Edit this pageHAPM10

HAPM10/14 - Personalitöö ja -arendus 〔Õppekava ÕIS-is〕

HPP8113 Andragoogika alused
HHM1130 Avalik teenistus
HPP8290 Erialapraktika
TMJ3331 Ettevõtlus ja äri planeerimine
TER8610 Finantsjuhtimine
HHP8202 Juhtimispsühholoogia
HHR1211 Kohaliku omavalitsuse korraldus
HPP8105 Kommunikatsiooni juhtimine
HPP8115 Majanduspsühholoogia
HPP8107 Meeskonnatöö ja grupiprotsesside juhtimine
HPP8110 Muudatuste juhtimine
HPP8213 Organisatsiooni areng ja innovatsioon
HPP8275 Personali haldamine ja arendamine julgeolekustruktuurides
HPP8206 Personali hindamine
HPP8221 Personalijuhtimise võrdlev analüüs väike- ja suurettevõtetes
HPP8203 Personali planeerimine
HPP8208 Personalitöö eetika
HPP8201 Personaliuuringud
HPP8270 Personali valik ja planeerimine julgeolekustruktuurides
HPP8020 Rahvusvaheline personalijuhtimine
HPP8101 Teadusmetodoloogia
HLX8040 Teadusvõõrkeel
HPP8215 Tööelu kvaliteet
HPP8260 Töönõustamine ja töötajate probleemide lahendamine
HOE6025 Tööõigus
HPP8103 Tööpsühholoogia
HPP8205 Töötajate arendamine ja koolitamine
HPP8104 Töötasustamine ja motiveerimise süsteemid
TTS1080 Tööturuprotsessid ja -poliitika
HPP8212 Virtuaalsed, mobiilsed ja multilokaalsed töökohad

HAPM10/10 - Personalitöö ja -arendus 〔Õppekava ÕIS-is〕

HPP8113 Andragoogika alused
HHM1130 Avalik teenistus
HHM1090 Avaliku ja erasektori koostöö
HPP8210 Eriala praktika
TMJ3330 Ettevõtte majandusõpetus
TER8610 Finantsjuhtimine
HHP8202 Juhtimispsühholoogia
HPP8222 Kaasaegsed väljakutsed personalijuhtimises
HHR1211 Kohaliku omavalitsuse korraldus
HPP8105 Kommunikatsiooni juhtimine
HPP8115 Majanduspsühholoogia
TET8280 Majandusteooria ja ettevõtluskeskkond
HPP8107 Meeskonnatöö ja grupiprotsesside juhtimine
HPP8111 Multikultuurse töökeskkonna juhtimine
HPP8110 Muudatuste juhtimine
HPP8213 Organisatsiooni areng ja innovatsioon
HPP8206 Personali hindamine
HHM1020 Personalijuhtimine avalikus sektoris
HPP8211 Personalijuhtimise praktilised probleemid avalikus sektoris
HPP8234 Personalijuhtimise praktilised probleemid sisejulgeoleku struktuurides
HPP8221 Personalijuhtimise võrdlev analüüs väike- ja suurettevõtetes
HPP8203 Personali planeerimine
HPP8207 Personali probleemide haldamine
HPP8231 Personali strateegiline kujundamine sisejulgeoleku struktuurides
HPP8208 Personalitöö eetika
HPP8201 Personaliuuringud
TMO1350 Rahvusvaheline personalijuhtimine
HPP8233 Sisejulgeoleku struktuuri organisatsioonid ja paramilitaarsed organisatsioonid
HPP8232 Sisejulgeoleku süsteemi toimimine ja valdkonna poliitika kujundamine
HPP8101 Teadusmetodoloogia
HLX8040 Teadusvõõrkeel
HPP8112 Töönõustamine ja tööelu kvaliteet
HPP8109 Tööohutus ja töötervishoid
HOE6025 Tööõigus
HPP8103 Tööpsühholoogia
HPP8205 Töötajate arendamine ja koolitamine
HPP8214 Töötajate psühhopatoloogia ja puuetega töötaja
HPP8104 Töötasustamine ja motiveerimise süsteemid
TTS1080 Tööturuprotsessid ja -poliitika
HPP8212 Virtuaalsed, mobiilsed ja multilokaalsed töökohadTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)