Edit this pageIATM02

IATM02/14 - Telekommunikatsioon 〔Õppekava ÕIS-is〕

IRZ0090 Adaptiivne signaalitöötlus
ITV8060 Arvutivõrkude turvalisus
YMR5730 Arvutusmeetodid
IRZ0180 Audiovisuaalse info kodeerimine
IRT0150 Digitaalne andmeülekanne
IRO0080 Digitaalne spektraalanalüüs
IRO0100 Elektromagnetiline ühildavus sidetehnikas
TMT0040 Ergonoomika
IRT020P Erialapraktika
TMJ3331 Ettevõtlus ja äri planeerimine
IRM0120 Fiiberoptiline kommunikatsioon
IRZ0080 Funktsionaalsed signaaliprotsessorid
IRT0090 Helitehnika ja akustika
IRO0050 Infoedastusseadmed
IRO0060 Infosüsteemide elektriseadmed
IRZ0170 Kaasaegne traadita side
IRZ0190 Kanalikodeerimine telekommunikatsioonis
IRT0100 Kommunikatsioonivõrkude struktuurid ja teenused
IRO0070 Kõrgsageduslik signaalitöötlus
IRM0060 Mobiilsete juurdepääsuvõrkude plaanimine
IRT0180 Multimeedia tehnoloogiad
MER0130 Optimeerimismeetodid
ITI0011 Programmeerimise põhikursus Javas
IRM0070 Sideseadmete disain
IRM0100 Sideseadmete mudeldamine
IRO0120 Sidesüsteemide analüüs
IRT0120 Sideteooria
IRZ0070 Signaaliprotsessorid
IRT0190 Standardimine sidetehnikas
HLX8040 Teadusvõõrkeel
IRT0170 Telekommunikatsiooni teenuste arendus
IRT0160 Telekommunikatsiooni teenuste võrgurakenduste platvormid
ITV0110 Võrgurakendused I
ITV0120 Võrgurakendused II

IATM02/09 - Telekommunikatsioon 〔Õppekava ÕIS-is〕

IRZ0090 Adaptiivne signaalitöötlus
IRT0030 Andmeside
YMR5730 Arvutusmeetodid
YMR0010 Diferentsiaalvõrrandid
IRO0080 Digitaalne spektraalanalüüs
IRO0100 Elektromagnetiline ühildavus sidetehnikas
TMT0040 Ergonoomika
IRT020P Erialapraktika
TMJ3330 Ettevõtte majandusõpetus
IRZ0060 Häirekindlus
IRZ0120 Hajaspekter sides
IRT0090 Helitehnika ja akustika
IRO0050 Infoedastusseadmed
IRZ0050 Infohankesüsteemid
IRO0060 Infosüsteemide elektriseadmed
IRT0100 Kommunikatsioonivõrkude struktuurid ja teenused
IRO0070 Kõrgsageduslik signaalitöötlus
IRM0060 Mobiilsete juurdepääsuvõrkude plaanimine
IRT0070 Multimeedia teenused
IRM0090 RF disaini paketid
IRT0040 Sideseadmed
IRM0070 Sideseadmete disain
IRM0100 Sideseadmete mudeldamine
IRT0050 Sidesüsteemid
IRO0120 Sidesüsteemide analüüs
IRO0110 Sidetehnilised standardid
IRT0120 Sideteooria
IRZ0070 Signaaliprotsessorid
HLX8040 Teadusvõõrkeel
IRT0110 Televisiooni- ja videotehnika

IATM02/02 - Telekommunikatsioon 〔Õppekava ÕIS-is〕

IRZ0090 Adaptiivne signaalitöötlus
IRT0030 Andmeside
IRO0080 Digitaalne spektraalanalüüs
IRO0100 Elektromagnetiline ühildavus sidetehnikas
TMT0040 Ergonoomika
TMJ3330 Ettevõtte majandusõpetus
IRZ0080 Funktsionaalsed signaaliprotsessorid
IRZ0060 Häirekindlus
IRZ0120 Hajaspekter sides
IRT0090 Helitehnika ja akustika
IRO0050 Infoedastusseadmed
IRZ0050 Infohankesüsteemid
IRO0060 Infosüsteemide elektriseadmed
IRT0100 Kommunikatsioonivõrkude struktuurid ja teenused
IRO0070 Kõrgsageduslik signaalitöötlus
IED0010 Mikroelektroonika
IRM0060 Mobiilsete juurdepääsuvõrkude plaanimine
IRT0070 Multimeedia teenused
IRM0090 RF disaini paketid
IRT0040 Sideseadmed
IRM0070 Sideseadmete disain
IRM0100 Sideseadmete mudeldamine
IRT0050 Sidesüsteemid
IRO0120 Sidesüsteemide analüüs
IRO0130 Sidesüsteemide ärimudelid
IRO0110 Sidetehnilised standardid
IRT0120 Sideteooria
IRZ0070 Signaaliprotsessorid
IRZ0110 Statistiline raadiotehnika
HLX8040 Teadusvõõrkeel
IRT0110 Televisiooni- ja videotehnikaTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)