Edit this pageHVWM11

HVWM11/12 - Töö- ja organisatsioonipsühholoogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

HPP8320 Eetika ja väärtused töö- ja organisatsioonipsühholoogias
TMJ0110 Ettevõtluse alused
HPP8520 Grupiprotsessid ja meeskonna arendamine
HPP8370 Hindamine ja mõõtmine töö- ja organisatsioonipsühholoogias
HPP8102 Inimfaktor inseneriteaduses
HHP8202 Juhtimispsühholoogia
HPP8440 Kommunikatsiooni juhtimine organisatsioonis
HPP8340 Konsulteerimis- ja nõustamisoskused
MHT0060 Kvaliteedijuhtimine
HPP8115 Majanduspsühholoogia
HPP8213 Organisatsiooni areng ja innovatsioon
HPP8410 Organisatsiooniteooria ja -psühholoogia
HPP8480 Personali arendamine ja koolitus
HPP8460 Personali planeerimine, valik ja hindamine
HPP8430 Personalipsühholoogia alused
HPP8380 Praktika
HPP8360 Sekkumismeetodid ja hindamine
HPP8310 Sissejuhatus töö-, organisatsiooni- ja personalipsühholoogiasse
HPP8540 Tehnopsühholoogia
HPP8470 Töö- ja organisatsioonipsühholoogia interventsioon
HPP8420 Töö- ja tööstuspsühholoogia
HPP8510 Töömotivatsioon
HPP8490 Töötervishoid ja tööohutus
HPP8450 Töötervishoiupsühholoogia ja tööelu kvaliteet
TTS1080 Tööturuprotsessid ja -poliitika
HPP8550 Uudsed uuringumeetodid töö- ja organisatsioonipsühholoogias
HPP8350 Uurimismeetodid ja andmeanalüüs
HPP8212 Virtuaalsed, mobiilsed ja multilokaalsed töökohadTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)