Edit this pageKVEM12

KVEM12/15 - Puidu- ja plastitehnoloogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

KMT0430 2D ja 3D tehnoloogiad rõivatööstuses
KMP0340 Biopolümeerid: põhiolemus, tootmine ja kasutamine
KMX0560 CAD/CAM tehnoloogia mööbli-, plasti- ja rõivatööstuses
TMJ3380 Ettevõtlus ja väikeettevõtte juhtimine
KMT0440 Kaasaegsed tekstiilmaterjalid
KMT0490 Kvaliteedijuhtimine rõivatööstuses
KCM0350 Materjalide biolagunemine
KMM0570 Mööblitööstuse tehnoloogia
KMM0580 Pehme mööbli tehnoloogia
KMP0311 Plastitööstuse tehnoloogia 1
KMP0312 Plastitööstuse tehnoloogia 2
KMP0350 Polümeermaterjalide katsetamine
KMP0330 Polümeermaterjalid: saamine ja omadused
KMX0410 Projekt 1
KMX0420 Projekt 2
KMX0430 Projekt 3
KMM0400 Puidu ehitus ja omadused
KMM0470 Puidu-, tekstiili- ja plastijäätmete ringlussevõtt ja energiakasutus
KMM0420 Puidutööstuse tehnoloogia
KMM0450 Puitpolümeerkomposiidid
KAK8220 Säästlik/puhtam tootmine
KMX0370 Sissejuhatus õpingutesse
TES8140 Statistiline analüüs
KYF0170 Teadustöö ja innovatsioon
KMT0480 Tekstiili- ja rõivatööstuse tehnoloogia ja seadmed
MER0070 Toodete ja protsesside modelleerimine
MET8130 Tootmise plaanimine ja juhtimine
KCM0360 Tselluloosi tehnoloogiad

KVEM12/13 - Puidu- ja plastitehnoloogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

KMP0340 Biopolümeerid: põhiolemus, tootmine ja kasutamine
KMX0550 CAD/CAM tehnoloogia puidu- ja plastitööstuse ettevõtetes
TMJ3380 Ettevõtlus ja väikeettevõtte juhtimine
KCM0350 Materjalide biolagunemine
KMM0570 Mööblitööstuse tehnoloogia
KMM0580 Pehme mööbli tehnoloogia
KMP0311 Plastitööstuse tehnoloogia 1
KMP0312 Plastitööstuse tehnoloogia 2
KMP0350 Polümeermaterjalide katsetamine
KMP0330 Polümeermaterjalid: saamine ja omadused
KMP0320 Polümeersete materjalide analüüsimeetodid
KMX0410 Projekt 1
KMX0420 Projekt 2
KMX0430 Projekt 3
KMM0400 Puidu ehitus ja omadused
KMM0460 Puidu- ja plastijäätmete ringlussevõtt ja energiakasutus
KMM0420 Puidutööstuse tehnoloogia
KMM0450 Puitpolümeerkomposiidid
KAK8220 Säästlik/puhtam tootmine
KMX0370 Sissejuhatus õpingutesse
TES8140 Statistiline analüüs
KYF0170 Teadustöö ja innovatsioon
MER0070 Toodete ja protsesside modelleerimine
MET8130 Tootmise plaanimine ja juhtimine
KCM0360 Tselluloosi tehnoloogiadTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)