Edit this pageHALM15

HALM15/15 - Kutseõpetaja 〔Õppekava ÕIS-is〕

KAN7030 Andragoogika
KAT7019 Areng ja õppimine
HPI0390 Eetika ja insenerieetika
KAV7055 Erialapraktika
KAT7020 Erivajadustega õppija
TMJ3331 Ettevõtlus ja äri planeerimine
IFI7084 Haridustehnoloogia koolis
KAK7013 Haridusuuringute alused ja meetodid
CPX0190 Inseneripedagoogika
KAT7007 Kasvatusteadus ja -filosoofia
EKE0140 Keskkonnakaitse ja säästev areng
KAV7024 Kutseõpetaja professionaalsus
KAV7041 Kutseõppedidaktika
KAV7028 Kutsepedagoogika
KAV7012 Kutsepedagoogiline praktika I
KAV7013 Kutsepedagoogiline praktika II
HPI0410 Laboratoorse õppetöö didaktika
KAV7051 Magistritöö seminar
KAN7009 Meetodid täiskasvanute koolituses
KAV7004 Mentorlus kutsekoolis
KAL7016 Mitmekultuuriline õpikeskkond
KAT7018 Õpetaja koolis ja ühiskonnas
KAT7021 Õpetaja kui juht ja nõustaja
KAT7006 Õpetaja kui uurija
KAT7023 Õpi- ja käitumisraskustega õpilane ainetunnis
CPX0220 Õpiobjekti loomise vahendid
KAV7035 Õppekava koostamine ja arendamine kutsehariduses
KAT7003 Õppekeskkond ja selle kujundamine
KAV7031 Õppeprotsessi juhtimine kutsehariduses
KAV7053 Õppevahendid kutsehariduses
KAV7016 Õppimine töökohal
HHP3170 Organisatsioonipsühholoogia
HPP8120 Organisatsioonisuhtlemine
PSP6021 Pedagoogiline psühholoogia
MES0160 Standardid ja kvaliteet
HPI0380 Tehnikaõppe didaktika - inseneripedagoogika praktikum
HPI0400 Tehnilised õppevahendid, IKT, meedia ja e-õpe
HPP8215 Tööelu kvaliteet
TMT0050 Töökeskkond ja ergonoomika
HPP8109 Tööohutus ja töötervishoid
HPP8103 Tööpsühholoogia
MES7630 Tootearendus ja innovatsioon
KAV7033 Tööturg ja kutseharidus
KAV7036 Uurimismetoodika
HPI0230 Väljendusoskus ja akadeemiline kirjutamineTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)