Edit this pageHVJM12

HVJM12/12 - Tehnoloogiaõigus 〔Õppekava ÕIS-is〕

IDK0310 Automaatsed ja süstematiseeritud õiguslikud protsessid
HOE7170 Autoriõigused ja naabrusõigused
HOE7090 Biotehnoloogia ja intellektuaalne omand
HOE7130 E-kaubandus
IDK0300 E-riigi infotehnoloogilised lahendused
HOE7070 Euroopa eraõiguse mudelnormid
HOL7002 Euroopa Liidu konkurentsiõiguse kaasuste analüüs
HOL7004 Euroopa Liidu siseturuõiguse kaasuste analüüs
HOX7008 Harjutuskohtuvõistlus
HOE7050 IKT õigus
HOE7140 Infotehnoloogiliste toodete õiguslik režiim ja kaitse
HOE7160 Intellektuaalne omand ja konkurentsiõigus
HOE7180 Intellektuaalomandi Due Diligence
HOE7120 Internetis toimijate õigused, kohustused ja vastutus
HOE7020 Kosmoseõigus ja kommunikatsioon
HOE7150 Küberkaitse ja õigus
HOE7100 Külalisloengute sari: Õigus ja tehnoloogia praktikas
HOE7030 Meedia ja õigus
HOE7080 Põhiõigused
HOE7200 Praktika
HOR6017 Rahvusvaheline avalik õigus
HOE7060 Rahvusvaheline eraõigus
HOE7190 Reklaamiõigus
HOE7010 Sissejuhatus tehnoloogiaõigusesse
HHL1250 Tehnoloogia ja ühiskond
HOE7040 Tehnoloogia ja üksikisik: õiguseetika küsimusi
HOE7110 TööstusomandTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)