Edit this pageIVGM13

IVGM13/15 - E-riigi tehnoloogiad ja teenused 〔Õppekava ÕIS-is〕

IDY0203 Agentorienteeritud modelleerimine ja multiagentsüsteemid
HHA1530 Arengupoliitikad ja üleilmastumine
IDU0320 Äriinfosüsteemid
IDU0330 Äriprotsesside modelleerimine ja automatiseerimine
HOE7220 Arvutiprogrammide ja andmebaaside õiguskaitse
IDU0310 Asjade interneti lahendused: targad seadmed, protsessid ja teenused
IDU0410 E-demokraatia kontseptsioonid
IDU0425 E-riigi lahenduste rakendamise ja turundamise metoodika
TMJ3331 Ettevõtlus ja äri planeerimine
IDU0460 Ettevõtte äriarhitektuuri arendamine
IDU0400 E-valitsemine: poliitikad, strateegiad ja raamistikud
IDU0420 E-valitsemisele ülemineku planeerimine ja rakendamine
HOE7210 E-valitsuse õiguslikud aspektid
HHL1040 Haldusjuhtimine ja avalik haldus
IDU0430 Infohaldus ja digiarhiivindus
IDU0815 Infosüsteemide programmeerimine
IDU0405 Infoühiskonna kontseptsioonid ja põhimõtted
HHI1110 Innovatsioon
IDU0480 Küberturbe põhialused
IDU0401 Magistriseminar
IDU0450 Meeskonnatöö - projekt
HHM1030 Poliitikate kujundamine
IDU006P Praktika
HHA1450 Riik ja valitsemine
IAG0650 Riikliku andmevahetuskihi projekteerimine ja arendamine
IDU0455 Sissejuhatus pilvepõhiste süsteemide arendusse
IDU0470 Teenuskeskne käsitlus avalikus sektoris
HHL1250 Tehnoloogia ja ühiskond
HOE7040 Tehnoloogia ja üksikisik: õiguseetika küsimusi
HHA1420 Tehnoloogiline muutus ja tehnoloogilis-majanduslikud paradigmad
IDU0475 Turvalisus ja privaatsus võrgupõhises maailmas
IDU0440 Virtuaalkeskkondade kasutatavus

IVGM13/14 - E-riigi tehnoloogiad ja teenused 〔Õppekava ÕIS-is〕

IDY0203 Agentorienteeritud modelleerimine ja multiagentsüsteemid
HHA1530 Arengupoliitikad ja üleilmastumine
IDU0320 Äriinfosüsteemid
IDU0330 Äriprotsesside modelleerimine ja automatiseerimine
HOE7220 Arvutiprogrammide ja andmebaaside õiguskaitse
IDU0310 Asjade interneti lahendused: targad seadmed, protsessid ja teenused
IDU0410 E-demokraatia kontseptsioonid
IDU0425 E-riigi lahenduste rakendamise ja turundamise metoodika
TMJ3331 Ettevõtlus ja äri planeerimine
IDU0460 Ettevõtte äriarhitektuuri arendamine
IDU0400 E-valitsemine: poliitikad, strateegiad ja raamistikud
IDU0420 E-valitsemisele ülemineku planeerimine ja rakendamine
HOE7210 E-valitsuse õiguslikud aspektid
HHL1040 Haldusjuhtimine ja avalik haldus
IDU0430 Infohaldus ja digiarhiivindus
IDU0405 Infoühiskonna kontseptsioonid ja põhimõtted
HHI1110 Innovatsioon
IDU0480 Küberturbe põhialused
IDU0450 Meeskonnatöö - projekt
HHM1030 Poliitikate kujundamine
IDU006P Praktika
HHA1450 Riik ja valitsemine
IAG0650 Riikliku andmevahetuskihi projekteerimine ja arendamine
IDU0455 Sissejuhatus pilvepõhiste süsteemide arendusse
IDU0470 Teenuskeskne käsitlus avalikus sektoris
HHL1250 Tehnoloogia ja ühiskond
HOE7040 Tehnoloogia ja üksikisik: õiguseetika küsimusi
HHA1420 Tehnoloogiline muutus ja tehnoloogilis-majanduslikud paradigmad
IDU0475 Turvalisus ja privaatsus võrgupõhises maailmas
IDU0440 Virtuaalkeskkondade kasutatavus

IVGM13/13 - E-riigi tehnoloogiad ja teenused 〔Õppekava ÕIS-is〕

IDY0203 Agentorienteeritud modelleerimine ja multiagentsüsteemid
HHA1530 Arengupoliitikad ja üleilmastumine
IDU0320 Äriinfosüsteemid
IDU0330 Äriprotsesside modelleerimine ja automatiseerimine
HOE7220 Arvutiprogrammide ja andmebaaside õiguskaitse
IDU0310 Asjade interneti lahendused: targad seadmed, protsessid ja teenused
IDU0410 E-demokraatia kontseptsioonid
IDU0425 E-riigi lahenduste rakendamise ja turundamise metoodika
TMJ3331 Ettevõtlus ja äri planeerimine
IDU0460 Ettevõtte äriarhitektuuri arendamine
IDU0400 E-valitsemine: poliitikad, strateegiad ja raamistikud
IDU0420 E-valitsemisele ülemineku planeerimine ja rakendamine
HOE7210 E-valitsuse õiguslikud aspektid
HHL1040 Haldusjuhtimine ja avalik haldus
IDU0430 Infohaldus ja digiarhiivindus
IDU0405 Infoühiskonna kontseptsioonid ja põhimõtted
HHI1110 Innovatsioon
IDU0450 Meeskonnatöö - projekt
HHM1030 Poliitikate kujundamine
IDU006P Praktika
HHA1450 Riik ja valitsemine
IAG0650 Riikliku andmevahetuskihi projekteerimine ja arendamine
IDU0435 Sissejuhatus infoühiskonna tehnoloogiatesse ja e-valitsemisesse
IDU0455 Sissejuhatus pilvepõhiste süsteemide arendusse
IDU0470 Teenuskeskne käsitlus avalikus sektoris
HHL1250 Tehnoloogia ja ühiskond
HOE7040 Tehnoloogia ja üksikisik: õiguseetika küsimusi
HHA1420 Tehnoloogiline muutus ja tehnoloogilis-majanduslikud paradigmad
IDU0475 Turvalisus ja privaatsus võrgupõhises maailmas
IDU0440 Virtuaalkeskkondade kasutatavusTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)