Edit this pageNAIM14

NAIM14/15 - Ruumiline planeerimine 〔Õppekava ÕIS-is〕

NTM1150 Avalik esinemine
NTM1440 Detailplaneeringu koostamine
NTM1690 Erialapraktika
TMJ0110 Ettevõtluse alused
NTM0311 Geoinformaatika
NTS0100 Insenerieetika
NTK0680 Juhtimine
NTM0620 Keskkonnamõju hindamine
NTM1630 Kogukondlik ja majandusareng ning omavalitsuse toimimine
NTM0320 Kultuurmaastikud
NTM1270 Linnaplaneerimise teooria ja urbanistika
NTM0880 Maastikuarhitektuuri teooria ja problemaatika
NTM0500 Muinsuskaitse filosoofia ja ajalugu
NTM1640 Nüüdisaegne planeerimine ja jätkusuutlikkus
NTM0340 Õigusõpetus
NTM0350 Plaanimine ja teed
NTM1680 Planeerimise stuudio
NTM0810 Projekteerimine ja maastikuehitus
NTK0690 Teadustöö metodoloogia
NTX0020 Teadusvõõrkeel
NTM1110 Üldplaneeringu koostamine
NTM1610 Üleilmsed suundumused ja sotsiaalpoliitikaTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)