Edit this pageHAGM09

HAGM09/11 - Tehnoloogia valitsemine 〔Õppekava ÕIS-is〕

HHA1530 Arengupoliitikad ja üleilmastumine
HHI0022 Äri eripärad ELis, Venemaal ja idapartnerlusriikides
HHI1421 Äristrateegiad. Äriplaneerimine, toote ja teenuse planeerimine ning arendamine
HHI1920 Avalik haldus ja innovatsioon
HHL1220 Empiirilis-ajalooline majandusteadus
HHI0017 Eriseminar
HHI0114 Ettevõtlus ja tehnoloogia juhtimine
HHA1500 Ettevõtlus, valitsemine ja rahvusvaheline majandus. Juhtumiuuringud
HHL1191 E-Valitsemine
HHA1430 Finantspoliitikad, innovatsioon ja majanduslik areng
HHL1040 Haldusjuhtimine ja avalik haldus
HHI1930 Innovatsioonisüsteemid
HHI0015 Internetiturundus
HHI0018 Kultuur, identiteet ja ideoloogia: olulised perspektiivid mõistmaks Venemaad ja idapartnerlusriike
HHI1050 Magistriseminar
HHI1410 Majanduspoliitika ajalugu ja ebaühtlase arengu teooria
HHM1030 Poliitikate kujundamine
HHX1090 Praktika
HHL1080 Rahvusvahelised organisatsioonid
HHA1450 Riik ja valitsemine
HHA1400 Sissejuhatus kapitalismi tüpoloogiasse
HHL1290 Sotsiaalteaduste meetodid
HHI0041 Teadmus- ja innovatsiooniprotsesside juhtimine
HHI0014 Tehnoloogia ettevõtlus
HHA1440 Tehnoloogia ja tööstus. Juhtumiuuringud
HHL1250 Tehnoloogia ja ühiskond
HHA1420 Tehnoloogiline muutus ja tehnoloogilis-majanduslikud paradigmad
HHA1510 Väikeriigid
HHI0016 Venemaa ja idanaabruspoliitika majandus- ja äripoliitika keskkond ning institutsioonid
HHI0021 Venemaa ja idapartnerlusriikide õigussüsteemid: võrdlev lähenemine
HHI0020 Venemaa majandus

HAGM09/09 - Tehnoloogia valitsemine 〔Õppekava ÕIS-is〕

HHA1530 Arengupoliitikad ja üleilmastumine
HHI1920 Avalik haldus ja innovatsioon
HHL1220 Empiirilis-ajalooline majandusteadus
HHI4010 Ettevõtlus ja innovatsioon
HHA1500 Ettevõtlus, valitsemine ja rahvusvaheline majandus. Juhtumiuuringud
HHX1080 Euroopa Liit ja mitmetasandiline valitsemine
HHL1190 E-Valitsemine
HHA1430 Finantspoliitikad, innovatsioon ja majanduslik areng
HHL1040 Haldusjuhtimine ja avalik haldus
HHI1930 Innovatsioonisüsteemid
HHA1540 Magistriseminar
HHA1410 Majanduspoliitika ajalugu ja ebaühtlase arengu teooria
HHM1030 Poliitikate kujundamine
HHX1090 Praktika
HHL1080 Rahvusvahelised organisatsioonid
HHA1450 Riik ja valitsemine
HHA1400 Sissejuhatus kapitalismi tüpoloogiasse
HHL1290 Sotsiaalteaduste meetodid
HHI0041 Teadmus- ja innovatsiooniprotsesside juhtimine
HHA1440 Tehnoloogia ja tööstus. Juhtumiuuringud
HHA1490 Tehnoloogia kriitika
HHA1420 Tehnoloogiline muutus ja tehnoloogilis-majanduslikud paradigmad
HHA1510 VäikeriigidTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)