Edit this pageMARM06

MARM06/15 - Tööstustehnika ja juhtimine 〔Õppekava ÕIS-is〕

TTO1100 Äriõigus
TMM0030 Ärisuhtlus
TMK8290 Äritegevuse alused
TMK1140 Controlling tootmissüsteemides
TTP8310 Innovatsiooni juhtimine
MET0170 Inseneri- ja juhtimispraktika
HHP8202 Juhtimispsühholoogia
MHT0060 Kvaliteedijuhtimine
HHA1410 Majanduspoliitika ajalugu ja ebaühtlase arengu teooria
TEM8300 Operatsioonianalüüs
TMK0080 Projektijuhtimine
MER0150 Raalprojekteerimine
TMK8280 Rahvusvaheline ettevõtlus
MES8600 Samaaegne tootearendus
HHA1440 Tehnoloogia ja tööstus. Juhtumiuuringud
MET0131 Tehnoloogiapõhine ettevõtlus ja innovatsioon I
MET0132 Tehnoloogiapõhine ettevõtlus ja innovatsioon II
HHA1420 Tehnoloogiline muutus ja tehnoloogilis-majanduslikud paradigmad
MER0070 Toodete ja protsesside modelleerimine
TMM8790 Tööstuslik turundus
MES8610 Tootmise juhtimise infosüsteemid
MET0165 Tootmise optimaalne planeerimine
MET8130 Tootmise plaanimine ja juhtimine
MET8120 Tootmise simulatsiooni rakendusi
TMJ8820 Tootmise varustamise juhtimine
TMK8341 Tootmis- ja teeninduskorraldus
MET0120 Tootmisprotsessid ja -seadmed
MET0150 Tootmistehnika

MARM06/09 - Tööstustehnika ja juhtimine 〔Õppekava ÕIS-is〕

TMK8300 Ärieetika
TTO1100 Äriõigus
TMK8290 Äritegevuse alused
TMK1140 Controlling tootmissüsteemides
MET0140 E-tootmine
HPP8102 Inimfaktor inseneriteaduses
TTP8310 Innovatsiooni juhtimine
MET0170 Inseneri- ja juhtimispraktika
MHT0060 Kvaliteedijuhtimine
HHA1410 Majanduspoliitika ajalugu ja ebaühtlase arengu teooria
TEM8300 Operatsioonianalüüs
TMK0080 Projektijuhtimine
TMK8280 Rahvusvaheline ettevõtlus
MES8600 Samaaegne tootearendus
HHA1440 Tehnoloogia ja tööstus. Juhtumiuuringud
MET0131 Tehnoloogiapõhine ettevõtlus ja innovatsioon I
MET0132 Tehnoloogiapõhine ettevõtlus ja innovatsioon II
HHA1420 Tehnoloogiline muutus ja tehnoloogilis-majanduslikud paradigmad
TMM8790 Tööstuslik turundus
MES8610 Tootmise juhtimise infosüsteemid
MET0160 Tootmise optimaalne planeerimine
MET8130 Tootmise plaanimine ja juhtimine
MET8120 Tootmise simulatsiooni rakendusi
TMJ8820 Tootmise varustamise juhtimine
TMK8340 Tootmiskorraldus
MET0150 Tootmistehnika

MARM06/06 - Tööstustehnika ja juhtimine 〔Õppekava ÕIS-is〕

TMK8300 Ärieetika
TMK8290 Äritegevuse alused
TMV8270 Ettevõtlus ja väikeettevõtted
TTP8310 Innovatsiooni juhtimine
MHT0060 Kvaliteedijuhtimine
MET8150 Magistriseminarid
TEM8100 Operatsioonianalüüs
TMK8280 Rahvusvaheline ettevõtlus
MES8600 Samaaegne tootearendus
TES8140 Statistiline analüüs
TMM8790 Tööstuslik turundus
MES8610 Tootmise juhtimise infosüsteemid
MET8130 Tootmise plaanimine ja juhtimine
MET8120 Tootmise simulatsiooni rakendusi
TMJ8810 Tootmise varustamise juhtimine
TMK8330 Tootmiskorraldus
MET8110 Tootmistehnika
MET8160 Tootmistehnoloogia eripeatükidTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)