Edit this pageIAQD02

IAQD02/09 - Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

IDK9010 Agentorienteeritud modelleerimise eriteemad
ISP9630 Agentsüsteemide alused
ITV9190 Andmebaasisüsteemide tehnoloogia eripeatükid
IDN9050 Andmekaevandamise eriteemad
IEM9040 Bioonika
IXX9611 Doktorantide õpetamispraktika I
IXX9612 Doktorantide õpetamispraktika II
IXX9601 Doktoriseminar I
IXX9602 Doktoriseminar II
IXX9603 Doktoriseminar III
ISS9630 Dünaamiliste süsteemide juhtimine
ISS9620 Dünaamiliste süsteemide modelleerimine
IED9050 Elektroonikadisain
IED9030 Elektroonika ja bioonika
ITI9191 Formaalmeetodite eripeatükid
HHP9010 Juhtimispsühholoogia
ITT9130 Konkreetne matemaatika
HHP9030 Kõrgkoolididaktika
IDS9030 Krüptograafia eriteemad
IRM9080 Mikrolaineseadmete mudeldamine
IDU9070 Mudelitel põhinevad arhitektuurid
IDU9060 Nõuete analüüs - mudelil põhinev lähenemisviis
IAY9610 Optimeerimisalgoritmid riistvara sünteesis
DBB9060 Optosensoorika
IED9040 Pooljuhtelektroonika
ISP9070 Proaktiivtehnoloogiad
ITT9031 Programmikeelte semantika
ITV9070 Semantika ja analüütiline filosoofia
IRT9040 Sideteooria
ISC9610 Sidude ja süsteemide teooria
IRZ9041 Stohhastiliste signaalide ja süsteemide erikursus
IAG9610 Tarkvara projektijuhtimine
HHF9030 Teadusfilosoofia
HUP9010 Teadus- ja hariduskorraldus
IDX9022 Tehisintellekti rakendused info- ja teadmussüsteemides
ISP9610 Tehisintellekt ja reaalaeg
IAF9530 Usaldusväärsed süsteemid
IAF9550 Vigade ja rikete lokaliseerimine digitaalsüsteemides
IEA9030 Voolutoime-elektroonika ja signaalitöötlus

IAQD02/02 - Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

IRZ9010 Adaptiivne signaalitöötlus
ISP9030 Agentsüsteemide alused
IXX9510 Ametipraktika
ITI9120 Arvutiteaduse eriteemad
IAY9140 Automaatide algebraline struktuuriteooria
ITV9150 Automaatne teoreemitõestamine I
ITV9160 Automaatne teoreemitõestamine II
IAY9110 Digitaalsüsteemide kõrgtaseme süntees
IAF9110 Digitaalsüsteemide testi erikursus
IRZ9020 Diskreetsed juhuslikud signaalid ja nende töötlemine
IXX9500 Doktoriseminar
ISS9030 Dünaamiliste süsteemide juhtimine
ISS9020 Dünaamiliste süsteemide modelleerimine
IED9020 Elektroonikadisain
IED9010 Elektroonika komponendid II: Hajumis- ja transpordinähtused pooljuhtides
IED9000 Elektroonika komponendid I: Tänapäevase tahkiselektroonika probleemid
ITI9190 Formaalne verifitseerimine
ITI9130 Funktsionaalsete programmeerimiskeelte kompileerimine
ITI9100 Hübriidsete süsteemide erikursus
IRT9160 Info komprimeerimine
IDN9010 Informaatika-alased alusuuringud I
IDN9020 Informaatika-alased alusuuringud II
IDU9010 Infosüsteemide arendamise eriteemad I
IDU9020 Infosüsteemide arendamise eriteemad II
IDS9010 Infoturbe eriteemad I
IDS9020 Infoturbe eriteemad II
IRM9010 Juhitavad antennivõred
HHP9010 Juhtimispsühholoogia
YFT8191 Kaasaegne füüsika I
YFT8192 Kaasaegne füüsika II
IAF9120 Kiipsüsteemide testimine ja diagnostika
HHP9020 Kõrgkoolididaktika
IRO9130 Kujundi digitaaltöötluse algoritmid
YMM9060 Matemaatika doktorantidele I
YMR9140 Matemaatika doktorantidele II
KCM9000 Materjaliteaduse eripeatükid
IRM9030 Mikrolaineseadmete matemaatiline mudeldamine
IDU9030 Mudelitel põhinevad arhitektuurid I
IDU9040 Mudelitel põhinevad arhitektuurid II
IRM9020 Optilised süsteemid
IAY9120 Optimeerimisalgoritmid
IAF9130 Otsustusdiagrammid ja nende rakendused digitaaldiagnostikas
IRO9050 Raadiosignaalide mitmetaktilised teisendused
TMK9160 Rahvusvaheline äritegevus III
ISP9020 Reaalaja tarkvara
IRZ9040 Ruumiline signaalide töötlemine
IRT9070 Sidesüsteemide struktuurid
IRT9030 Sideteooria
ISC9020 Sidude ja süsteemide disain
ISC9010 Sidude ja süsteemide teooria
IRO9040 Statistilise raadiotehnika erikursus
YFR8150 Tahke keha füüsika
IDX9010 Tarkvara kvaliteedijuhtimise ja standardite eriteemad
IAG9110 Tarkvara projektijuhtimine
IAG9120 Tarkvaraprotsesside kvaliteet
HHF9030 Teadusfilosoofia
IXX9520 Teadusgrantide taotluste koostamine ja kaitsmine
HUP9010 Teadus- ja hariduskorraldus
IDX9020 Tehisintellekti rakendused info- ja teadmussüsteemides
ITV9170 Tehisintellekti süsteemid internetis, semantiline võrk I
ITV9180 Tehisintellekti süsteemid internetis, semantiline võrk II
ISP9010 Tehisintellekt ja reaalaeg
IEM9000 Tehnoloogia ja füsioloogia I: Biomimeetika
IEM9010 Tehnoloogia ja füsioloogia II: Bioimpedants
IXX9530 Uurimisteemakeskne individuaalõpe
IEM9020 Voolutoime-elektroonika ja signaalitöötlusTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)