Edit this pageHAKB02

HAKB02/14 - Halduskorraldus 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
HPP3252 Arhiivihaldus
HPP0030 Avalikkussuhted
HPP3360 Diplomaatiline protokoll ja etikett
HPP3253 Dokumendihaldus
HHM0150 Eesti riik ja avalik haldus
HPP3263 EL liikmed ja kultuurid
TMJ0110 Ettevõtluse alused
HHF3080 Filosoofia
TAF0070 Finantsarvestuse alused
HPP3410 Haldusdokumentide ja asjaajamiskeel
HPP3290 Infohaldus ja andmebaasid
IDK0022 Informaatika II (majandus ja humanitaar)
IDK0021 Informaatika I (majandus ja humanitaar)
HPP3230 Inglise keel euroassistendile I
HPP3240 Inglise keel euroassistendile II
HPP3271 Juhtimise alused
HPP3320 Keskkonnakorraldus
HPP3420 Koolituskorraldus organisatsioonis
HPP0070 Kutse-eetika
HOX6010 Õigusalane kirjutamine mittejuristidele
HOX6060 Õiguse alused
UTT0010 Õpingukorraldus
HPP0060 Organisatsiooniõpetus
HPP0020 Organisatsioonipsühholoogia alused
HPP3440 Personalitöö korraldus
HPP3430 Praktika
HOX6070 Privaatsus- ja andmekaitseõigus
HPP3310 Projektitöö
HHP3200 Psühholoogia ja loogika
HHR0100 Regionaalpoliitika ja kohalik omavalitsus
HPP0050 Sisekommunikatsioon ja suhtekorraldus
HHL0190 Sotsioloogia alused
HPP0100 Teadustöö alused
HPP3340 Tervis ja heaolu tööprotsessis
HPP3390 Töögruppide dünaamika ja protsessid
TMT0050 Töökeskkond ja ergonoomika
HPP3380 Töökorraldus ja töösuhted
HOE6020 Tööõigus
HPU0021 Tööturu korraldus
HPP0040 Väljendus- ja vaidlusõpetus
HPP3260 Vanem tööjõud organisatsioonis

HAKB02/10 - Halduskorraldus 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
HPP3252 Arhiivihaldus
HPP0030 Avalikkussuhted
HPP3253 Dokumendihaldus
HPP3210 Eesti keel halduskorralduses
HHM0150 Eesti riik ja avalik haldus
HPP3263 EL liikmed ja kultuurid
HHA4070 Ettevõtluse halduslik toetamine
HHL0150 Euroopa Liit
HHF3080 Filosoofia
TAF0070 Finantsarvestuse alused
HPP3220 Haldusdokumentide ja asjaajamiskeel
HPP3290 Infohaldus ja andmebaasid
IDK0022 Informaatika II (majandus ja humanitaar)
IDK0021 Informaatika I (majandus ja humanitaar)
HPP3230 Inglise keel euroassistendile I
HPP3240 Inglise keel euroassistendile II
HPP3271 Juhtimise alused
HPP3320 Keskkonnakorraldus
HPP3262 Kombeõpetus ja etikett
HPP3264 Kulturoloogia
HPP0070 Kutse-eetika
TET3070 Mikro- ja makroökonoomika
HOX6010 Õigusalane kirjutamine mittejuristidele
HOX6060 Õiguse alused
UTT0010 Õpingukorraldus
HPP0060 Organisatsiooniõpetus
HPP0020 Organisatsioonipsühholoogia alused
HPP3270 Personalitöö juhtimine
HHL0130 Politoloogia alused
HPP3281 Praktika
HOX6070 Privaatsus- ja andmekaitseõigus
HPP3310 Projektitöö
HHP3200 Psühholoogia ja loogika
HHR0100 Regionaalpoliitika ja kohalik omavalitsus
HPP0050 Sisekommunikatsioon ja suhtekorraldus
HHL0190 Sotsioloogia alused
HPP0100 Teadustöö alused
HPP0080 Tervis ja heaolu tööprotsessis
HPP0010 Töö- ja personalipsühholoogia alused
TMT0050 Töökeskkond ja ergonoomika
HOE6020 Tööõigus
HPU0021 Tööturu korraldus
HPP0040 Väljendus- ja vaidlusõpetus
HPP3260 Vanem tööjõud organisatsioonis
HPP3221 Võõrkeel halduskorralduses

HAKB02/09 - Halduskorraldus 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
HPP3252 Arhiivihaldus
HHL0170 Avalik eetika
HPP0030 Avalikkussuhted
HPP3253 Dokumendihaldus
HPP3210 Eesti keel halduskorralduses
HHM0150 Eesti riik ja avalik haldus
HPP3263 EL liikmed ja kultuurid
HHA4070 Ettevõtluse halduslik toetamine
HHL0150 Euroopa Liit
HHF3080 Filosoofia
TAF0070 Finantsarvestuse alused
HPP3220 Haldusdokumentide ja asjaajamiskeel
HPP3290 Infohaldus ja andmebaasid
IDK0022 Informaatika II (majandus ja humanitaar)
IDK0021 Informaatika I (majandus ja humanitaar)
HPP3230 Inglise keel euroassistendile I
HPP3240 Inglise keel euroassistendile II
HPP3271 Juhtimise alused
HHL0140 Keskkonnapoliitika
HPP3262 Kombeõpetus ja etikett
TET3070 Mikro- ja makroökonoomika
HOX6010 Õigusalane kirjutamine mittejuristidele
HOX6060 Õiguse alused
UTT0010 Õpingukorraldus
HPP0020 Organisatsioonipsühholoogia alused
HHM0090 Organisatsiooniteooria
HPP3270 Personalitöö juhtimine
HHL0130 Politoloogia alused
HPP3280 Praktika
HOX6070 Privaatsus- ja andmekaitseõigus
HHM0080 Projektijuhtimine
HHP3200 Psühholoogia ja loogika
HHR0100 Regionaalpoliitika ja kohalik omavalitsus
HPP0050 Sisekommunikatsioon ja suhtekorraldus
HHL0190 Sotsioloogia alused
HHL0220 Teadustöö alused
HPP0010 Töö- ja personalipsühholoogia alused
TMT0050 Töökeskkond ja ergonoomika
HOE6020 Tööõigus
HPU0020 Tööturu korraldus
HPP0040 Väljendus- ja vaidlusõpetus
HPP3260 Vanem tööjõud organisatsioonis
HOE6017 Võlaõiguse üldosa

HAKB02/05 - Halduskorraldus 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
HHX0010 Alusõppe ainetöö
HHL0110 Ametniku kutse-eetika
TMM3770 Ärisuhtlus ja äriläbirääkimised
HHA4011 Arvutikiri ja stenograafia I
HHA4012 Arvutikiri ja stenograafia II
HHA3411 Asjaajamine ja arhiivindus I
HHA3412 Asjaajamine ja arhiivindus II
HHR0040 Avalikkussuhted
HLE5244 Eesti keel halduskorralduses I
HLE5340 Eesti keel halduskorralduses II
HHA4030 Esitlustehnika
HHA4050 Esmaabi algkursus
TMV0011 Ettevõtlus I
TMJ3330 Ettevõtte majandusõpetus
HHL0020 Euroopa integratsiooni alused
HHX1050 Euroopa Liidu liikmed ja kultuurid
HHF3060 Filosoofia
TAF0070 Finantsarvestuse alused
HHL0710 Halduskorralduse õiguslikud alused: tööõigus
HHL0060 Heaoluriigi mudelid
IDK0011 Informaatika I
IDK0012 Informaatika II
TMO0010 Juhtimine
HHA5750 Keskkonnakorraldus
HHR0070 Kohalik omavalitsus
HHA3430 Kombeõpetus ja etikett
HHA0120 Kulturoloogia
TEM0321 Majandusmatemaatika alused
TET3210 Mikro- ja makroökonoomika
HHL1110 Normitehnika
UTT0010 Õpingukorraldus
HHP3170 Organisatsioonipsühholoogia
HHA5240 Personalitöö juhtimine
HHX0021 Põhiõppe ainetöö
HHL0040 Politoloogia
HHA3900 Praktika
TTR0060 Projektijuhtimine avalikus sektoris
HHP3200 Psühholoogia ja loogika
HHL0100 Riigi- ja haldusõigus
HHL0010 Sissejuhatus õigusteadusesse
TTS0010 Sotsioloogia
HHX0040 Teadustöö alused
TMT0050 Töökeskkond ja ergonoomika
HHR0060 Väljendus- ja vaidlusõpetus
HLX0060 Võõrkeel euroassistendile I
HLX0040 Võõrkeel halduskorralduses I
HLX0050 Võõrkeel halduskorralduses II
HHA3470 Võõrkeelne asjaajamiskorraldus

HAKB02/02 - Halduskorraldus 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
HHX0010 Alusõppe ainetöö
HHA0130 Ametniku kutse-eetika
TMM3770 Ärisuhtlus ja äriläbirääkimised
HHA4011 Arvutikiri ja stenograafia I
HHA4012 Arvutikiri ja stenograafia II
HHA3411 Asjaajamine ja arhiivindus I
HHA3412 Asjaajamine ja arhiivindus II
HHR0040 Avalikkussuhted
HLE5244 Eesti keel halduskorralduses I
HLE5340 Eesti keel halduskorralduses II
HHA4030 Esitlustehnika
HHA4050 Esmaabi algkursus
TMV0011 Ettevõtlus I
TMJ3330 Ettevõtte majandusõpetus
HHA0030 Euroopa integratsiooni alused
HHA5330 Euroopa Liidu liikmed ja kultuurid
HHF3060 Filosoofia
TAF0070 Finantsarvestuse alused
HHA0100 Heaoluriigi mudelid
IDK0011 Informaatika I
IDK0012 Informaatika II
IDU5720 Interneti baaskursus
TMO0010 Juhtimine
HHA5750 Keskkonnakorraldus
HHR0020 Kohalik omavalitsus ja regionaalne juhtimine I
HHA3430 Kombeõpetus ja etikett
HHA0120 Kulturoloogia
TEM0320 Majandusmatemaatika
TET3210 Mikro- ja makroökonoomika
HHA5250 Normitehnika
TTO0010 Õiguse alused
UTT0010 Õpingukorraldus
HHP3170 Organisatsioonipsühholoogia
HHA5240 Personalitöö juhtimine
HHX0020 Põhiõppe ainetöö
HHA0110 Politoloogia
HHA3900 Praktika
TTR0060 Projektijuhtimine avalikus sektoris
HHP3200 Psühholoogia ja loogika
TTO3140 Riigi- ja haldusõiguse alused
TTS0010 Sotsioloogia
HHR0030 Teadustöö alused
TMT0050 Töökeskkond ja ergonoomika
TTO3240 Tööõigus
HHR0060 Väljendus- ja vaidlusõpetus
HLX0060 Võõrkeel euroassistendile I
HLX0040 Võõrkeel halduskorralduses I
HLX0050 Võõrkeel halduskorralduses II
HHA3470 Võõrkeelne asjaajamiskorraldusTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)