Edit this pageIABM02

IABM02/14 - Äriinfotehnoloogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

IDK5151 Agentorienteeritud modelleerimine ja multiagentsüsteemid
IDU0010 Andmeaidad, ERP- ja CRM-süsteemid
IDN5420 Andmeanalüüs
IDN0100 Andmekaevandamine
IDU0116 Ärianalüüs
TMM1770 Ärisuhtlus ja äriläbirääkimised
IDU003P Erialapraktika
IDU0180 Eriseminar magistrantidele
TMJ3331 Ettevõtlus ja äri planeerimine
IDU1321 Ettevõtte äriarhitektuur
IDU1322 Ettevõtte äriarhitektuur - projekt
TMM1060 E-turundus
TER0610 Finantsjuhtimine
IDU1342 Infosüsteemide turvalisus
IDU1341 Infosüsteemide ülalhoid
IDU3390 Infosüsteemi projekti juhtimine
IDU0040 Infosüsteemi strateegiline juhtimine ja arendamine
TMO1130 Inimressursi juhtimine
IDX5711 Intelligentsed süsteemid
IDX5712 Intelligentsed süsteemid - projekt
IDK1332 Kasutajamugavus ja kasutajakogemus
IDU0031 Kirjutamise ja esinemise alused
IRT0080 Kommunikatsiooniteenuste arendus
TTO3280 Lepinguõigus
IDX5040 Multimeedia
IDU0050 Objektorienteeritud disain
IDU0191 Protsessitehnika infosüsteemide arendamisel
IDU0192 Protsessitehnika infosüsteemide arendamisel - projekt
TER3660 Rahandusotsused
IDS0010 Sissejuhatus andmeturbesse
IDK6100 Sotsiaalne tarkvara ja võrgukogukonnad
IDN5120 Täppismeetodid otsustuste vastuvõtmisel
IDX5721 Tarkvara kvaliteet ja standardid
IDX5722 Tarkvara kvaliteet ja standardid - ainetöö
HLX8040 Teadusvõõrkeel

IABM02/09 - Äriinfotehnoloogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

IDK5151 Agentorienteeritud modelleerimine ja multiagentsüsteemid
IDU0010 Andmeaidad, ERP- ja CRM-süsteemid
IDN5420 Andmeanalüüs
IDN0100 Andmekaevandamine
TMM1770 Ärisuhtlus ja äriläbirääkimised
ISS0090 Arukad hooned
IDU003P Erialapraktika
IDU0180 Eriseminar magistrantidele
TMM1060 E-turundus
IDU3390 Infosüsteemi projekti juhtimine
IDU0021 Infosüsteemi strateegiline analüüs
IDU0022 Infosüsteemi strateegiline analüüs - projekt
IDU0040 Infosüsteemi strateegiline juhtimine ja arendamine
TMO1130 Inimressursi juhtimine
IDX5711 Intelligentsed süsteemid
IDX5712 Intelligentsed süsteemid - projekt
IDU0031 Kirjutamise ja esinemise alused
IRT0080 Kommunikatsiooniteenuste arendus
TTO3280 Lepinguõigus
IDX5040 Multimeedia
IDU0050 Objektorienteeritud disain
IDU0191 Protsessitehnika infosüsteemide arendamisel
IDU0192 Protsessitehnika infosüsteemide arendamisel - projekt
TER3660 Rahandusotsused
IDS0010 Sissejuhatus andmeturbesse
IDK6100 Sotsiaalne tarkvara ja võrgukogukonnad
IDN5120 Täppismeetodid otsustuste vastuvõtmisel
IDX5721 Tarkvara kvaliteet ja standardid
IDX5722 Tarkvara kvaliteet ja standardid - ainetöö
HLX8040 Teadusvõõrkeel

IABM02/02 - Äriinfotehnoloogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

IDU0010 Andmeaidad, ERP- ja CRM-süsteemid
IDN5420 Andmeanalüüs
ISS0090 Arukad hooned
IDU002P Erialapraktika
IDU0180 Eriseminar magistrantidele
TMM1060 E-turundus
IDU5570 Infosüsteemide arendamise tehnoloogia
IDU0172 Infosüsteemide arendustehnoloogia - projekt
IDU3390 Infosüsteemi projekti juhtimine
IDU0021 Infosüsteemi strateegiline analüüs
IDU0022 Infosüsteemi strateegiline analüüs - projekt
IDU0040 Infosüsteemi strateegiline juhtimine ja arendamine
TMO1130 Inimressursi juhtimine
IDX5711 Intelligentsed süsteemid
IDX5712 Intelligentsed süsteemid - projekt
IDU0030 Kirjutamise ja esinemise alused
IRT0080 Kommunikatsiooniteenuste arendus
TTO3280 Lepinguõigus
IDX5040 Multimeedia
IAG0120 Operatsioonisüsteemid
TER3660 Rahandusotsused
IDS0010 Sissejuhatus andmeturbesse
IDS0020 Sissejuhatus krüptograafiasse
IDN5120 Täppismeetodid otsustuste vastuvõtmisel
IDU0100 Tarkvaraagendid ja agendisüsteemid
IDX5721 Tarkvara kvaliteet ja standardid
IDX5722 Tarkvara kvaliteet ja standardid - ainetöö
HLX8040 TeadusvõõrkeelTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)