Edit this pageIAPM02

IAPM02/15 - Informaatika 〔Õppekava ÕIS-is〕

IDY0303 Agentorienteeritud modelleerimine ja multiagentsüsteemid
ITI8590 Algoritmide ja andmestruktuuride erikursus
ITX004P Erialapraktika
HLI3001 Ettekannete ja sõnavõttude koostamine ja pidamine
TMJ3331 Ettevõtlus ja äri planeerimine
IDU0210 Hajusarhitektuurid
IDX5711 Intelligentsed süsteemid
IDX5712 Intelligentsed süsteemid - projekt
ITT0040 Loogika arvutiteaduses
ITX8301 Magistriseminar I
ITX8302 Magistriseminar II
IDX5060 Mängude ja virtuaalkeskkondade programmeerimine
ITI8565 Masinõpe
YMR0050 Operatsioonianalüüs
ITX829P Õpetamispraktika
ITT8060 Programmeerimise erikursus
IDU0191 Protsessitehnika infosüsteemide arendamisel
IDU0192 Protsessitehnika infosüsteemide arendamisel - projekt
ITI8510 Reaalaja operatsioonisüsteemid ja süsteemprogrammeerimine
ITT0050 Rekursiooni- ja keerukusteooria
ITV0071 Semantika ja analüütiline filosoofia
ITX8530 Tarkvaraarenduse meeskonnaprojekt: tellimus
ITX8540 Tarkvaraarenduse teaduspõhine meeskonnaprojekt: startup
IDU1550 Tarkvara arhitektuur ja disain
IDX1511 Tarkvara protsessid ja kvaliteet
ITI8531 Tarkvara süntees ja verifitseerimine
ITI8610 Tarkvara töökindlus
ITI8600 Teadmispõhise tarkvaraarenduse meetodid
HLX8040 Teadusvõõrkeel
IDU0080 Veebiteenused ja Interneti-lahenduste arhitektuur

IAPM02/14 - Informaatika 〔Õppekava ÕIS-is〕

IDY0303 Agentorienteeritud modelleerimine ja multiagentsüsteemid
ITI8590 Algoritmide ja andmestruktuuride erikursus
IDN0100 Andmekaevandamine
ITI0090 Arvutigraafika teooria ja praktika
IDN5590 Eksperimentaalsed sõresüsteemid
TMT0040 Ergonoomika
IDU005P Erialapraktika
IDN8062 Eriseminar magistrantidele
HLI3001 Ettekannete ja sõnavõttude koostamine ja pidamine
TMJ3331 Ettevõtlus ja äri planeerimine
ITI0130 Formaalsed meetodid
ITI0135 Formaalsed meetodid - projekt
ITI0031 Funktsionaalne programmeerimine
YFR0012 Füüsika II
IDU0210 Hajusarhitektuurid
IDU3390 Infosüsteemi projekti juhtimine
IDU0021 Infosüsteemi strateegiline analüüs
IDU0022 Infosüsteemi strateegiline analüüs - projekt
IDX5711 Intelligentsed süsteemid
IDX5712 Intelligentsed süsteemid - projekt
ITT0040 Loogika arvutiteaduses
IDX5060 Mängude ja virtuaalkeskkondade programmeerimine
IDU3191 Meeskonnatöö infosüsteemi arendamisel
IDU3192 Meeskonnatöö infosüsteemi arendamisel - projekt
IDX5040 Multimeedia
IDU0050 Objektorienteeritud disain
YMR0050 Operatsioonianalüüs
ITX829P Õpetamispraktika
ITT8030 Programmikeelte semantika
IDU0191 Protsessitehnika infosüsteemide arendamisel
IDU0192 Protsessitehnika infosüsteemide arendamisel - projekt
ITV0081 Rakendusliku loogika süvakursus
ITT0050 Rekursiooni- ja keerukusteooria
ITV0071 Semantika ja analüütiline filosoofia
IDS0010 Sissejuhatus andmeturbesse
IDS0020 Sissejuhatus krüptograafiasse
IDK6100 Sotsiaalne tarkvara ja võrgukogukonnad
ITV0020 Süsteemprogrammeerimine keeles C
IDX5721 Tarkvara kvaliteet ja standardid
IDX5722 Tarkvara kvaliteet ja standardid - ainetöö
IAG0060 Tarkvara projektijuhtimine
ITI0120 Tarkvara testimise alused
ITV0060 Teadmiste otsing, formaliseerimine ja hoidmine
HLX8040 Teadusvõõrkeel
ITI8560 Tehisintellekti põhimõtted
YMA5200 Üldalgebra alused
IDU0080 Veebiteenused ja Interneti-lahenduste arhitektuur
IDK5210 Visuaalprogrammeerimine

IAPM02/12 - Informaatika 〔Õppekava ÕIS-is〕

IDY0303 Agentorienteeritud modelleerimine ja multiagentsüsteemid
ITI8590 Algoritmide ja andmestruktuuride erikursus
IDN0100 Andmekaevandamine
ITI0090 Arvutigraafika teooria ja praktika
IDN5590 Eksperimentaalsed sõresüsteemid
TMT0040 Ergonoomika
IDU005P Erialapraktika
IDN8062 Eriseminar magistrantidele
HLI3001 Ettekannete ja sõnavõttude koostamine ja pidamine
TMJ3330 Ettevõtte majandusõpetus
ITI0130 Formaalsed meetodid
ITI0135 Formaalsed meetodid - projekt
ITI0031 Funktsionaalne programmeerimine
YFR0012 Füüsika II
IDU0210 Hajusarhitektuurid
IDU3390 Infosüsteemi projekti juhtimine
IDU0021 Infosüsteemi strateegiline analüüs
IDU0022 Infosüsteemi strateegiline analüüs - projekt
IDX5711 Intelligentsed süsteemid
IDX5712 Intelligentsed süsteemid - projekt
ITT0040 Loogika arvutiteaduses
IDX5060 Mängude ja virtuaalkeskkondade programmeerimine
IDU3191 Meeskonnatöö infosüsteemi arendamisel
IDU3192 Meeskonnatöö infosüsteemi arendamisel - projekt
IDX5040 Multimeedia
IDU0050 Objektorienteeritud disain
YMR0050 Operatsioonianalüüs
ITX829P Õpetamispraktika
ITT8030 Programmikeelte semantika
IDU0191 Protsessitehnika infosüsteemide arendamisel
IDU0192 Protsessitehnika infosüsteemide arendamisel - projekt
ITV0081 Rakendusliku loogika süvakursus
ITT0050 Rekursiooni- ja keerukusteooria
ITV0071 Semantika ja analüütiline filosoofia
IDS0010 Sissejuhatus andmeturbesse
IDS0020 Sissejuhatus krüptograafiasse
IDK6100 Sotsiaalne tarkvara ja võrgukogukonnad
ITV0020 Süsteemprogrammeerimine keeles C
IDX5721 Tarkvara kvaliteet ja standardid
IDX5722 Tarkvara kvaliteet ja standardid - ainetöö
IAG0060 Tarkvara projektijuhtimine
ITI0120 Tarkvara testimise alused
ITV0060 Teadmiste otsing, formaliseerimine ja hoidmine
HLX8040 Teadusvõõrkeel
ITI8560 Tehisintellekti põhimõtted
YMA5200 Üldalgebra alused
IDU0080 Veebiteenused ja Interneti-lahenduste arhitektuur
IDK5210 Visuaalprogrammeerimine

IAPM02/09 - Informaatika 〔Õppekava ÕIS-is〕

IDY0303 Agentorienteeritud modelleerimine ja multiagentsüsteemid
ITI8590 Algoritmide ja andmestruktuuride erikursus
IDN0100 Andmekaevandamine
ITI0090 Arvutigraafika teooria ja praktika
IDN5590 Eksperimentaalsed sõresüsteemid
TMT0040 Ergonoomika
IDU005P Erialapraktika
IDN8062 Eriseminar magistrantidele
HLI3001 Ettekannete ja sõnavõttude koostamine ja pidamine
TMJ3330 Ettevõtte majandusõpetus
ITI0130 Formaalsed meetodid
ITI0135 Formaalsed meetodid - projekt
ITI0030 Funktsionaalne programmeerimine
YFR0012 Füüsika II
IDU0210 Hajusarhitektuurid
IDU3390 Infosüsteemi projekti juhtimine
IDU0021 Infosüsteemi strateegiline analüüs
IDU0022 Infosüsteemi strateegiline analüüs - projekt
IDX5711 Intelligentsed süsteemid
IDX5712 Intelligentsed süsteemid - projekt
ITT0040 Loogika arvutiteaduses
ITI0020 Loogiline programmeerimine
IDX5060 Mängude ja virtuaalkeskkondade programmeerimine
IDU3191 Meeskonnatöö infosüsteemi arendamisel
IDU3192 Meeskonnatöö infosüsteemi arendamisel - projekt
IDX5040 Multimeedia
IDU0050 Objektorienteeritud disain
YMR0050 Operatsioonianalüüs
ITX829P Õpetamispraktika
ITT8030 Programmikeelte semantika
IDU0191 Protsessitehnika infosüsteemide arendamisel
IDU0192 Protsessitehnika infosüsteemide arendamisel - projekt
ITV0081 Rakendusliku loogika süvakursus
ITT0050 Rekursiooni- ja keerukusteooria
ITV0071 Semantika ja analüütiline filosoofia
IDS0010 Sissejuhatus andmeturbesse
IDS0020 Sissejuhatus krüptograafiasse
IDK6100 Sotsiaalne tarkvara ja võrgukogukonnad
IDX5721 Tarkvara kvaliteet ja standardid
IDX5722 Tarkvara kvaliteet ja standardid - ainetöö
IAG0060 Tarkvara projektijuhtimine
ITI0120 Tarkvara testimise alused
ITV0060 Teadmiste otsing, formaliseerimine ja hoidmine
HLX8040 Teadusvõõrkeel
YMA5200 Üldalgebra alused
IDU0080 Veebiteenused ja Interneti-lahenduste arhitektuur
IDK5210 Visuaalprogrammeerimine

IAPM02/02 - Informaatika 〔Õppekava ÕIS-is〕

ITV0090 Andmebaaside administreerimine
IAG0020 Andmebaasi võrguliidesed
ITI0090 Arvutigraafika teooria ja praktika
IDN5590 Eksperimentaalsed sõresüsteemid
TMT0040 Ergonoomika
IDU002P Erialapraktika
IDN8061 Eriseminar magistrantidele
TMJ3330 Ettevõtte majandusõpetus
ITI0060 Formaalsed meetodid
IDU5570 Infosüsteemide arendamise tehnoloogia
IDU3390 Infosüsteemi projekti juhtimine
IDU0021 Infosüsteemi strateegiline analüüs
IDU0022 Infosüsteemi strateegiline analüüs - projekt
IDX5711 Intelligentsed süsteemid
IDX5712 Intelligentsed süsteemid - projekt
ITI0041 Loogika arvutiteaduses
ITI0020 Loogiline programmeerimine
IDX5060 Mängude ja virtuaalkeskkondade programmeerimine
IDU3191 Meeskonnatöö infosüsteemi arendamisel
IDU3192 Meeskonnatöö infosüsteemi arendamisel - projekt
IDX5040 Multimeedia
IDU0050 Objektorienteeritud disain
IAG0120 Operatsioonisüsteemid
ITV0050 Operatsioonisüsteemid ja arvutivõrkude administreerimine
IDU0150 Rakendusarhitektuurid II
ITV0080 Rakendusliku loogika süvakursus
ITI0070 Rekursiooniteooria
ITV0070 Semantika ja analüütiline filosoofia
IDS0010 Sissejuhatus andmeturbesse
IDS0020 Sissejuhatus krüptograafiasse
IDU0160 Süsteemiarhitektuurid
IDK3770 Tabelarvutussüsteemid
IDX5721 Tarkvara kvaliteet ja standardid
IDX5722 Tarkvara kvaliteet ja standardid - ainetöö
ITV0060 Teadmiste otsing, formaliseerimine ja hoidmine
HLX8040 Teadusvõõrkeel
IDK5590 Translaatorite koostamine
IDK5210 Visuaalprogrammeerimine
ITV0040 Võrgurakendused II - hajussüsteemide tehnoloogiaTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)