Edit this pageHAJM08

HAJM08/15 - Õigusteadus 〔Õppekava ÕIS-is〕

HOE7220 Arvutiprogrammide ja andmebaaside õiguskaitse
IDK0310 Automaatsed ja süstematiseeritud õiguslikud protsessid
HOE7170 Autoriõigused ja naabrusõigused
HOA7023 Avaliku õiguse eriseminar
HOE7090 Biotehnoloogia ja intellektuaalne omand
HOE7023 Digitaalsed tõendid
HOL7022 EL vabadusel, turvalisusel ja õiglusel rajanev ala
HOL7021 EL välissuhete õigus ja poliitika
HOE7001 Eraõiguse eriseminar
IDK0300 E-riigi infotehnoloogilised lahendused
TMJ3331 Ettevõtlus ja äri planeerimine
HOE7070 Euroopa eraõiguse mudelnormid
HOL7024 Euroopa Liidu konkurentsiõiguse kaasuste analüüs
HOL7001 Euroopa Liidu konstitutsioon
HOL7020 Euroopa Liidu õiguse rakendamise meetodid ja praktika
HOL7004 Euroopa Liidu siseturuõiguse kaasuste analüüs
HOE7210 E-valitsuse õiguslikud aspektid
HOA7020 Halduskohtumenetlus
HOE7050 IKT õigus
HOE7140 Infotehnoloogiliste toodete õiguslik režiim ja kaitse
HOL7023 Inimõigused ja tehnoloogia
HOE7160 Intellektuaalne omand ja konkurentsiõigus
HOE7120 Internetis toimijate õigused, kohustused ja vastutus
HOE7027 Kindlustusõigus
HOX7009 Kinnisvara- ja planeerimisõigus
HOE7025 Krediidiasutuste õigus
HOA7021 Kriminaalmenetlus
HOA7022 Kriminaalõiguse eriseminar
HOE7150 Küberkaitse ja õigus
HOX7020 Lõputöö 1. seminar
HOX7021 Lõputöö 2. seminar
HOA7007 Maksuõigus
IDU0450 Meeskonnatöö - projekt
HOX7007 Õigusalane praktika
HOX7002 Õigusteaduse metodoloogia
HOE7022 Rahvusvaheline äriõigus
HOE7060 Rahvusvaheline eraõigus
HOE7040 Tehnoloogia ja üksikisik: õiguseetika küsimusi
HOE7110 Tööstusomand
HOE7021 Tsiviilkohtumenetlus
HOE7026 Väärtpaberituru õigus
HOX7006 Vaidluste kohtuväline lahendamine
HOE7024 Võrdlev perekonnaõigus

HAJM08/09 - Õigusteadus 〔Õppekava ÕIS-is〕

HOA7005 Avaliku õiguse eriseminar
HOX7001 Eetika juristi tegevuses
HOE7001 Eraõiguse eriseminar
HOL7002 Euroopa Liidu konkurentsiõiguse kaasuste analüüs
HOL7001 Euroopa Liidu konstitutsioon
HOL7004 Euroopa Liidu siseturuõiguse kaasuste analüüs
HOX7004 Euroopa õigusfilosoofia
HOL7005 Euroopa rahaliidu õiguslikud alused
HOE7003 Finants- ja krediidiasutuste õigus
HOX7008 Harjutuskohtuvõistlus
HOE7002 Intellektuaalse omandi eriseminar
HOX7009 Kinnisvara- ja planeerimisõigus
HOX7005 Kohtumenetlus
HOA7006 Kriminaalõiguse eriseminar
HOA7008 Kriminoloogia
HOA7007 Maksuõigus
HOX7007 Õigusalane praktika
HOX7003 Õiguse võrdlev ajalugu
HOA7004 Õiguspoliitika ja õigusloome
HOX7002 Õigusteaduse metodoloogia
HOR7003 Rahvusvaheline humanitaar- ja pagulasõigus
HOX7011 Rahvusvaheline ja Euroopa energia- ja keskkonnaõigus
HOR7001 Rahvusvahelise avaliku õiguse eriküsimused
HOR7002 Rahvusvahelised ja Euroopa inimõiguste kaitse süsteemid
HOR7004 Rahvusvahelise eraõiguse eriküsimused
HOR7005 Rahvusvaheliste kaubandustehingute õiguslik analüüs
HOR7006 Sissejuhatus Ameerika Ühendriikide kohtumenetlusse ja vahekohtumenetlusse
HLX8040 Teadusvõõrkeel
HOX7006 Vaidluste kohtuväline lahendamine

HAJM08/08i - Õigusteadus 〔Õppekava ÕIS-is〕

HOL7007 EL institutsionaalne õigus edasijõudnutele
HOL7011 EL ja võrdlev maksuõigus
HOL7009 EL konkurentsiõiguse aktuaalseid probleeme
HOL6018 EL tarbijakaitseõigus
HOL6015 Euroopa spordiõigus ja -poliitika
HOE7002 Intellektuaalse omandi eriseminar
HOR7008 Läbirääkimised ja kliendisuhted juriidilises kontekstis
HOR6026 Meedia ja õigus
HOR6028 Mereõigus
HOX7010 Õigusalane uurimustöö
HOR6027 Õiguse eetika
HOX7012 Õigusfilosoofia
HOE6030 Perekonna- ja pärimisõigus
HOX6070 Privaatsus- ja andmekaitseõigus
HOR7003 Rahvusvaheline humanitaar- ja pagulasõigus
HOR6025 Rahvusvaheline intellektuaalse omandi õigus
HOR7007 Rahvusvaheline kaubandusvaidluste menetlemine
HOR7011 Rahvusvaheline majandusõigus edasijõudnutele
HOR7001 Rahvusvahelise avaliku õiguse eriküsimused
HOR7002 Rahvusvahelised ja Euroopa inimõiguste kaitse süsteemid
HOR7010 Rahvusvahelised lepingud ja kaubanduskokkulepped
HOR7009 Soome õigussüsteem
HOR6029 Tsiviil- ja kriminaalkohtu praktika

HAJM08/08e - Õigusteadus 〔Õppekava ÕIS-is〕

HOA7005 Avaliku õiguse eriseminar
HOL7007 EL institutsionaalne õigus edasijõudnutele
HOL6018 EL tarbijakaitseõigus
HOE7001 Eraõiguse eriseminar
HOL6015 Euroopa spordiõigus ja -poliitika
HOE6027 Finantsõigus
HOA7013 Halduskohtumenetlus
HOE7002 Intellektuaalse omandi eriseminar
HOA6012 Keskkonnaõigus
HOA7009 Kriminaal- ja karistuspoliitika probleemid ja arengud
HOA7014 Kriminaalkohtumenetlus
HOA7006 Kriminaalõiguse eriseminar
HOR7008 Läbirääkimised ja kliendisuhted juriidilises kontekstis
HOE6028 Maksuõigus
HOR6026 Meedia ja õigus
HOR6028 Mereõigus
HOX7010 Õigusalane uurimustöö
HOR6027 Õiguse eetika
HOX7012 Õigusfilosoofia
HOA7012 Õiguskorra sotsioloogia
HOE6018 Pankrotiõigus
HOE6030 Perekonna- ja pärimisõigus
HOX6070 Privaatsus- ja andmekaitseõigus
HOA7015 Psühholoogia õigusmenetluses
HOR7003 Rahvusvaheline humanitaar- ja pagulasõigus
HOR6025 Rahvusvaheline intellektuaalse omandi õigus
HOR7007 Rahvusvaheline kaubandusvaidluste menetlemine
HOR6015 Rahvusvaheline lepinguõigus
HOR7001 Rahvusvahelise avaliku õiguse eriküsimused
HOR7002 Rahvusvahelised ja Euroopa inimõiguste kaitse süsteemid
HOR7009 Soome õigussüsteem
HOA7010 Sotsiaal- ja kriminaalpreventsioon
HOA7011 Teoreetiline ja rakenduskriminoloogia
HOR6029 Tsiviil- ja kriminaalkohtu praktika
HOE6029 Tsiviilkohtumenetlus
HOA7016 VäärteomenetlusTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)