Edit this pageRAKM11

RAKM11/12 - Kütuste keemia ja tehnoloogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

RAH0810 Akadeemiline eesti keel
RAS0100 Arvutusmeetodid keemiatehnikas ja keemiaprotsesside projekteerimise alused
RAS0140 Instrumentaalanalüüsi erikursus
RAH0840 Intellektuaalomand ja innovatsioon
RAS0060 Keskkonnariskide hindamine ja ökotoksikoloogia kütusetööstuses
RAS0010 Kütusetööstuse ökonoomika ja juhtimine
RAS0070 Kütusetööstuse protsessid
RAS0110 Kütusetööstuse protsesside juhtimine
RAS0090 Kütuste keemia ja tehnoloogia
RAS0050 Kütuste klassifitseerimine ja standardimine
RAS0040 Leviprotsessid
RAS0150 Magistripraktika
RAM0040 Matemaatika erikursus
RAS0020 Orgaanilise keemia erikursus
RAS0080 Protsesside bilansid ja projekteerimine
RAS0030 Protsesside termodünaamika
RAS0121 Reaktsioonitehnika ja reaktorid
RAS0122 Reaktsioonitehnika ja reaktorid - projekt
RAS0130 Täiendavad peatükid kütuste töötlemise protsessidest ja seadmetest
RAH0830 Teadusliku uurimistöö alused
RAH0820 Teadusvõõrkeel ja erialaterminoloogiaTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)