Edit this pageMADM10

MADM10/14 - Disain ja tootearendus 〔Õppekava ÕIS-is〕

IDY0203 Agentorienteeritud modelleerimine ja multiagentsüsteemid
HHA1530 Arengupoliitikad ja üleilmastumine
MED0050 Brändidisain
ETTÜ71009 Disainiantropoloogia
ETTÜ71014 Disaini Stuudio 1
MED0090 Disaini Stuudio 2
MED0100 Disaini Stuudio 3
ETTÜ71004 Disainiuuringud
TMJ3331 Ettevõtlus ja äri planeerimine
HPP8102 Inimfaktor inseneriteaduses
TTP2350 Innovatsiooni juhtimine
MED0110 Integreeritud disainijuhtimine
MED0060 Interaktsioonidisain
ETTÜ71008 Kasutajakeskse disaini protsess
ETTÜ71000 Keskkonnasäästlik disain
MHT0060 Kvaliteedijuhtimine
MED0040 Loovjuhtimine
MED0030 Loov meeskonnatöö
MXX0040 Magistriseminar
MTM0140 Materjaliõpetus
MES8600 Samaaegne tootearendus
ETTÜ71010 Teenusedisain
HHA1440 Tehnoloogia ja tööstus. Juhtumiuuringud
HHL1250 Tehnoloogia ja ühiskond
HHA1420 Tehnoloogiline muutus ja tehnoloogilis-majanduslikud paradigmad
MER0170 Toodete ja protsesside modelleerimine
MET8130 Tootmise plaanimine ja juhtimine
MET0180 Tootmistehnika alused
TMM2120 Turunduse juhtimine
TMJ0160 Üliõpilasfirma loomine

MADM10/13 - Disain ja tootearendus 〔Õppekava ÕIS-is〕

IDY0203 Agentorienteeritud modelleerimine ja multiagentsüsteemid
ETTÜ71011 Arendusprojekt 1
MET0260 Arendusprojekt 2
TMM2240 Brändi juhtimine
ETTÜ71009 Disainiantropoloogia
ETTÜ71004 Disainiuuringud
TMJ3331 Ettevõtlus ja äri planeerimine
MET0270 Ettevõtlusprojekt
HPP8102 Inimfaktor inseneriteaduses
ETTÜ71003 Integreeritud disainijuhtimine
ETTÜ71008 Kasutajakeskse disaini protsess
ETTÜ71000 Keskkonnasäästlik disain
MHT0060 Kvaliteedijuhtimine
MXX0040 Magistriseminar
MTM0140 Materjaliõpetus
MES0200 Projekteerimise metoodika
TMK2250 Projektijuhtimine
ETTÜ71013 Sissejuhatav projekt
ETTÜ71010 Teenusedisain
HHA1440 Tehnoloogia ja tööstus. Juhtumiuuringud
HHL1250 Tehnoloogia ja ühiskond
HHA1420 Tehnoloogiline muutus ja tehnoloogilis-majanduslikud paradigmad
MER0170 Toodete ja protsesside modelleerimine
MET8130 Tootmise plaanimine ja juhtimine
MET0180 Tootmistehnika alused
TMM2120 Turunduse juhtimine

MADM10/10 - Disain ja tootearendus 〔Õppekava ÕIS-is〕

ETTÜ71004 Disainiuuringud
TMJ2060 Ettevõtlus ja väikeettevõtted
ETTÜ71002 Ettevõtlusprojekt A
MES0190 Ettevõtlusprojekt B
ETTÜ71003 Integreeritud disainijuhtimine
ETTÜ71006 Kasutajakeskne disain
ETTÜ71000 Keskkonnasäästlik disain
MXX0040 Magistriseminar
MTM0140 Materjaliõpetus
ETTÜ71007 Projekt 1 - kasutajakeskne lähenemine
MES0180 Projekt 2 - kontseptuaalne disain
MES0200 Projekteerimise metoodika
TMK1200 Projekti juhtimine, esitlemine ja kaitse
MES0170 Sissejuhatav projekt
ETTÜ71001 Sotsiaalantropoloogia
HHA1440 Tehnoloogia ja tööstus. Juhtumiuuringud
HHA1490 Tehnoloogia kriitika
HHA1420 Tehnoloogiline muutus ja tehnoloogilis-majanduslikud paradigmad
MER0170 Toodete ja protsesside modelleerimine
MET0180 Tootmistehnika alused
TMM0080 Turunduse juhtimine



To save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)