Edit this pageNAEB06

NAEB06/15 - Keskkonnajuhtimine 〔Õppekava ÕIS-is〕

NTX0010 Akadeemiline võõrkeel
NTS0341 Arvutigraafika I
NTK0130 Biogeokeemilised tsüklid ja mullakaitse
NTS1350 Eelarve ja maksusüsteem
NTU0030 Eesti keele väljendusõpetus
NTS0153 Ehitusgraafika I
NTK0410 Elusloodus
NTK1090 Erialapraktika
NTK1260 Ettevõtluse alused
NTM1210 Ettevõtte majandamine
NTU0040 Filosoofia
NTS0131 Füüsika I
NTS0132 Füüsika II
NTM0311 Geoinformaatika
NTK0120 Globaalsed keskkonnaprobleemid
NTS0121 Informaatika I
NTS0122 Informaatika II
NTS0051 Jäätmekäitlus I
NTS0052 Jäätmekäitlus II
NTK0680 Juhtimine
NTM1120 Keskkonnafüüsika
NTK0820 Keskkonnajuhtimine
NTK0020 Keskkonnakaitse
NTK0340 Keskkonnakeemia
NTK0830 Keskkonnakorraldus
NTK0560 Keskkonnamajanduse alused
NTM0620 Keskkonnamõju hindamine
NTK0520 Keskkonnaõigus
NTK0770 Keskkonnapoliitika
NTM0040 Keskkonnapsühholoogia
NTK0460 Keskkonnariski analüüs
NTK1191 Keskkonnaseisundi kontroll I
NTK1192 Keskkonnaseisundi kontroll II
NTS0160 Lineaaralgebra
NTS0171 Matemaatiline analüüs I
NTS0172 Matemaatiline analüüs II
NTK0030 Õigusõpetus
NTK1130 Ökoinnovatsioon
NTK0110 Ökoloogia
NTK0260 Ökotoksikoloogia
NTK0940 Olelusringi hindamine 1
NTK0010 Õpingukorraldus
NTK0400 Projektijuhtimine
NTS0070 Riski- ja ohutusõpetus
NTK0480 Sissejuhatus tööstusökoloogiasse
NTK0960 Suhtlemispsühholoogia
NTK0150 Tarbimine ja tarbijakäitumine
NTS0200 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
NTK1170 Üldine keemia
NTK1180 Üliõpilastööde koostamise põhimõtted

NAEB06/09 - Keskkonnajuhtimine 〔Õppekava ÕIS-is〕

NTX0010 Akadeemiline võõrkeel
NTS0341 Arvutigraafika I
NTK0130 Biogeokeemilised tsüklid ja mullakaitse
NTU0030 Eesti keele väljendusõpetus
NTS0153 Ehitusgraafika I
NTK0410 Elusloodus
NTK1090 Erialapraktika
NTU0040 Filosoofia
NTM0311 Geoinformaatika
NTS0121 Informaatika I
NTS0122 Informaatika II
NTS0051 Jäätmekäitlus I
NTS0053 Jäätmekäitlus II
NTM1120 Keskkonnafüüsika
NTK0820 Keskkonnajuhtimine
NTK0020 Keskkonnakaitse
NTK0340 Keskkonnakeemia
NTK0560 Keskkonnamajanduse alused
NTM0620 Keskkonnamõju hindamine
NTK0520 Keskkonnaõigus
NTM0040 Keskkonnapsühholoogia
NTK0460 Keskkonnariski analüüs
NTS0140 Kujutav geomeetria
NTS0160 Lineaaralgebra
NTS0171 Matemaatiline analüüs I
NTS0172 Matemaatiline analüüs II
NTS1130 Matemaatilised mudelid
NTS1021 Materjalide ringlus
NTK0050 Mikro- ja makroökonoomika
NTK0610 Õhu kvaliteet ja kontroll
NTK0030 Õigusõpetus
NTK1010 Ökodisain
NTK0110 Ökoloogia
NTK0260 Ökotoksikoloogia
NTK0940 Olelusringi hindamine 1
NTK0930 Olelusringi hindamine 2
NTK0010 Õpingukorraldus
KMP0030 Polümeermaterjalide füüsikalised ja mehaanilised omadused ning katsetamine
NTK0400 Projektijuhtimine
NTS0070 Riski- ja ohutusõpetus
NTK0470 Saastumise ennetamine
NTK0480 Sissejuhatus tööstusökoloogiasse
NTK1020 Suurtootmise tehnoloogilised protsessid
NTK0150 Tarbimine ja tarbijakäitumine
NTK0440 Termodünaamika ökosüsteemides
NTS0200 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
NTK1120 Tööstusökoloogia komplekspraktika
NTK1170 Üldine keemia
NTK0180 Veeökosüsteemide keemia ja bioloogia
NTK0630 Veereostus ja -kaitse

NAEB06/06 - Keskkonnajuhtimine 〔Õppekava ÕIS-is〕

NTK0040 Akadeemiline võõrkeel
NTM1180 Asustuskeskkonna kujunemine
NTK0130 Biogeokeemilised tsüklid ja mullakaitse
NTK0410 Elusloodus
NTK0500 Energiakasutus ja energeetilised ressursid
NTK0970 Erialapraktika
NTM0060 Filosoofia
NTK0390 Füüsika
NTM0311 Geoinformaatika
NTM0312 Geoinformaatika - ainetöö
NTS0121 Informaatika I
NTS0122 Informaatika II
NTS0051 Jäätmekäitlus I
NTK0360 Keemia ja materjaliõpetus
NTK0380 Keskkonnafüüsika alused
NTK0160 Keskkonnajuhtimine
NTK0020 Keskkonnakaitse
NTK0340 Keskkonnakeemia
NTK0560 Keskkonnamajanduse alused
NTM0620 Keskkonnamõju hindamine
NTK0520 Keskkonnaõigus
NTM0040 Keskkonnapsühholoogia
NTK0460 Keskkonnariski analüüs
NTK0490 Klimatoloogia
NTS0140 Kujutav geomeetria
NTS0160 Lineaaralgebra
NTK0640 Maavarad, nende kasutamine ja kaitse
NTS0171 Matemaatiline analüüs I
NTS0172 Matemaatiline analüüs II
NTS0450 Matemaatilised mudelid
NTK0570 Metroloogia alused
NTK0050 Mikro- ja makroökonoomika
NTK0610 Õhu kvaliteet ja kontroll
NTK0030 Õigusõpetus
NTK0170 Ökodisain
NTK0110 Ökoloogia
NTK0260 Ökotoksikoloogia
NTK0540 Olelusringi hindamine
NTK0010 Õpingukorraldus
NTM0630 Planeerimise teooria ja linnaplaneerimise alused
NTS0900 Polümeermaterjalid
NTK0451 Projektikorraldus
NTK0452 Projektikorraldus - ainetöö
NTS0070 Riski- ja ohutusõpetus
NTK0650 Säästev transport ja selle korraldamine
NTK0470 Saastumise ennetamine
NTK0550 Säästvuse alused
NTK0480 Sissejuhatus tööstusökoloogiasse
NTK0150 Tarbimine ja tarbijakäitumine
NTM0830 Tehniline joonestamine
NTK0440 Termodünaamika ökosüsteemides
NTS0200 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
NTK0180 Veeökosüsteemide keemia ja bioloogia
NTK0630 Veereostus ja -kaitseTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)