Edit this pageHAAM02

HAAM02/11 - Avalik haldus 〔Õppekava ÕIS-is〕

HHM1130 Avalik teenistus
HHM1131 Avaliku halduse erikursus
HHL1321 Avaliku halduse teooria ja filosoofia
HHM1090 Avaliku ja erasektori koostöö
HHL1330 Avaliku sektori finantsjuhtimine
HHI0114 Ettevõtlus ja tehnoloogia juhtimine
HHX1081 Euroopa Liit ja mitmetasandiline valitsemine
HHL1191 E-Valitsemine
HHR0091 E-valitsemine kohalikus omavalitsuses
HHR0092 E-valitsemise instrumendid ja meetodid
HHR1210 Kohaliku omavalitsuse korraldus
HHR1181 Kohaliku omavalitsuse majanduse alused
HOA7017 Kohaliku omavalitsuse õiguse alused
HHR1171 Kohaliku omavalitsuse poliitika
HHM1050 Kvaliteedijuhtimine avalikus sektoris
HHL1300 Õigusaktide majanduslik analüüs
HHM1020 Personalijuhtimine avalikus sektoris
HHL1180 Poliitika analüüs ja hindamine
HHM1030 Poliitikate kujundamine
HHX1071 Praktika
HHM1140 Riigiasutuste juhtimine
HHL8011 Riik ja avalik haldus klassikalises hiina ja islami traditsioonis
HHL1290 Sotsiaalteaduste meetodid
HHM1100 Tulemusjuhtimine avalikus sektoris
HHA1510 Väikeriigid
HHM1081 Võrdlev avalik haldus
HHL1310 Võrdlev halduspoliitika ja EL poliitikad

HAAM02/09 - Avalik haldus 〔Õppekava ÕIS-is〕

HHM1130 Avalik teenistus
HHL1320 Avaliku halduse teooria ja filosoofia
HHM1090 Avaliku ja erasektori koostöö
HHL1330 Avaliku sektori finantsjuhtimine
HHX1080 Euroopa Liit ja mitmetasandiline valitsemine
HHL1190 E-Valitsemine
EPJ3810 Kinnisvara haldamine
HHR1210 Kohaliku omavalitsuse korraldus
HHR1180 Kohaliku omavalitsuse majanduse alused
HOA7001 Kohaliku omavalitsuse õiguse alused
HHR1170 Kohaliku omavalitsuse poliitika
HHM1050 Kvaliteedijuhtimine avalikus sektoris
HHL1300 Õigusaktide majanduslik analüüs
HHM1020 Personalijuhtimine avalikus sektoris
HHL1180 Poliitika analüüs ja hindamine
HHM1070 Poliitikate kujundamine
HHX1070 Praktika
HHM1060 Projektijuhtimine avalikus sektoris
HHM1140 Riigiasutuste juhtimine
HHL1290 Sotsiaalteaduste meetodid
HLX8040 Teadusvõõrkeel
HHM1100 Tulemusjuhtimine avalikus sektoris
HHA1510 Väikeriigid
HHM1080 Võrdlev avalik haldus
HHL1310 Võrdlev halduspoliitika ja EL poliitikad

HAAM02/02 - Avalik haldus 〔Õppekava ÕIS-is〕

HHA3280 Arengupoliitikad ja üleilmastumine
TTR1030 Avaliku sektori ökonoomika
HHL1120 Euroopa Liidu õigussüsteem
HHL1030 Euroopa Liidu poliitikad II
HHL1150 E-valitsemine
IDU5050 Haldusinfosüsteemid
HHL1100 Haldusõigus
HUP5630 Haridusökonoomika
HUP1020 Haridussüsteemi juhtimine
HHA1150 Innovatsiooni- ja tööstuspoliitika
HHA3260 Innovatsioonisüsteemid
HHP8202 Juhtimispsühholoogia
HHR1021 Kohalik omavalitsus ja regionaalne juhtimine II
HHA0120 Kulturoloogia
HHX1011 Magistriseminar I
HHX1012 Magistriseminar II
TET8150 Mikro- ja makroökonoomika
TMO1070 Organisatsiooni arendamine ja muutuste juhtimine
TMO1060 Organisatsiooni ja juhtimise teooriad
HHP1010 Organisatsioonipsühholoogia
HHA1160 Poliitikate analüüs
HHX1020 Praktika
HHR1050 Säästliku arengu strateegia
HHF8160 Sotsiaalfilosoofia
TMO1040 Strateegiline juhtimine
HHP8201 Suhtlemispsühholoogia
HHF9020 Teadusfilosoofia
HHX1040 Teadustöö meetodid
HLX8040 Teadusvõõrkeel
HHA3270 Tehnoloogia poliitikate ajalugu
HHA3250 Tehnoloogilis-majanduslikud paradigmadTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)