Edit this pageHAHM03

HAHM03/11 - Haldusjuhtimine 〔Õppekava ÕIS-is〕

HHL1200 Avalik eetika
HHM1031 Avalik teenistus
HHL1260 Avaliku halduse alused
HHM1131 Avaliku halduse erikursus
HHM1090 Avaliku ja erasektori koostöö
HHL1330 Avaliku sektori finantsjuhtimine
HHM1121 Eesti avalik haldus
HLE6060 Eesti keele väljendusõpetus
HLI8752 Erialane inglise keel haldusjuhtidele
HHL1270 Euroopa Liit
HHM1181 Haldusjuhtimise seminar
HOA7003 Haldusõigus
HHR1210 Kohaliku omavalitsuse korraldus
HPP1040 Kriisi- ja katastroofipsühholoogia
HHM1803 Kriisijuhtimine
HHM1807 Kriisijuhtimise seminar
HHM1051 Kriisikommunikatsioon
HHM1802 Kriisireguleerimise alused
HHM1806 Kriisireguleerimise erikursus
HHM1050 Kvaliteedijuhtimine avalikus sektoris
HHM1808 Loodus- ja tehiskeskkonna riskid
HHM0016 Mittetulundussektor
HHM1170 Organisatsiooniteooria
HHM1020 Personalijuhtimine avalikus sektoris
HHL1181 Poliitika analüüs ja hindamine
HHM1191 Praktika
HHM1060 Projektijuhtimine avalikus sektoris
HHM1801 Rahvusvaheline julgeolek
HHM1140 Riigiasutuste juhtimine
HOA7002 Riigiõigus
HHL1160 Riigi rahandus
HHM1805 Riskihaldus
HHM1180 Sissejuhatus haldusjuhtimisse
HHL1230 Sissejuhatus halduspoliitikasse
HHM1011 Sissejuhatus õppetöösse
TMT1240 Sotsiaalkeskkonna riskid
HHL1290 Sotsiaalteaduste meetodid
HHM1100 Tulemusjuhtimine avalikus sektoris
HHM1081 Võrdlev avalik haldus

HAHM03/09 - Haldusjuhtimine 〔Õppekava ÕIS-is〕

HHL1200 Avalik eetika
HHM1130 Avalik teenistus
HHL1260 Avaliku halduse alused
HHM1090 Avaliku ja erasektori koostöö
HHL1330 Avaliku sektori finantsjuhtimine
HHM1120 Eesti avalik haldus
HLE6060 Eesti keele väljendusõpetus
HLI8752 Erialane inglise keel haldusjuhtidele
HHL1270 Euroopa Liit
HOA7003 Haldusõigus
HPP1040 Kriisi- ja katastroofipsühholoogia
HHM1803 Kriisijuhtimine
HPP1050 Kriisikommunikatsioon
HHM1802 Kriisireguleerimise alused
HHM1050 Kvaliteedijuhtimine avalikus sektoris
HHR1190 Looduskeskkonna riskid
HHM1170 Organisatsiooniteooria
HHM1020 Personalijuhtimine avalikus sektoris
HHL1180 Poliitika analüüs ja hindamine
HHM1190 Praktika
HHM1060 Projektijuhtimine avalikus sektoris
HHM1801 Rahvusvaheline julgeolek
HHM1140 Riigiasutuste juhtimine
HOA7002 Riigiõigus
HHL1160 Riigi rahandus
HHM1805 Riskihaldus
HHM1180 Sissejuhatus haldusjuhtimisse
HHL1230 Sissejuhatus halduspoliitikasse
TMT1240 Sotsiaalkeskkonna riskid
HHL1290 Sotsiaalteaduste meetodid
HHM1804 Tehiskeskkonna riskid
HHM1100 Tulemusjuhtimine avalikus sektoris
HHM1080 Võrdlev avalik haldus

HAHM03/06 - Haldusjuhtimine 〔Õppekava ÕIS-is〕

HHX1030 Ainetöö
HHA5200 Avalikkussuhted
TTR1030 Avaliku sektori ökonoomika
HHL1120 Euroopa Liidu õigussüsteem
HHL1030 Euroopa Liidu poliitikad II
TER1260 Finantsjuhtimine avalikus halduses
HHR1060 Globaliseerumine
IDU5050 Haldusinfosüsteemid
HHA1070 Haldusjuhtimise erikursus
HHL1100 Haldusõigus
HHA1140 Haldusteooria ja -filosoofia
HUP1020 Haridussüsteemi juhtimine
TMO8230 Juhtimine
HHP8202 Juhtimispsühholoogia
HHA5750 Keskkonnakorraldus
HHR1040 Kohalik omavalitsus ja struktuuripoliitika Euroopa Liidus
HHR1020 Kohaliku omavalitsuse magistriseminar
HHL1020 Kohaliku omavalitsuse õigus
HHA1300 Kriisijuhtimine
HHA1360 Kriisireguleerimise alused
HHR1150 Looduskeskkonna riskid
TET8150 Mikro- ja makroökonoomika
HHL1110 Normitehnika
HHP1050 Nüüdisaegne organisatsioonipsühholoogia ja -kultuur
HHL0070 Õigusaktide majanduslik analüüs haldusjuhtimises
HHP1040 Organisatsiooni ja personali arendamine
HHP1060 Organisatsiooni- ja tööpsühholoogia
HHP1030 Personalipsühholoogia
HHR1110 Planeeringud
HHX3220 Poliitikaanalüüsi tehnikad
HHX1020 Praktika
HHR1010 Projektijuhtimine avalikus sektoris
HHL1090 Rahvusvaheline julgeolek
HHL9080 Riigi- ja haldusõigus
HHA1370 Riskianalüüs
HHR1050 Säästliku arengu strateegia
TMT1220 Sotsiaalkeskkonna riskid
HHR1130 Sotsiaalpoliitika ja kohalik omavalitsus
HHP8201 Suhtlemispsühholoogia
HHX1040 Teadustöö meetodid
HLX8040 Teadusvõõrkeel
HHA1290 Tehiskeskkonna riskid
HHL1070 Välissuhtlemise alused
HHL1010 Valitsemiskorraldus ja -institutsioonid
HHR1120 Valla ja linna juhtimine
HHA8740 Valla- ja linnamajandus

HAHM03/05 - Haldusjuhtimine 〔Õppekava ÕIS-is〕

HHX1030 Ainetöö
HHA5200 Avalikkussuhted
TTR1030 Avaliku sektori ökonoomika
HHA1100 Diplomaatia ja välisteenistuse ajalugu
HHL1120 Euroopa Liidu õigussüsteem
HHL1030 Euroopa Liidu poliitikad II
TER1260 Finantsjuhtimine avalikus halduses
HHR1060 Globaliseerumine
IDU5050 Haldusinfosüsteemid
HHA1070 Haldusjuhtimise erikursus
HHL1100 Haldusõigus
HHA1140 Haldusteooria ja -filosoofia
HUP5630 Haridusökonoomika
HUP1020 Haridussüsteemi juhtimine
TMO8230 Juhtimine
HHP8202 Juhtimispsühholoogia
HHA5750 Keskkonnakorraldus
HHR1021 Kohalik omavalitsus ja regionaalne juhtimine II
HHR1040 Kohalik omavalitsus ja struktuuripoliitika Euroopa Liidus
HHR1020 Kohaliku omavalitsuse magistriseminar
HHL1020 Kohaliku omavalitsuse õigus
HHA1230 Kriisiennetus
HHA1240 Kriisijuhtimine
HHA1280 Kriisikommunikatsioon
HHP2010 Kriisipsühholoogia
HHA1250 Kriisireguleerimise alused
HHR1140 Looduskeskkonna riskid
TET8150 Mikro- ja makroökonoomika
HHL1110 Normitehnika
HHP1050 Nüüdisaegne organisatsioonipsühholoogia ja -kultuur
HHP1040 Organisatsiooni ja personali arendamine
HHP1060 Organisatsiooni- ja tööpsühholoogia
HHP1030 Personalipsühholoogia
HHR1110 Planeeringud
HHX1020 Praktika
HHR1010 Projektijuhtimine avalikus sektoris
HHL1090 Rahvusvaheline julgeolek
HHA1270 Rahvusvaheline kriisireguleerimine
HHA1110 Rahvusvahelised organisatsioonid
HHA5770 Regionaalpoliitika
HHL9080 Riigi- ja haldusõigus
HHA1310 Riskianalüüs
TMT1260 Riskihaldamise ökonoomika
HHR1050 Säästliku arengu strateegia
TMT1220 Sotsiaalkeskkonna riskid
HHR1130 Sotsiaalpoliitika ja kohalik omavalitsus
HHP8201 Suhtlemispsühholoogia
HHX1040 Teadustöö meetodid
HLX8040 Teadusvõõrkeel
HHA1290 Tehiskeskkonna riskid
HHA5030 Ühistegevuse üldkursus
HHL1060 Välispoliitika teooriad
HHL1070 Välissuhtlemise alused
HHL1010 Valitsemiskorraldus ja -institutsioonid
HHR1120 Valla ja linna juhtimine
HHA8740 Valla- ja linnamajandus

HAHM03/03 - Haldusjuhtimine 〔Õppekava ÕIS-is〕

HHX1030 Ainetöö
TTR1030 Avaliku sektori ökonoomika
HHA1100 Diplomaatia ja välisteenistuse ajalugu
HHA1030 Euroopa Liidu õigussüsteem
HHA1020 Euroopa Liidu poliitikad II
HHR1060 Globaliseerumine
IDU5050 Haldusinfosüsteemid
HHA1070 Haldusjuhtimise erikursus
HHA1080 Haldusõigus
HHA1140 Haldusteooria ja -filosoofia
HUP5630 Haridusökonoomika
HUP1020 Haridussüsteemi juhtimine
TMO8230 Juhtimine
HHP8202 Juhtimispsühholoogia
HHA5750 Keskkonnakorraldus
HHR1021 Kohalik omavalitsus ja regionaalne juhtimine II
HHA5250 Normitehnika
HHP1050 Nüüdisaegne organisatsioonipsühholoogia ja -kultuur
HHP1040 Organisatsiooni ja personali arendamine
HHP1060 Organisatsiooni- ja tööpsühholoogia
HHP1030 Personalipsühholoogia
HHX1020 Praktika
HHR1010 Projektijuhtimine avalikus sektoris
HHA1110 Rahvusvahelised organisatsioonid
HHA5770 Regionaalpoliitika
HHA9920 Riigi- ja haldusõigus
HHR1050 Säästliku arengu strateegia
HHP8201 Suhtlemispsühholoogia
HHR1030 Teadustöö meetodid
HLX8040 Teadusvõõrkeel
HHA5030 Ühistegevuse üldkursus
HHA1120 Välispoliitika teooriad
HHA1130 Välissuhtlemise alused
HHA1170 Valitsemiskorraldus ja -institutsioonidTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)