Edit this pageKAYM09

KAYM09/09 - Materjalid ja protsessid jätkusuutlikus energeetikas 〔Õppekava ÕIS-is〕

MSJ0210 Energiamajandus ja plaanimine
MSJ0200 Energia säästmine ja muundamine
LOKT.02.045 Energia salvestamine
KYF0120 Inseneriõppe põhialused
OIEO.06.052 Intellektuaalne omand
MSE0290 Jätkusuutlikud energiatehnoloogiad
KYF0250 Jätkusuutliku energeetika põhialused
KYF0110 Keemia põhialused
TE.0004 Maamajanduse energeetika
LOFY.02.034 Materjalide füüsikalis-keemilised omadused
KYF0190 Materjalide kasutamine
LOKT.02.046 Materjalide tehnoloogia
KYF0240 Materjalide uurimismeetodid
KYF0180 Materjaliteaduse põhialused
LOFY.01.098 Projekti- ja kvaliteedijuhtimine
KYF0140 Sissejuhatus õpingutesse
KYF0260 Sissejuhatus päikeseelektri süsteemidesse
FLFI.02.117 Sotsiaalsed oskused ja eetika
TMM1820 Teaduskommunikatsioon
KYF0170 Teadustöö ja innovatsioon
KYF0160 Termodünaamika
AEK0110 Tuuleenergeetika rakendamine
KYF0210 Uurimistöö 1
KYF0220 Uurimistöö 2
KYF0230 Uurimistöö 3To save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)