Edit this pageKAKM02

KAKM02/09 - Keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

YMR0010 Diferentsiaalvõrrandid
HLE6060 Eesti keele väljendusõpetus
TMJ3330 Ettevõtte majandusõpetus
YKA3411 Instrumentaalanalüüs
KAK0050 Keskkonnakeemia
KAK0052 Keskkonnakeemia - praktikum
KAK0048 Keskkonnakorraldus ning -seadusandlus
TTK0020 Keskkonnaökonoomika
KAK0046 Keskkonnatehnoloogia eriprotsessid
KAK0047 Keskkonnatehnoloogia eriprotsessid - praktikum
KAT0054 Leviprotsessid
KAX0021 Magistripraktika
KMP0220 Polümeeriteaduse alused
KAK0031 Protsesside bilansid ja projekteerimine I
KAT0032 Protsesside bilansid ja projekteerimine II
KAT0033 Protsesside bilansid ja projekteerimine II - praktikum
KAT0010 Protsesside termodünaamika
KAT0041 Reaktsiooniprotsessid I
KAT0044 Reaktsiooniprotsessid - praktikum
KAK8220 Säästlik/puhtam tootmine
HLX8040 Teadusvõõrkeel
YMR3720 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
KAT0051 Tootmisautomaatika
KAT0052 Tootmisautomaatika - praktikum

KAKM02/02 - Keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

YKB5220 Biotehnoloogia I
YKB3221 Biotehnoloogia II
TMJ3330 Ettevõtte majandusõpetus
YKA3411 Instrumentaalanalüüs
KAK0030 Keemiabilansid
KAT5260 Keemiatehnika erikursus I
KAK0050 Keskkonnakeemia
KPK0010 Kütuste keemia ja tehnoloogia
TTR1050 Looduskasutuse ja keskkonnakaitse ökonoomika
KAX0020 Magistripraktika
KAT3231 Matemaatilised meetodid keemiatehnikas I
KPK0020 Mootorikütused ja määrdeained
KMP0010 Polümeeride keemia ja füüsika
KAT0030 Protsesside projekteerimine
KAT0070 Protsesside valik
KAT0043 Reaktsiooniprotsessid - ainetöö
KAT0042 Reaktsiooniprotsessid II
HLX8040 Teadusvõõrkeel
KAK0041 Tööstuslike jäätmete käitlus ja audit I
KAK0043 Tööstuslike jäätmete käitlus ja audit II
KAT0050 Tootmisautomaatika
KAK0080 Vee keemia ja tehnoloogiaTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)