Edit this pageMSJ0340

Põlevkivi termilise töötlemise tehnoloogiad 〔Õppeaine ÕIS-is〕

Põlevkiviõli pürolüüsi reaktor Viru Keemia Grupis

Õppematerjal

Loengumaterjal

Кirjandus

  1. Oil Shale – Petroleum Alternative. Editors in chief Jialin Qian, Liang Yin. China Petrochemical Press. 2010,
  2. Põlevkivi põletustehnika, Arvo Ots, Tallinn, 2004,
  3. Põlevkivi - õlikivi, V. Kattai, Eesti Geoloogiakeskus 2003
  4. Энерготехнологическая переработка топлив твердым теплоносителем.Блохин А.И.и др., Москва.Светлый Стан, 2005
  5. Valitud teadusartilid ajakirjast “Oil Shale

Lisalugemist

  1. Eesti Põlevkiviõli tootmise parim võimalik tehnika Estivo, 2013
  2. Põlevkiviõli tootmisel tekkiva uttegaasi kasutusvõimaluste uuring Alar Konist, 2014
  3. Eesti põlevkivi töötlemine Mäeinseneride õppematerjal 2015
  4. Kuidas käib elektritootmine Eesti Energia uutes hiigelinvesteeringu saanud jaamades Postimees 2016-10-16

Upcoming eventsTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)