Edit this pageNAEM06

NAEM06/15 - Tööstusökoloogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

NTR0160 Agentorienteeritud modelleerimine ja multiagentsüsteemid
NTK1230 Asjaajamine ja raamatupidamise alused
NTK0720 Bioloogiline mitmekesisus
NTK0500 Energiakasutus ja energeetilised ressursid
NTK1200 Ettevõtlus ja äri planeerimine
NTK1240 Jäätmete taaskasutus
NTM0070 Juhtimispsühholoogia
NTK0790 Keskkonnatehnoloogiad
NTS0270 Logistika alused
NTK1050 Magistripraktika
NTS1130 Matemaatilised mudelid
NTK1150 Materjalivoogude analüüs
NTK1010 Ökodisain
NTK1130 Ökoinnovatsioon
NTK0930 Olelusringi hindamine 2
NTK1110 Praktiline keskkonnaökonoomika
NTK0750 Säästev areng
NTK0480 Sissejuhatus tööstusökoloogiasse
NTK1020 Suurtootmise tehnoloogilised protsessid
NTS1530 Taastuvenergiate tehnoloogiad
NTK0690 Teadustöö metodoloogia
NTX0020 Teadusvõõrkeel
NTK0430 Tööstuslikud ökosüsteemid
NTK1100 Tööstusökoloogia töövahendid
NTS1360 Turundus
NTK0630 Veereostus ja -kaitse

NAEM06/09 - Tööstusökoloogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

NTK1160 Arenguökonoomika
NTK0720 Bioloogiline mitmekesisus
NTK0800 Biomitmekesisuse korraldus ja -poliitika
NTS1330 Ettevõtluse alused
NTK0810 Euroopa Liidu ja Eesti keskkonnapoliitika
NTK0120 Globaalsed keskkonnaprobleemid
NTK0680 Juhtimine
NTM0070 Juhtimispsühholoogia
NTK0830 Keskkonnakorraldus
NTK0770 Keskkonnapoliitika
NTK1040 Keskkonnaseire
NTK1030 Keskkonnateadlikkus ja keskkonnaharidus
NTK0790 Keskkonnatehnoloogiad
NTK0490 Klimatoloogia
NTM0320 Kultuurmaastikud
NTK1050 Magistripraktika
NTK1150 Materjalivoogude analüüs
NTK1130 Ökoinnovatsioon
NTK1110 Praktiline keskkonnaökonoomika
NTK1080 Regionaalareng ja -planeerimine
NTK0750 Säästev areng
NTM0870 Sissejuhatus semiootikasse
NTK0960 Suhtlemispsühholoogia
NTK0690 Teadustöö metodoloogia
NTX0020 Teadusvõõrkeel
NTK0430 Tööstuslikud ökosüsteemid
NTK1100 Tööstusökoloogia töövahendid

NAEM06/06 - Tööstusökoloogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

NTK0740 Arengumudelid
NTK0720 Bioloogiline mitmekesisus
NTK0800 Biomitmekesisuse korraldus ja -poliitika
NTK0950 Eesti maastikud
NTM0560 Eetika
NTK0810 Euroopa Liidu ja Eesti keskkonnapoliitika
NTK0120 Globaalsed keskkonnaprobleemid
NTK0680 Juhtimine
NTM0070 Juhtimispsühholoogia
NTK0830 Keskkonnakorraldus
NTK0070 Keskkonnameetmete ökonoomika
NTK0770 Keskkonnapoliitika
NTK0330 Keskkonnaseire
NTK0761 Keskkonnateadlikkus ja keskkonnaharidus
NTK0762 Keskkonnateadlikkus ja keskkonnaharidus - ainetöö
NTK0790 Keskkonnatehnoloogiad
NTK0730 Kvaliteedijuhtimine
NTK0840 Loodusvarade kasutamine ja kaitse Euroopa Liidus
NTK0980 Magistripraktika
NTK0270 Nõuandetegevus
NTK0700 Rahvuslik ja rahvusvaheline majandusareng
NTK0710 Regionaalareng ja -planeerimine
NTK0750 Säästev areng
NTM0870 Sissejuhatus semiootikasse
NTK0960 Suhtlemispsühholoogia
NTK0690 Teadustöö metodoloogia
NTK0090 Teadusvõõrkeel
NTK0201 Tööstuslikud ökosüsteemid
NTK0202 Tööstuslikud ökosüsteemid - ainetööTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)