Edit this pageIVCM09

IVCM09/15 - Küberkaitse 〔Õppekava ÕIS-is〕

IDN0110 Andmekaevandamine ja võrgustike analüüs
ITX8200 Arvutite ja seadmete analüüs
ITX8205 Arvutivõrgu ja võrguliikluse analüüs
ITV8060 Arvutivõrkude turvalisus
HOE7023 Digitaalsed tõendid
ITX8220 Digitaalse ekspertiisi erikursus I
ITX8221 Digitaalse ekspertiisi erikursus II
ITX8230 Digitaalse ekspertiisi seminar
HLI2200 Eesti keel ja kultuur I
TMJ0110 Ettevõtluse alused
ITX8090 Info- ja küberturbe tagamine organisatsioonides
ITC8070 Infosüsteemide ründed ja kaitse
IBX0030 Innovaatika ja loov probleemilahendus
HOE7120 Internetis toimijate õigused, kohustused ja vastutus
ITV0055 Kaasaegsete operatsioonisüsteemide ülevaade
MTAT.07.020 Krüptograafia uurimisprojekt
MTAT.07.019 Krüptograafia uurimisseminar
MTAT.07.014 Krüptograafilised protokollid
MTAT.07.002 Krüptoloogia I
MTAT.07.003 Krüptoloogia II
ITC8010 Küberjulgeoleku õiguslikud alused
ITC8050 Küberjulgeoleku strateegia ja operatsioonide alused
ITX8050 Küberkaitse erikursus
ITX8040 Küberkaitse eriseminar
ITX8043 Küberturbe põhialused ja juhtimine
ITX8042 Kurivara
ITX8060 Kurivara II
IDU0450 Meeskonnatöö - projekt
ITX8071 Monitooringulahendused küberkaitses
HPP8410 Organisatsiooniteooria ja -psühholoogia
ITX8512 Praktika
HOX6070 Privaatsus- ja andmekaitseõigus
IDK1011 Programmeerimise algkursus
MTAT.07.017 Rakenduslik krüptograafia
IAG0650 Riikliku andmevahetuskihi projekteerimine ja arendamine
ITX8080 Rünnete ja kaitse simuleerimine
ITX0025 Sissejuhatus infotehnoloogiasse
MTAT.03.248 Sissejuhatus interneti-psühholoogiasse
ITX8110 Sissejuhatus kombinatoorikasse ja krüptograafiasse
MTAT.07.018 Sõjakunsti ajalugu: antiikajast võrgupõhise sõjapidamiseni
MTAT.03.245 Sotsiaalinformaatika
MTAT.08.021 Süsteemihaldus
HLX8040 Teadusvõõrkeel
HOE7040 Tehnoloogia ja üksikisik: õiguseetika küsimusi
HPP8540 Tehnopsühholoogia
ITX8210 Turvaintsidendi halduse ja küberkriminalistika meetodid
MTAT.07.015 Turvalise programmeerimise meetodid
MTAT.07.016 Turvalise programmeerimise meetodid: projektitöö
MTAT.03.307 Turvalise tarkvaradisaini põhimõtted
ITC8060 Võrguprotokollide disain
ITV8040 Võrgutehnoloogia I
ITV8050 Võrgutehnoloogia II

IVCM09/14 - Küberkaitse 〔Õppekava ÕIS-is〕

IDN0110 Andmekaevandamine ja võrgustike analüüs
ITX8200 Arvutite ja seadmete analüüs
ITX8205 Arvutivõrgu ja võrguliikluse analüüs
ITV8060 Arvutivõrkude turvalisus
ITX8215 Digitaalsed tõendid
ITX8220 Digitaalse ekspertiisi erikursus I
ITX8221 Digitaalse ekspertiisi erikursus II
ITX8230 Digitaalse ekspertiisi seminar
HLI2200 Eesti keel ja kultuur I
TMJ0110 Ettevõtluse alused
ITX8090 Info- ja küberturbe tagamine organisatsioonides
ITX8063 Infosüsteemide häkkimisründed ja kaitse
ITX8062 Infosüsteemide massründed ja kaitse
IBX0030 Innovaatika ja loov probleemilahendus
HOE7120 Internetis toimijate õigused, kohustused ja vastutus
ITV0055 Kaasaegsete operatsioonisüsteemide ülevaade
MTAT.07.020 Krüptograafia uurimisprojekt
MTAT.07.019 Krüptograafia uurimisseminar
MTAT.07.014 Krüptograafilised protokollid
MTAT.07.002 Krüptoloogia I
MTAT.07.003 Krüptoloogia II
ITX8041 Küberjulgeoleku õiguslikud alused
ITX8050 Küberkaitse erikursus
ITX8040 Küberkaitse eriseminar
ITX8043 Küberturbe põhialused ja juhtimine
ITX8042 Kurivara
ITX8060 Kurivara II
ITX8071 Monitooringulahendused küberkaitses
HPP8410 Organisatsiooniteooria ja -psühholoogia
ITX8512 Praktika
HOX6070 Privaatsus- ja andmekaitseõigus
IDK1011 Programmeerimise algkursus
MTAT.07.017 Rakenduslik krüptograafia
IAG0650 Riikliku andmevahetuskihi projekteerimine ja arendamine
ITX8080 Rünnete ja kaitse simuleerimine
ITX0025 Sissejuhatus infotehnoloogiasse
MTAT.03.248 Sissejuhatus interneti-psühholoogiasse
ITX8110 Sissejuhatus kombinatoorikasse ja krüptograafiasse
MTAT.07.018 Sõjakunsti ajalugu: antiikajast võrgupõhise sõjapidamiseni
MTAT.03.245 Sotsiaalinformaatika
MTAT.08.021 Süsteemihaldus
HLX8040 Teadusvõõrkeel
HOE7040 Tehnoloogia ja üksikisik: õiguseetika küsimusi
HPP8540 Tehnopsühholoogia
ITX8210 Turvaintsidendi halduse ja küberkriminalistika meetodid
MTAT.07.015 Turvalise programmeerimise meetodid
MTAT.07.016 Turvalise programmeerimise meetodid: projektitöö
MTAT.03.246 Turvalise tarkvaradisaini põhimõtted
MTAT.03.247 Turvalise tarkvaradisaini põhimõtted: projektitöö
ITV8040 Võrgutehnoloogia I
ITV8050 Võrgutehnoloogia II

IVCM09/13 - Küberkaitse 〔Õppekava ÕIS-is〕

IDN0110 Andmekaevandamine ja võrgustike analüüs
ITV8060 Arvutivõrkude turvalisus
HLI2200 Eesti keel ja kultuur I
HLI3001 Ettekannete ja sõnavõttude koostamine ja pidamine
TMJ0110 Ettevõtluse alused
TMJ1030 Ettevõtlus ja äri planeerimine
ITX8090 Info- ja küberturbe tagamine organisatsioonides
ITX8063 Infosüsteemide häkkimisründed ja kaitse
ITX8062 Infosüsteemide massründed ja kaitse
IBX0030 Innovaatika ja loov probleemilahendus
MTAT.07.020 Krüptograafia uurimisprojekt
MTAT.07.019 Krüptograafia uurimisseminar
MTAT.07.014 Krüptograafilised protokollid
MTAT.07.002 Krüptoloogia I
MTAT.07.003 Krüptoloogia II
ITX8041 Küberjulgeoleku õiguslikud alused
ITX8040 Küberkaitse eriseminar
ITX8043 Küberturbe põhialused ja juhtimine
ITX8042 Kurivara
ITX8060 Kurivara II
ITX8510 Menetluspraktika
ITX8071 Monitooringulahendused küberkaitses
HPP8410 Organisatsiooniteooria ja -psühholoogia
IDK1011 Programmeerimise algkursus
MTAT.07.017 Rakenduslik krüptograafia
ITX8080 Rünnete ja kaitse simuleerimine
ITX0025 Sissejuhatus infotehnoloogiasse
MTAT.03.248 Sissejuhatus interneti-psühholoogiasse
ITX8110 Sissejuhatus kombinatoorikasse ja krüptograafiasse
MTAT.07.018 Sõjakunsti ajalugu: antiikajast võrgupõhise sõjapidamiseni
MTAT.03.245 Sotsiaalinformaatika
MTAT.08.021 Süsteemihaldus
IAG0060 Tarkvara projektijuhtimine
HLX8040 Teadusvõõrkeel
HOE7040 Tehnoloogia ja üksikisik: õiguseetika küsimusi
HPP8540 Tehnopsühholoogia
MTAT.07.015 Turvalise programmeerimise meetodid
MTAT.07.016 Turvalise programmeerimise meetodid: projektitöö
MTAT.03.246 Turvalise tarkvaradisaini põhimõtted
MTAT.03.247 Turvalise tarkvaradisaini põhimõtted: projektitöö
ITV8040 Võrgutehnoloogia I
MTAT.08.004 Võrgutehnoloogia II

IVCM09/09 - Küberkaitse 〔Õppekava ÕIS-is〕

TMK8300 Ärieetika
HLI2200 Eesti keel ja kultuur I
ITX8090 Info- ja küberturbe tagamine organisatsioonides
ITX8063 Infosüsteemide häkkimisründed ja kaitse
ITX8062 Infosüsteemide massründed ja kaitse
MJJV.10.033 Kahjukindlustus
MTAT.07.020 Krüptograafia uurimisprojekt
MTAT.07.019 Krüptograafia uurimisseminar
MTAT.07.014 Krüptograafilised protokollid
MTAT.07.002 Krüptoloogia I
MTAT.07.003 Krüptoloogia II
ITX8041 Küberjulgeoleku õiguslikud alused
ITX8040 Küberkaitse eriseminar
ITX8043 Küberturbe põhialused ja juhtimine
ITX8042 Kurivara
ITX8060 Kurivara II
ITX8070 Logide ja kettasisude analüüs
MJRI.10.035 Majanduskeskkond
ITX8511 Menetluspraktika infotehnoloogias
MJJV.03.158 Organisatsioonikäitumine
TMK8280 Rahvusvaheline ettevõtlus
MTAT.07.017 Rakenduslik krüptograafia
ITX8080 Rünnete ja kaitse simuleerimine
MTAT.03.248 Sissejuhatus interneti-psühholoogiasse
MTAT.07.018 Sõjakunsti ajalugu: antiikajast võrgupõhise sõjapidamiseni
MTAT.03.245 Sotsiaalinformaatika
MTAT.08.021 Süsteemihaldus
HLX8040 Teadusvõõrkeel
MTAT.07.015 Turvalise programmeerimise meetodid
MTAT.07.016 Turvalise programmeerimise meetodid: projektitöö
MTAT.03.246 Turvalise tarkvaradisaini põhimõtted
MTAT.03.247 Turvalise tarkvaradisaini põhimõtted: projektitöö
MTAT.08.004 Võrgutehnoloogia IITo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)