikirjaoskus I
HHM1141 Eesti riik ja kohalik omavalitsus
IDK0301 E-riigi infotehnoloogilised lahendused
HHI0033 Ettevõtlus, innovatsioon ja riik
HOL6010 Euroopa Liidu õigus
HHL0150 Euroopa Liit
TAF0070 Finantsarvestuse alused
HHI0034 Globaliseerumine ja valitsemine
HOA7003 Haldusõigus
HHL1011 Halduspoliitika valikkursus
HHM1142 Haldusreformid
HHM1143 Juhtimisoskused
HHM1153 Kultuur ja meedia
TET3070 Mikro- ja makroökonoomika
HHM0016 Mittetulundussektor
HOA6014 Normitehnika
UTT0010 Õpingukorraldus
HHM1152 Organisatsioon ja juhtimine
HHL0025 Poliitika analüüsi tehnikad
HHF1030 Poliitikafilosoofia
HHL0161 Poliitikate kujundamine
HHL0130 Politoloogia alused
HHX0071 Praktika
HOX6070 Privaatsus- ja andmekaitseõigus
TER0420 Rahanduse alused
HOA7002 Riigiõigus
HHL1170 Riigi rahandus
HHL0026 Riigiteaduste valikkursus
HHL0024 Sotsiaalteaduste klassikud
TES0020 Statistika
HHM1150 Tänapäeva ühiskonna väljakutsed
HHL0221 Teaduspõhine analüüs
HHI0132 techEstonia - Ettevõtliku riigi innovatsioonilabor
HOE6020 Tööõigus
HPP0040 Väljendus- ja vaidlusõpetus

HAAB02/11 - Avalik haldus ja riigiteadused 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLI0020 Akadeemiline inglise keel
HHL0170 Avalik eetika
HPP0030 Avalikkussuhted
HHX0050 Avaliku halduse bakalaureuseeksam
HHL0041 Avaliku halduse uurimisseminar
HHL0042 Avaliku halduse valikkursus
HHL0250 Diplomaatia
HLE6060 Eesti keele väljendusõpetus
HHM0150 Eesti riik ja avalik haldus
HOL6010 Euroopa Liidu õigus
HHL0150 Euroopa Liit
TAF0070 Finantsarvestuse alused
HHM0160 Haldusjuhtimine
HOA7003 Haldusõigus
HHL0160 Halduspoliitika
HHL1011 Halduspoliitika valikkursus
IDK0022 Informaatika II (majandus ja humanitaar)
IDK0021 Informaatika I (majandus ja humanitaar)
HHI0050 Innovatsioon
HHL0140 Keskkonnapoliitika
TET3070 Mikro- ja makroökonoomika
HHM0016 Mittetulundussektor
HOA6014 Normitehnika
UTT0010 Õpingukorraldus
HHP3170 Organisatsioonipsühholoogia
HHM0090 Organisatsiooniteooria
HHF1030 Poliitikafilosoofia
HHL0130 Politoloogia alused
HHX0080 Praktika
HHR0100 Regionaalpoliitika ja kohalik omavalitsus
HOA7002 Riigiõigus
HHL1170 Riigi rahandus
HHL0240 Sissejuhatus avalikku haldusesse
HOA6024 Sissejuhatus õigusteadusesse
HHL0191 Sissejuhatus sotsioloogiasse
TES0020 Statistika
HHL0220 Teadustöö alused
HHI0030 Tehnoloogia valitsemine
TMT0050 Töökeskkond ja ergonoomika
HPP0040 Väljendus- ja vaidlusõpetus

HAAB02/09 - Avalik haldus ja riigiteadused 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
HHL0170 Avalik eetika
HPP0030 Avalikkussuhted
HHX0050 Avaliku halduse bakalaureuseeksam
HHL0250 Diplomaatia
HLE6060 Eesti keele väljendusõpetus
HHM0150 Eesti riik ja avalik haldus
HHL0150 Euroopa Liit
TAF0030 Finantsarvestus
HHM0160 Haldusjuhtimine
HOA7003 Haldusõigus
HHL0160 Halduspoliitika
IDK0022 Informaatika II (majandus ja humanitaar)
IDK0021 Informaatika I (majandus ja humanitaar)
HHI0050 Innovatsioon
HHL0140 Keskkonnapoliitika
TET3070 Mikro- ja makroökonoomika
HHM0016 Mittetulundussektor
HOA6014 Normitehnika
UTT0010 Õpingukorraldus
HPP0020 Organisatsioonipsühholoogia alused
HHM0090 Organisatsiooniteooria
HHF1030 Poliitikafilosoofia
HHL0130 Politoloogia alused
HHX0070 Praktika
HHM0080 Projektijuhtimine
HHR0100 Regionaalpoliitika ja kohalik omavalitsus
HHM0070 Riigihanked
HHL1280 Riigi- ja õigusõpetus
HOA7002 Riigiõigus
HHL1170 Riigi rahandus
HHL0240 Sissejuhatus avalikku haldusesse
HHL0230 Sotsiaalpoliitika
HHL0190 Sotsioloogia alused
TES0020 Statistika
HHL0220 Teadustöö alused
HHI0030 Tehnoloogia valitsemine
TMT0050 Töökeskkond ja ergonoomika
HPP0040 Väljendus- ja vaidlusõpetus

HAAB02/08 - Avalik haldus ja riigiteadused 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
HHX0010 Alusõppe ainetöö
HHA0130 Ametniku kutse-eetika
HHR0040 Avalikkussuhted
TTR0030 Avaliku sektori ökonoomika
HHL0030 Euroopa Liidu poliitikad I
HHF3060 Filosoofia
TAF0070 Finantsarvestuse alused
HHX3240 Haldusjuhtimise eriseminar
HUP0010 Hariduspoliitika ja -ökonoomika
HHL0060 Heaoluriigi mudelid
IDK0011 Informaatika I
IDK0012 Informaatika II
HHL1130 Inimõigused
TTO3250 Intellektuaalse omandi õigus
IDU5720 Interneti baaskursus
TMO0010 Juhtimine
HHP3540 Juhtimispsühholoogia
HHA5750 Keskkonnakorraldus
EPJ3810 Kinnisvara haldamine
HHR0070 Kohalik omavalitsus
HHR2010 Kohalik omavalitsus Euroopa Liidus
HHR2030 Kohaliku omavalitsuse majanduse ja finantsjuhtimise alused
HHR2020 Kohaliku omavalitsuse õiguse alused
TEM0321 Majandusmatemaatika alused
TAF0040 Maksundus ja riigieelarve
TET3210 Mikro- ja makroökonoomika
HHL1110 Normitehnika
HHR0090 Nüüdisühiskond
HHL0070 Õigusaktide majanduslik analüüs haldusjuhtimises
UTT0010 Õpingukorraldus
HHP1060 Organisatsiooni- ja tööpsühholoogia
HHA5240 Personalitöö juhtimine
HHX0021 Põhiõppe ainetöö
HHX3220 Poliitikaanalüüsi tehnikad
HHF1030 Poliitikafilosoofia
HHL0040 Politoloogia
HHA3900 Praktika
TTR0060 Projektijuhtimine avalikus sektoris
HHP3200 Psühholoogia ja loogika
HHR2040 Regionaalpoliitika
HHL0100 Riigi- ja haldusõigus
HHX3230 Sissejuhatus haldusjuhtimisse
HHL0010 Sissejuhatus õigusteadusesse
HHL0090 Sotsioloogia
TES0020 Statistika
HHX0040 Teadustöö alused
HHA3230 Tehnoloogia juhtimise alused
TMT0050 Töökeskkond ja ergonoomika
HHL1010 Valitsemiskorraldus ja -institutsioonid
HHR0060 Väljendus- ja vaidlusõpetus
HHR1120 Valla ja linna juhtimine

HAAB02/04 - Avalik haldus ja riigiteadused 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
HHX0010 Alusõppe ainetöö
HHA0130 Ametniku kutse-eetika
HHR0040 Avalikkussuhted
TTR0030 Avaliku sektori ökonoomika
HHL0030 Euroopa Liidu poliitikad I
HHF3060 Filosoofia
TAF0070 Finantsarvestuse alused
HHX3240 Haldusjuhtimise eriseminar
HUP0010 Hariduspoliitika ja -ökonoomika
HHL0060 Heaoluriigi mudelid
IDK0011 Informaatika I
IDK0012 Informaatika II
HHL1130 Inimõigused
TTO3250 Intellektuaalse omandi õigus
IDU5720 Interneti baaskursus
TMO0010 Juhtimine
HHP3540 Juhtimispsühholoogia
HHA5750 Keskkonnakorraldus
HHR0070 Kohalik omavalitsus
TEM0321 Majandusmatemaatika alused
TAF0040 Maksundus ja riigieelarve
TET3210 Mikro- ja makroökonoomika
HHL1110 Normitehnika
HHR0090 Nüüdisühiskond
HHL0070 Õigusaktide majanduslik analüüs haldusjuhtimises
UTT0010 Õpingukorraldus
HHP1060 Organisatsiooni- ja tööpsühholoogia
HHA5240 Personalitöö juhtimine
HHX0021 Põhiõppe ainetöö
HHX3220 Poliitikaanalüüsi tehnikad
HHF1030 Poliitikafilosoofia
HHL0040 Politoloogia
HHA3900 Praktika
TTR0060 Projektijuhtimine avalikus sektoris
HHP3200 Psühholoogia ja loogika
HHL0100 Riigi- ja haldusõigus
HHX3230 Sissejuhatus haldusjuhtimisse
HHL0010 Sissejuhatus õigusteadusesse
HHL0090 Sotsioloogia
TES0020 Statistika
HHX0040 Teadustöö alused
HHA3230 Tehnoloogia juhtimise alused
TMT0050 Töökeskkond ja ergonoomika
HHL1010 Valitsemiskorraldus ja -institutsioonid
HHR0060 Väljendus- ja vaidlusõpetus

HAAB02/02 - Avalik haldus ja riigiteadused 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
HHX0010 Alusõppe ainetöö
HHA0130 Ametniku kutse-eetika
HHA0060 Asjaajamine riigiasutuses
HHR0040 Avalikkussuhted
TTR0030 Avaliku sektori ökonoomika
HHA0030 Euroopa integratsiooni alused
HHA0020 Euroopa Liidu poliitikad I
HHF3060 Filosoofia
TAF0070 Finantsarvestuse alused
HUP0010 Hariduspoliitika ja -ökonoomika
HHA0100 Heaoluriigi mudelid
IDK0011 Informaatika I
IDK0012 Informaatika II
HHA5190 Inimõigused
TTO3250 Intellektuaalse omandi õigus
IDU5720 Interneti baaskursus
TMO0010 Juhtimine
HHP3540 Juhtimispsühholoogia
HHA5750 Keskkonnakorraldus
HHR0020 Kohalik omavalitsus ja regionaalne juhtimine I
TEM0320 Majandusmatemaatika
TAF0040 Maksundus ja riigieelarve
TET3210 Mikro- ja makroökonoomika
HHA5250 Normitehnika
HHA0040 Nüüdisühiskond
TTO0010 Õiguse alused
UTT0010 Õpingukorraldus
HHA5240 Personalitöö juhtimine
HHX0020 Põhiõppe ainetöö
HHA0110 Politoloogia
HHA3900 Praktika
TTR0060 Projektijuhtimine avalikus sektoris
HHP3200 Psühholoogia ja loogika
HHA0150 Riigiasutuse juhtimine
HHA0080 Riigi- ja haldusõigus
TTS0010 Sotsioloogia
TES0020 Statistika
HHR0030 Teadustöö alused
TMT0050 Töökeskkond ja ergonoomika
HHA1170 Valitsemiskorraldus ja -institutsioonid
HHR0060 Väljendus- ja vaidlusõpetusTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)