Edit this pageHAJB08

HAJB08/14 - Õigusteadus 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
HOE6011 Asjaõigus
HOL6011 EL konkurentsiõigus ja -poliitika
HOL6012 EL siseturuõigus
IDK0301 E-riigi infotehnoloogilised lahendused
TMJ0110 Ettevõtluse alused
HOE6043 Euroopa lepinguõiguse alused
HOL6013 Euroopa Liidu justiits- ja siseasjade õigus
HOL6010 Euroopa Liidu õigus
HHF1011 Filosoofia ja loogika
HOA6029 Haldusõigus
HOX6040 Harjutuskohtuvõistlus
IDK0021 Informaatika I (majandus ja humanitaar)
HOR6011 Inimõigused
HOE6050 Intellektuaalne omand ja konkurentsiõigus
HOE6019 Intellektuaalse omandi õigus
HOA6013 Karistusõigus
HOA6026 Keskkonnaõigus
HOE6044 Kindlustusõigus
HOE6042 Küberkaitse ja õigus
HOE6016 Lepinguvälised võlasuhted
HOA6031 Maksuõigus
HOA6014 Normitehnika
HOX6050 Õigusalane praktika
HOX6060 Õiguse alused
HOX6031 Õigusteooria
UTT0010 Õpingukorraldus
HHP3170 Organisatsioonipsühholoogia
HOE6018 Pankrotiõigus
HOE6014 Pärimisõigus
HOE6015 Perekonnaõigus
HOX6070 Privaatsus- ja andmekaitseõigus
HOR6017 Rahvusvaheline avalik õigus
HOX6011 Rahvusvaheline eraõigus
HOR6016 Rahvusvaheline humanitaarõigus
HOA6030 Rahvusvaheline maksuõigus
HOE6047 Rahvusvaheline müügiõigus
HOA7002 Riigiõigus
HHL0190 Sotsioloogia alused
HOE6049 Tarbijaõigus
HOX6021 Teadustöö alused ja akadeemiline kirjutamine
HOE6020 Tööõigus
HOE6051 Tööstusomand
HOE6045 Tsiviilõiguse üldosa
HOE6010 Ühinguõigus
HOX6022 Vaidluste kohtuväline lahendamine
HOR6014 Välisriigi õigussüsteem
HOE6048 Võlaõiguse eriosa
HOE6046 Võlaõiguse üldosa
HOE6041 Võrdlev perekonnaõigus

HAJB08/12 - Õigusteadus 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
HOE6011 Asjaõigus
HOL6011 EL konkurentsiõigus ja -poliitika
HOL6012 EL siseturuõigus
HOL6014 EL väliskaubandusõigus
IDK0301 E-riigi infotehnoloogilised lahendused
HOL6010 Euroopa Liidu õigus
HOL6027 Euroopa Liidu tolliliidu õigus ja poliitika
HOL6025 Euroopa Liidu välissuhted
HOL6015 Euroopa spordiõigus ja -poliitika
HOA7003 Haldusõigus
HOA6015 Haldusõiguse eriosa
HOX6040 Harjutuskohtuvõistlus
IDK0021 Informaatika I (majandus ja humanitaar)
HOR6011 Inimõigused
HHI0050 Innovatsioon
HOE6019 Intellektuaalse omandi õigus
HOA6013 Karistusõigus
HOA6026 Keskkonnaõigus
HOE6016 Lepinguvälised võlasuhted
TET3070 Mikro- ja makroökonoomika
HOA6014 Normitehnika
HOX6020 Õigusalane kirjutamine
HOX6050 Õigusalane praktika
HOX6060 Õiguse alused
HOL6028 Õigusel, turvalisusel ja vabadusel põhineva ala õigus ja poliitika
UTT0010 Õpingukorraldus
HHP3170 Organisatsioonipsühholoogia
HOE6018 Pankrotiõigus
HOE6014 Pärimisõigus
HOE6015 Perekonnaõigus
HHF1030 Poliitikafilosoofia
HHL0130 Politoloogia alused
HOX6070 Privaatsus- ja andmekaitseõigus
HOR6017 Rahvusvaheline avalik õigus
HOX6011 Rahvusvaheline eraõigus
HOR6016 Rahvusvaheline humanitaarõigus
HOE6034 Rahvusvaheline lepinguõigus
HOE6035 Rahvusvaheline majandusõigus
HOA7002 Riigiõigus
HOE6012 Rooma õigus
HOL6017 Sideõigus
HOX6080 Sissejuhatus menetlusõigusesse
HHL0190 Sotsioloogia alused
TMT0050 Töökeskkond ja ergonoomika
HOE6020 Tööõigus
HOE6013 Tsiviilõiguse üldosa
HOE6010 Ühinguõigus
HOR6014 Välisriigi õigussüsteem
HOE6036 Võlaõiguse eriosa
HOE6017 Võlaõiguse üldosa
HOE6033 Võrdlev õigusteadus
HOR6024 Võrdlev perekonna- ja pärimisõigus

HAJB08/09 - Õigusteadus 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
HOE6011 Asjaõigus
HOL6011 EL konkurentsiõigus ja -poliitika
HOL6012 EL siseturuõigus
HOL6014 EL väliskaubandusõigus
HOL6013 Euroopa Liidu justiits- ja siseasjade õigus
HOL6010 Euroopa Liidu õigus
HOL6015 Euroopa spordiõigus ja -poliitika
HHF3080 Filosoofia
HOA7003 Haldusõigus
HOA6015 Haldusõiguse eriosa
HOX6040 Harjutuskohtuvõistlus
IDK0022 Informaatika II (majandus ja humanitaar)
IDK0021 Informaatika I (majandus ja humanitaar)
HOR6011 Inimõigused
HHI0050 Innovatsioon
HOE6019 Intellektuaalse omandi õigus
HOA6013 Karistusõigus
HOA6012 Keskkonnaõigus
HHL0140 Keskkonnapoliitika
HOE6016 Lepinguvälised võlasuhted
HOA6014 Normitehnika
HOX6020 Õigusalane kirjutamine
HOX6050 Õigusalane praktika
HOX6060 Õiguse alused
HOX6030 Õiguse entsüklopeedia
HOL6016 Õiguskaitsevahendid ELis
UTT0010 Õpingukorraldus
HPP0020 Organisatsioonipsühholoogia alused
HOE6018 Pankrotiõigus
HOE6014 Pärimisõigus
HOE6015 Perekonnaõigus
HHL0130 Politoloogia alused
HOX6070 Privaatsus- ja andmekaitseõigus
HOR6017 Rahvusvaheline avalik õigus
HOX6011 Rahvusvaheline eraõigus
HOR6016 Rahvusvaheline humanitaarõigus
HOR6022 Rahvusvaheline intellektuaalse omandi õigus
HOR6018 Rahvusvaheline ja võrdlev tööõigus
HOR6015 Rahvusvaheline lepinguõigus
HOR6023 Rahvusvaheline majandusõigus
HOA7002 Riigiõigus
HOE6012 Rooma õigus
HOL6017 Sideõigus
HOX6080 Sissejuhatus menetlusõigusesse
HHL0190 Sotsioloogia alused
HHL0220 Teadustöö alused
TMT0050 Töökeskkond ja ergonoomika
HOE6020 Tööõigus
HOE6013 Tsiviilõiguse üldosa
HOE6010 Ühinguõigus
HOR6014 Välisriigi õigussüsteem
HOE6021 Võlaõiguse eriosa
HOE6017 Võlaõiguse üldosa
HOR6019 Võrdlev asjaõigus
HOR6012 Võrdlev konstitutsiooniõigus
HOR6020 Võrdlev kriminaalõigus
HOR6021 Võrdlev lepinguõigus
HOR6013 Võrdlev õigusteadus
HOR6024 Võrdlev perekonna- ja pärimisõigus

HAJB08/08 - Õigusteadus 〔Õppekava ÕIS-is〕

HOE6026 Äriõigus
HOE6011 Asjaõigus
HOA6020 Eesti kaasaegne põhiseadus
HOL6012 EL siseturuõigus
HOL6018 EL tarbijakaitseõigus
HOL6010 Euroopa Liidu õigus
HOL6015 Euroopa spordiõigus ja -poliitika
TSK0170 Filosoofia
HOE6027 Finantsõigus
HOX6095 Harjutuskohtu võistlused
TSK0020 Inglise keel I
TSK0021 Inglise keel II
TSK0022 Inglise keel III
TSK0023 Inglise keel IV
HOR6011 Inimõigused
HOE6019 Intellektuaalse omandi õigus
TIX3470 Juhtimise alused
HOA6013 Karistusõigus
HOA6012 Keskkonnaõigus
HOE6024 Konkurentsiõigus
HOA6019 Kriminoloogia
HOE6016 Lepinguvälised võlasuhted
HOE6028 Maksuõigus
HOR6026 Meedia ja õigus
HOR6028 Mereõigus
HOA6022 Norm ning normi kehtestamine: juriidiline ja sotsiaalne aspekt
HOX6020 Õigusalane kirjutamine
TTO0100 Õiguse alused
HOR6027 Õiguse eetika
HOA6023 Õiguspoliitika ja avalik õiguskord
HOE6018 Pankrotiõigus
HOE6030 Perekonna- ja pärimisõigus
HOA6021 Planeerimisõigus
HHL0130 Politoloogia alused
HOX6090 Praktika (12 nädalat)
HOX6091 Praktika (8 nädalat)
HOX6092 Praktika (9,5 nädalat)
HOX6093 Praktika I (12 nädalat)
HOX6094 Praktika II (12 nädalat)
HOX6070 Privaatsus- ja andmekaitseõigus
HOA6017 Psühholoogia õigusmenetluses
HOR6017 Rahvusvaheline avalik õigus
HOX6011 Rahvusvaheline eraõigus
HOR6016 Rahvusvaheline humanitaarõigus
HOR6025 Rahvusvaheline intellektuaalse omandi õigus
HOA6016 Riigi- ja haldusõigus
HOX6080 Sissejuhatus menetlusõigusesse
HHL0190 Sotsioloogia alused
HOE6025 Tööõigus
HOA6018 Töötervishoiu ja tööohutuse õiguslik regulatsioon
HOR6029 Tsiviil- ja kriminaalkohtu praktika
HOE6029 Tsiviilkohtumenetlus
HOE6022 Tsiviilõiguse üldosa
TSK0120 Uurimistöö alused
HOR6014 Välisriigi õigussüsteem
HOE6023 Võlaõigus
HOR6024 Võrdlev perekonna- ja pärimisõigusTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)