Edit this pageRDPR06

RDPR06/15 - Energiatehnika 〔Õppekava ÕIS-is〕

RAA0320 Alajaamad
RAR1230 Automaatika alused
RAR2360 Elektervalgustus
RAA0270 Elektriajamite üldkursus
RAR2490 Elektriaparaadid
RAA0080 Elektrijaamad
RAR2350 Elektrimasinad
RAA0280 Elektriseadmete käit
RAA0290 Elektriseadmete kaitse ja automaatika
RAA0350 Elektriskeemid
RAR2500 Elektrivarustus
RAA0330 Elektrivõrgud
RAR3190 Elektroonika
RAR2430 Elektroonika ja jõupooljuhttehnika
RAR3130 Elektrotehnika
RAA0310 Energiasüsteemid
RAX0511 Erialane võõrkeel I
RAX0512 Erialane võõrkeel II
RAR2513 Erialapraktika I
RAR2514 Erialapraktika II
RAH0910 Ettevõtlus
RAR2320 Geoloogia alused
RAE0090 Hüdraulika alused
RAR3111 Informaatika I
RAR0212 Informaatika II
RAR3140 Insenerigraafika
RAR1220 Jõuelektroonika
RAE0460 Kaevandamiskeskkond ja -ohutus
RAE0520 Kaevandusgeodeesia
RAH3170 Keskkonnakaitse
RAH0450 Keskkonnakaitse mäetööstuses
RAE0440 Kivimimehaanika, raimamine ja töötlemine
RAR2470 Kõrgepingeseadmed
RAR1990 Kujutav geomeetria
RAR3050 Lineaaralgebra
RAE0410 Lõhketööd
RAE0530 Mäemajandus
RAE0450 Mäetööd ja -masinad
RAR0590 Masinatehnika
RAR3061 Matemaatiline analüüs I
RAR2610 Materjalitehnika
RAH3140 Õigusõpetus
RAR2800 Õpingukorraldus
RAA0300 Õppepraktika
RAE0500 Pumbad ja ventilaatorid
RAR0540 Rakendusmatemaatika
RAR3300 Rakendusstatistika
RAR2110 Riski- ja ohutusõpetus
RAR2310 Sissejuhatus energiatehnikasse
RAR2440 Soojusgeneraatorid
RAR2330 Soojusjõuseadmed
RAR2450 Soojusmajandus
RAR3090 Soojustehnika
RAR2480 Soojustehnilised mõõtmised ja automaatika
RAR1290 Tehniline füüsika
RAE0260 Tehniline joonestamine
RAR2420 Tehnoloogia ja ajamid
RAR2590 Teoreetiline mehaanika
RAM0050 Tõenäosusteooria
RAA0340 Töökeskkonnapraktika
RAX0480 Üldvõõrkeel
RAH0740 Väljendusõpetus

RDPR06/09 - Energiatehnika 〔Õppekava ÕIS-is〕

RAR2410 Alajaamad
RAR1230 Automaatika alused
RAH0010 Eesti keele ortograafia ja kirjalik eneseväljendus
RAR2360 Elektervalgustus
RAR2340 Elektriajamite üldkursus
RAR2490 Elektriaparaadid
RAR2380 Elektrijaamad
RAR2350 Elektrimasinad
RAR2500 Elektrivarustus
RAR2390 Elektrivõrgud
RAR2430 Elektroonika ja jõupooljuhttehnika
RAR3130 Elektrotehnika
RAR2460 Energiasüsteemid
RAR2370 Energiasüsteemide ökonoomika
RAX0511 Erialane võõrkeel I
RAX0512 Erialane võõrkeel II
RAR2513 Erialapraktika I
RAR2514 Erialapraktika II
RAR0200 Ettevõtte majandusõpetus
RAR2320 Geoloogia alused
RAR3111 Informaatika I
RAR1220 Jõuelektroonika
RAR2400 Keskkonnageoloogia
RAH3170 Keskkonnakaitse
RAH0450 Keskkonnakaitse mäetööstuses
RAR2470 Kõrgepingeseadmed
RAR3050 Lineaaralgebra
RAR3270 Makro- ja mikroökonoomika
RAR0590 Masinatehnika
RAR3061 Matemaatiline analüüs I
RAR3210 Mikroprotsessortehnika
RAH3140 Õigusõpetus
RAR2800 Õpingukorraldus
RAR2511 Õppepraktika
RAR0540 Rakendusmatemaatika
RAR2110 Riski- ja ohutusõpetus
RAR2310 Sissejuhatus energiatehnikasse
RAR2440 Soojusgeneraatorid
RAR2330 Soojusjõuseadmed
RAR2450 Soojusmajandus
RAR3090 Soojustehnika
RAR2480 Soojustehnilised mõõtmised ja automaatika
RAR0461 Tehniline füüsika I
RAR0462 Tehniline füüsika II
RAR2420 Tehnoloogia ja ajamid
RAR2512 Töökeskkonna praktika
RAX0480 Üldvõõrkeel
RAH0740 Väljendusõpetus

RDPR06/06 - Energiatehnika 〔Õppekava ÕIS-is〕

RAR2410 Alajaamad
RAR1230 Automaatika alused
RAH0010 Eesti keele ortograafia ja kirjalik eneseväljendus
RAR2360 Elektervalgustus
RAR2340 Elektriajamite üldkursus
RAR2490 Elektriaparaadid
RAR2380 Elektrijaamad
RAR2350 Elektrimasinad
RAR2500 Elektrivarustus
RAR2390 Elektrivõrgud
RAR2430 Elektroonika ja jõupooljuhttehnika
RAR3130 Elektrotehnika
RAR2460 Energiasüsteemid
RAR2370 Energiasüsteemide ökonoomika
RAX0511 Erialane võõrkeel I
RAX0512 Erialane võõrkeel II
RAR2513 Erialapraktika I
RAR2514 Erialapraktika II
RAR0200 Ettevõtte majandusõpetus
RAR2320 Geoloogia alused
RAR3111 Informaatika I
RAR1220 Jõuelektroonika
RAR2400 Keskkonnageoloogia
RAH3170 Keskkonnakaitse
RAH0450 Keskkonnakaitse mäetööstuses
RAR2470 Kõrgepingeseadmed
RAR3050 Lineaaralgebra
RAR3270 Makro- ja mikroökonoomika
RAR0590 Masinatehnika
RAR3061 Matemaatiline analüüs I
RAR3210 Mikroprotsessortehnika
RAH3140 Õigusõpetus
RAR0010 Õpingukorraldus
RAR2511 Õppepraktika
RAR0540 Rakendusmatemaatika
RAR2110 Riski- ja ohutusõpetus
RAR2310 Sissejuhatus energiatehnikasse
RAR2440 Soojusgeneraatorid
RAR2330 Soojusjõuseadmed
RAR2450 Soojusmajandus
RAR3090 Soojustehnika
RAR2480 Soojustehnilised mõõtmised ja automaatika
RAH0020 Suuline eneseväljendus
RAR0461 Tehniline füüsika I
RAR0462 Tehniline füüsika II
RAR2420 Tehnoloogia ja ajamid
RAR2512 Töökeskkonna praktika
RAX0480 ÜldvõõrkeelTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)