Edit this pageRDKR05

RDKR05/15 - Kütuste tehnoloogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

RAK0110 Analüütiline keemia
RAK0090 Anorgaaniline keemia
RAR3130 Elektrotehnika
RAX0511 Erialane võõrkeel I
RAX0512 Erialane võõrkeel II
RAR2830 Erialapraktika
RAK0080 Erialatutvustus (kütuste tehnoloogia)
RAH0910 Ettevõtlus
RAK0141 Füüsikaline keemia I
RAK0142 Füüsikaline keemia II
RAK0151 Gaaside ja vedelike voolamine
RAK0152 Gaaside ja vedelike voolamine - praktikum
RAR3111 Informaatika I
RAR3112 Informaatika II
RAR3140 Insenerigraafika
RAR0610 Instrumentaalanalüüs
RAR0520 Keemia alused
RAK0210 Keemiaettevõtete seadmed
RAR2790 Keemiatehnoloogia alused
RAH3170 Keskkonnakaitse
RAK0230 Keskkonnatehnoloogia
RAK0240 Kütusetööstuse protsessid ja seadmed - ainetöö
RAK0161 Kütuste keemia ja tehnoloogia
RAK0162 Kütuste keemia ja tehnoloogia - praktikum
RAR3050 Lineaaralgebra
RAR0590 Masinatehnika
RAK0171 Massileviprotsessid
RAK0172 Massileviprotsessid - praktikum
RAR3061 Matemaatiline analüüs I
RAE0510 Materjaliõpetus
RAH1120 Meeskonnatöö ja juhtimine
RAR0670 Mootorikütused ja määrdeained
RAH3140 Õigusõpetus
RAR2800 Õpingukorraldus
RAR2780 Orgaaniline keemia
RAK0100 Orgaaniline keemia - praktikum
RAK0181 Põlevkivi keemia ja tehnoloogia
RAK0182 Põlevkivi keemia ja tehnoloogia - praktikum
RAK0250 Polümeeride keemia ja füüsika
RAR0540 Rakendusmatemaatika
RAK0200 Riski- ja ohutusõpetus keemiatööstuses
RAK0220 Säästlik tootmine
RAK0191 Soojusleviprotsessid
RAK0192 Soojusleviprotsessid - praktikum
RAR3090 Soojustehnika
RAR0720 Taastuvkütused
RAR1290 Tehniline füüsika
RAR2820 Töökeskkonna praktika
RAR0620 Tootmisautomaatika
RAR2810 Tutvumispraktika
RAX0480 Üldvõõrkeel
RAH0740 Väljendusõpetus

RDKR05/09 - Kütuste tehnoloogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

RAR0600 Analüütiline keemia
RAR0551 Anorgaaniline keemia
RAR0552 Anorgaaniline keemia - praktikum
RAR3130 Elektrotehnika
RAX0511 Erialane võõrkeel I
RAX0512 Erialane võõrkeel II
RAR2830 Erialapraktika
RAR0200 Ettevõtte majandusõpetus
RAH0120 Filosoofia
RAR0571 Füüsikaline keemia
RAR0572 Füüsikaline keemia - praktikum
RAR3111 Informaatika I
RAR3112 Informaatika II
RAH0140 Insenerieetika
RAR3140 Insenerigraafika
RAR0610 Instrumentaalanalüüs
RAR0520 Keemia alused
RAR2790 Keemiatehnoloogia alused
RAR0730 Keskkonna ja vee tehnoloogia
RAH3170 Keskkonnakaitse
RAR0693 Kütusetööstuse protsessid ja seadmed - ainetöö
RAR0691 Kütusetööstuse protsessid ja seadmed I
RAR0692 Kütusetööstuse protsessid ja seadmed II
RAR0650 Kütuste keemia ja tehnoloogia
RAR3050 Lineaaralgebra
RAR3270 Makro- ja mikroökonoomika
RAR0590 Masinatehnika
RAR3061 Matemaatiline analüüs I
RAR0670 Mootorikütused ja määrdeained
RAH3140 Õigusõpetus
RAR2800 Õpingukorraldus
RAR2780 Orgaaniline keemia
RAR0562 Orgaaniline keemia - praktikum
RAR0660 Põlevkivikeemia ja tehnoloogia
RAR0630 Polümeeride keemia ja füüsika
RAR0540 Rakendusmatemaatika
RAR0711 Reaktsiooniprotsessid
RAR0712 Reaktsiooniprotsessid - ainetöö
RAR0510 Riski- ja ohutusõpetus
RAR0680 Säästev tehnoloogia
RAR3090 Soojustehnika
RAR0700 Süsteemianalüüs ja otsustamine
RAR0720 Taastuvkütused
RAR0461 Tehniline füüsika I
RAR0462 Tehniline füüsika II
RAR0530 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
RAR2820 Töökeskkonna praktika
RAR0620 Tootmisautomaatika
RAR2810 Tutvumispraktika
RAX0480 Üldvõõrkeel
RAH0740 Väljendusõpetus

RDKR05/05 - Kütuste tehnoloogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

RAR0600 Analüütiline keemia
RAR0551 Anorgaaniline keemia
RAR0552 Anorgaaniline keemia - praktikum
RAR3130 Elektrotehnika
RAH0130 Erialane inglise keel
RAR0760 Erialapraktika
RAR0200 Ettevõtte majandusõpetus
RAH0120 Filosoofia
RAR0571 Füüsikaline keemia
RAR0572 Füüsikaline keemia - praktikum
RAR3111 Informaatika I
RAR3112 Informaatika II
RAH0140 Insenerieetika
RAR3140 Insenerigraafika
RAR0610 Instrumentaalanalüüs
RAR0520 Keemia alused
RAR0730 Keskkonna ja vee tehnoloogia
RAH3170 Keskkonnakaitse
RAR0693 Kütusetööstuse protsessid ja seadmed - ainetöö
RAR0691 Kütusetööstuse protsessid ja seadmed I
RAR0692 Kütusetööstuse protsessid ja seadmed II
RAR0650 Kütuste keemia ja tehnoloogia
RAR3050 Lineaaralgebra
RAR3270 Makro- ja mikroökonoomika
RAR0590 Masinatehnika
RAR3061 Matemaatiline analüüs I
RAR0640 Materjalitehnika
RAR0670 Mootorikütused ja määrdeained
RAH3140 Õigusõpetus
RAR0010 Õpingukorraldus
RAR0561 Orgaaniline keemia
RAR0562 Orgaaniline keemia - praktikum
RAR0660 Põlevkivikeemia ja tehnoloogia
RAR0630 Polümeeride keemia ja füüsika
RAR0540 Rakendusmatemaatika
RAR0711 Reaktsiooniprotsessid
RAR0712 Reaktsiooniprotsessid - ainetöö
RAR0510 Riski- ja ohutusõpetus
RAR0680 Säästev tehnoloogia
RAR3090 Soojustehnika
RAR0700 Süsteemianalüüs ja otsustamine
RAR0720 Taastuvkütused
RAR0461 Tehniline füüsika I
RAR0462 Tehniline füüsika II
RAR0530 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
RAR0750 Töökeskkonna praktika
RAR0620 Tootmisautomaatika
RAR0740 Tutvumispraktika
RAH0070 Väljenduskunsti alused
RAX0031 Võõrkeel ITo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)